Universitat de Barcelona
Grau
Presencial
Oficial / Homologat
360 Crèdits

Descripció

Què és pretén amb aquest ensenyament?

Formar metges que satisfacin els demandis de la societat amb capacitat per:

Desenvolupar tasques pròpies de la professió, com llaura l'exploració, el diagnòstic, els procediments mèdics, els pronòstics, la promoció de la salut i la prevenció, etc.

Abordar la pràctica de la professió mitjançant el coneixement dels ciències bàsiques, socials i clíniques, com també dels principis fonamentals de la medicina.

Exercir funcions sanitàries (recerca, docència i gestió, treball en equip) i de desenvolupament personal (autocrítica i autoavaluació, aprenentatge autònom, guareix personal, professionalitat, motivació).

Temari del curs

Distribució de crèdits:
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 93
Obligatòria (OB) 243
Optativa (OT) 18
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 6
Crèdits totals 360

Destinataris

Interessant i recomanable que tinguis:

  • Capacitat per comunicar-es mitjançant el llenguatge.

  • Vocació d'atendre i de servir els altres.

  • Perfil psicològic que permeti l'aprenentatge de coneixements i d'habilitats, i capacitat d'aplicar-els amb sentit comú per al bé dels altres.

  • Capacitat per establir relacions causa-efecte i coneixement suficient de ciències experimentals: matemàtiques, física, química i biologia.

  • Domini dels llengües pròpies i coneixement suficient de l'anglès.Requisits

Quines són els vies d'accés preferents per a aquest grau?:

Batxillerat experimental + PAU

Batxillerat de Ciències de la Naturalesa

Cicles Formatius de Grau Superior

Anatomia patològica i citologia

Animació d'activitats físiques i esportives

Dietètica

Imatge per al diagnòstic

Laboratori de diagnòstic clínic

Ortosis i pròtesis

Radioteràpia

Audiopròtesi

COU + PAU

COU Biosanitària

Formació Professional

Audiopròtesi

Prova més grans de 25 anys

Prova més grans de 25 anys

Batxillerat LOGSE + PAU

Ciències de la Salut

Perspectives laborals

El grau capacitat per a l'exercici de la professió de metge.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Medicina

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos