Barcelona Formación

Curs de Grau Superior en Gestió Forestal

Barcelona Formación

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
12 Mesos
1.940 €

Descripció

Aquest professional exerceix la seva activitat en l'àrea de gestió de grans, mitjanes i petites empreses, públiques o privades, tant per compte aliè com per compte propi, dedicades a la gestió forestal, a la cinegètic-piscícola, a la de vivers forestals, al desenvolupament de programes d'educació ambiental, a la informació, comunicació, formació, interpretació i activitats d'acompanyament i guia en el medi socionatural, al control i vigilància del medi natural i els seus recursos.

Competències per a les que et prepara el curs

Aprenderás a trabajar en equipo, empatía, dirigir equipos en el medio natural.

Requisits


  • Tenir 20 anys per al títol de Tècnic Superior (19 anys per als que estiguin en possessió del títol de Tècnic).

  • Posseir el títol de batxiller, per al títol de Tècnic Superior.

  • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

  • Les persones que hagin cursat estudis en règim presencial oa distància, podran presentar-se a aquestes proves per a la superació dels mòduls professionals que tinguin pendents.

  • Durant un mateix curs acadèmic, un alumne no pot estar matriculat en el mateix mòdul professional a distància i en règim presencial, així com en les proves per a l'obtenció d'aquest.

  • En funció dels estudis que hagis cursat anteriorment, es podrà sol·licitar la convalidació de mòduls professionals un cop el participant s'hagi matriculat en la prova.

  • En el cas de complir amb els requisits per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball.Veure més

Metodologia

Tutorías Presenciales y Personalizadas adaptadas a la disponibilidad de cada alumno.
Clases magistrales por grupos.
Exámenes semanales.
Exámenes de repaso por módulos antes de examen oficial.

Idiomes en què s'imparteix

Castellano.

Horari/Torn

Mañanas: 10:00 - 14:00.
Tarde: 15:00 - 19:00.

Places

7

Objectius

El objetivo de este curso es facilitar los conocimientos y las herramientas para el desarrollo de una adecuada Gestión Medioambiental y Forestal; profundizando en materia de legislación, autoridad medioambiental, residuos, implantación y planificación de sistemas de gestión, impacto ambiental y medidas preventivo-correctoras.

Titulació obtinguda

Titulación Oficial del Estado.
Titulo acreditativo otorgado por Barcelona Formación.

Perspectives laborals

Coordinador de unidades de prevención y extinción de incendios forestales.
Encargado de empresas que realicen trabajos de lucha contra plagas y enfermedades forestales.
Práctico en trabajos de topografía.
Encargado o capataz forestal.
Encargado de viveros, en general.
Encargado de trabajos de adecuación del hábitat agrícola continental y de las especies cinegéticas.
Trabajador especializado en actividades de control legal de depredadores o especies invasoras.
Gestor cinegético.
Coordinador de trabajos de vigilancia rural.
Agente forestal o similar.
Guarda de espacios naturales.

Preu

1.940 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Grau Superior en Gestió Forestal

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Grau Superior en Gestió Forestal