Barcelona Formación

Curs de Grau Superior en Gestió Forestal

Barcelona Formación

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
12 Mesos
1.940 €

Descripció

Aquest professional exerceix la seva activitat en l'àrea de gestió de grans, mitjanes i petites empreses, públiques o privades, tant per compte aliè com per compte propi, dedicades a la gestió forestal, a la cinegètic-piscícola, a la de vivers forestals, al desenvolupament de programes d'educació ambiental, a la informació, comunicació, formació, interpretació i activitats d'acompanyament i guia en el medi socionatural, al control i vigilància del medi natural i els seus recursos.

Competències per a les que et prepara el curs

Aprenderás a trabajar en equipo, empatía, dirigir equipos en el medio natural.

Requisits


  • Tenir 20 anys per al títol de Tècnic Superior (19 anys per als que estiguin en possessió del títol de Tècnic).

  • Posseir el títol de batxiller, per al títol de Tècnic Superior.

  • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

  • Les persones que hagin cursat estudis en règim presencial oa distància, podran presentar-se a aquestes proves per a la superació dels mòduls professionals que tinguin pendents.

  • Durant un mateix curs acadèmic, un alumne no pot estar matriculat en el mateix mòdul professional a distància i en règim presencial, així com en les proves per a l'obtenció d'aquest.

  • En funció dels estudis que hagis cursat anteriorment, es podrà sol·licitar la convalidació de mòduls professionals un cop el participant s'hagi matriculat en la prova.

  • En el cas de complir amb els requisits per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball.Veure més

Metodologia

Tutorías Presenciales y Personalizadas adaptadas a la disponibilidad de cada alumno.
Clases magistrales por grupos.
Exámenes semanales.
Exámenes de repaso por módulos antes de examen oficial.

Idiomes en què s'imparteix

Castellano.

Horari/Torn

Mañanas: 10:00 - 14:00.
Tarde: 15:00 - 19:00.

Places

7

Objetius

El objetivo de este curso es facilitar los conocimientos y las herramientas para el desarrollo de una adecuada Gestión Medioambiental y Forestal; profundizando en materia de legislación, autoridad medioambiental, residuos, implantación y planificación de sistemas de gestión, impacto ambiental y medidas preventivo-correctoras.

Titulació obtinguda

Titulación Oficial del Estado.
Titulo acreditativo otorgado por Barcelona Formación.

Perspectives laborals

Coordinador de unidades de prevención y extinción de incendios forestales.
Encargado de empresas que realicen trabajos de lucha contra plagas y enfermedades forestales.
Práctico en trabajos de topografía.
Encargado o capataz forestal.
Encargado de viveros, en general.
Encargado de trabajos de adecuación del hábitat agrícola continental y de las especies cinegéticas.
Trabajador especializado en actividades de control legal de depredadores o especies invasoras.
Gestor cinegético.
Coordinador de trabajos de vigilancia rural.
Agente forestal o similar.
Guarda de espacios naturales.

Preu

1.940 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Grau Superior en Gestió Forestal

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Grau Superior en Gestió Forestal