Curs de Grau Superior en Gestió Forestal

7 Persones han demanat informació
1149 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.940 €
Sol·licita informació
Barcelona Formación
Curs de Grau Superior en Gestió Forestal
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
On-line
12 mesos
Preu 1.940 €

Descripció

Aquest professional exerceix la seva activitat en l'àrea de gestió de grans, mitjanes i petites empreses, públiques o privades, tant per compte aliè com per compte propi, dedicades a la gestió forestal, a la cinegètic-piscícola, a la de vivers forestals, al desenvolupament de programes d'educació ambiental, a la informació, comunicació, formació, interpretació i activitats d'acompanyament i guia en el medi socionatural, al control i vigilància del medi natural i els seus recursos.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aprenderás a trabajar en equipo, empatía, dirigir equipos en el medio natural.

Requisits

  • Tenir 20 anys per al títol de Tècnic Superior (19 anys per als que estiguin en possessió del títol de Tècnic).
  • Posseir el títol de batxiller, per al títol de Tècnic Superior.
  • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
  • Les persones que hagin cursat estudis en règim presencial oa distància, podran presentar-se a aquestes proves per a la superació dels mòduls professionals que tinguin pendents.
  • Durant un mateix curs acadèmic, un alumne no pot estar matriculat en el mateix mòdul professional a distància i en règim presencial, així com en les proves per a l'obtenció d'aquest.
  • En funció dels estudis que hagis cursat anteriorment, es podrà sol·licitar la convalidació de mòduls professionals un cop el participant s'hagi matriculat en la prova.
  • En el cas de complir amb els requisits per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Tutorías Presenciales y Personalizadas adaptadas a la disponibilidad de cada alumno. Clases magistrales por grupos. Exámenes semanales. Exámenes de repaso por módulos antes de examen oficial.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellano.

Objectius

El objetivo de este curso es facilitar los conocimientos y las herramientas para el desarrollo de una adecuada Gestión Medioambiental y Forestal; profundizando en materia de legislación, autoridad medioambiental, residuos, implantación y planificación de sistemas de gestión, impacto ambiental y medidas preventivo-correctoras.

Titulació obtinguda

Titulación Oficial del Estado. Titulo acreditativo otorgado por Barcelona Formación.

Pràctiques

Una vez finalizados con éxito los módulos accederas a a450h de prácticas oficiales, ortorgadas por la administración competente

Perspectives laborals

Coordinador de unidades de prevención y extinción de incendios forestales. Encargado de empresas que realicen trabajos de lucha contra plagas y enfermedades forestales. Práctico en trabajos de topografía. Encargado o capataz forestal. Encargado de viveros, en general. Encargado de trabajos de adecuación del hábitat agrícola continental y de las especies cinegéticas. Trabajador especializado en actividades de control legal de depredadores o especies invasoras. Gestor cinegético. Coordinador de trabajos de vigilancia rural. Agente forestal o similar. Guarda de espacios naturales.

Borsa de treball

Una vez optenida la titulación te proporcionaremos entrevistas laborales para que puedas ejercer tu trabajo como Gestor Y Técnico Forestal y del Medio Natural

Professorat

Antonio Malagón. Andrés Pérez.

Horari

Mañanas: 10:00 - 14:00. Tarde: 15:00 - 19:00.
Curs de Grau Superior en Gestió Forestal
Barcelona Formación
Campus i seus: Barcelona Formación
Barcelona Formacion
Ronda Universitat, 33, Pral 2 08007 Barcelona
Sol·licita informació
X