Curs de Vehicles híbrids i elèctrics

59 Persones han demanat informació
1114 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CEAC
Curs de Vehicles híbrids i elèctrics
Sol·licita informació
Curs
Distància
32 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La tecnologia associada a la propulsió elèctrica pura o a la propulsió per combustió interna combinada amb la propulsió elèctrica no és d'aparició recent. No obstant això, el que sí que és nou és que la implantació progressiva d'aquestes tecnologies és ja un fet innegable fins al punt que hi ha un canvi de tendència en la presentació de nous models per part dels fabricants: s'esperen més de 125 nous models en els pròxims 4 anys, així com un progressiu augment de les vendes en aquest sector de vehicles híbrids i elèctrics. A més, les normatives sobre prohibicions al dièsel, comencen a forçar aquest canvi de tendència.
El curs CEAC de Vehicles Híbrids i Elèctrics proporciona a l'alumne els coneixements necessaris perquè conegui a la perfecció tot el relacionat amb les tecnologies puixants de propulsió híbrida i elèctrica en vehicles automòbils. Les vuit mòduls que componen aquest curs li ofereixen les eines i els recursos bàsics per a convertir-lo en un professional totalment familiaritzat amb la mecànica i els components dels vehicles híbrids i elèctrics, així com amb les circumstàncies en què s'estan desenvolupant, promovent i comercialitzant aquestes tecnologies.

Temari

Contingut i materials 2019
En paper: 8 Mòduls

Online
 • Guia d'Estudi
 • 8 Proves Avaluació
 • Projecte Final
 • Vídeo Presentació del curs
 • Documentació tècnica digitalitzada:
  • Enllaços a associacions del sector
  • Reglaments d'emissions
  • Reglaments electrotècnics
  • Normatives tècniques
  • Guies de rescat d'emergències
  • Manuals del conductor
  • Manuals tècnics
  • Fitxes tècniques
  • Enllaços dels fabricants i les marques
  • Enllaços a models híbrids i elèctrics
  • Enllaços a fabricants de components (OEM): Bosck, Continental, ZF…
Videotutoriales
 • Presentació
 • Procediments per a la inspecció i diagnosi d'un vehicle elèctric (BMW i3)
 • Intervenció segura en vehicles elèctrics (Nissan Leaf i BMW i3)
 • Intervenció en una bateria de 40 kW del Nissan Leaf
 • Diagnosi amb càmera termogràfica
Temari:
Mòdul 1. Conceptes generals de electromovilidad

1. Factors del canvi cap a la electromovilidad: mediambiental, social, energètic, econòmic i tecnològic
• Crisi mediambiental
• Entorn socioeconòmic
• Cap a la mobilitat sostenible
• La mobilitat que ve
• Vehicles autònoms
• Vehicle connectat i la connectivitat 
2. Evolució històrica de l'electrificació de l'automòbil
• Els inicis de l'automoció
• Història dels vehicles elèctrics
• Història dels vehicles híbrids elèctrics 
3. Descripció i estudi dels vehicles hébrids i elèctrics
• Components dels vehicles elèctrics
• Classificació dels vehicles híbrids i elèctrics
• Maneres operacionals dels vehicles híbrids i elèctrics 

Mòdul 2. Estudi de components i sistemes de control en vehicles híbrids i elèctrics (I)

1. Els motors elèctrics
• Característiques dels motors elèctrics
• Tipus de motors elèctrics
• Classificació
• Motor de corrent continu amb escombretes
• Motor de corrent continu sense escombretes (brushless)
• Motor de corrent altern síncron
• Motor de corrent altern síncron d'imants permanents
• Motor de reluctancia commutada
• Motor de flux axial
• Motor de corrent altern asíncron o d'inducció 
2. Conceptes bàsics d'electricitat i electrònica
• Concepte de circuit elèctric
• Variables elèctriques
• Sistema Internacional d'Unitats (SI)
• Components d'un circuit elèctric
• Anàlisi de circuits
• Potència elèctrica en corrent altern
• Components electrònics bàsics
• Resistències 
3. Equips de mesura d'intensitat i tensió
• Multímetre o Polímetro digital
• Pinça amperimètrica
• Elements de control de l'oscil·loscopi
• Mòdul de mesurament d'alt voltatge i de seguretat AVL DiTEST

Mòdul 3. Estudi de components i sistemes de control en vehicles híbrids i elèctrics (II) 
1. Electrònica de potència
• Components semiconductors de potència i la seva funció
• El díode de potència
• El tiristor
• El transistor
• Convertidors d'energia elèctrica 
2. Electrònica de control
• Components dels sistemes de control de l'automòbil
• Concepte de multiplexat
• Resum de sistemes de control electrònic en vehicles convencionals
• Control electrònic addicional necessari per a un vehicle híbridoeléctrico/elèctric 

Mòdul 4. Sistemes de recuperació i emmagatzematge de energia

1. Introducció als acumuladors elèctrics
• Concepte d'acumulador elèctric
• Magnituds dels acumuladors elèctrics
• Concepte d'acumulador elèctric
• Magnituds dels acumuladors elèctrics
2. Tecnologia dels acumuladors electroquímics
• Característiques de les bateries de tracció
• Tipus de bateries o acumuladors electroquímics per a vehicles elèctrics
• Elecció d'acumuladors electroquímics per a vehicles elèctrics
• Conceptes fonamentals sobre la càrrega i descàrrega d'un acumulador
• Recuperació d'energia elèctrica per frenada regenerativa
• Recuperació d'energia mitjançant panells fotovoltaics

3. Supercondensadores
• Característiques dels supercondensadores
• Com funciona un supercondensador
• Classificació dels supercondensadores
• Dimensionat d'un supercondensador
4. Cèl.lules d'hidrogen o de combustible
• Característiques de l'hidrogen
• Producció de l'hidrogen
• Emmagatzematge de l'hidrogen
• Utilització de l'hidrogen en els vehicles elèctrics
• Vehicle elèctric o vehicle d'hidrogen
• Seguretat del combustible hidrogen
• Vehicles de pila de combustible d'hidrogen

Unitat 5. Manteniment i diagnosi de vehicles híbrids i elèctrics

1. Manteniment i autodiagnosis dels equips
• Manteniment i autodiagnosis dels equips
• Tipus de manteniment
• La autodiagnosis i els equips
2. Renault Fluence ZE
• Característiques tècniques
• Sistema elèctric
• Sistema electrònic
• Estudi dels components elèctrics del sistema detracció
3. Citroen C Zero
• Característiques tècniques
• Sistema elèctric
• Motopropulsor
• La bateria de tracció
• Caixa de transmissió
• Sistema de frens
• Sistemes de calefacció i climatització
• Sistema de refrigeració
• Quadre d'instruments
4 Termografia per a la diagnosi
• Què amb les cambres termográfcias?
• Què és la termografia?
• La càmera termogràfica Fluke I400

Mòdul 6. Recàrrega de energia, condicionants de disseny i seguretat dels vehicles elèctrics.

1. La recàrrega elèctrica del vehicle
• Aspectes generals de la recàrrega d'un vehicle elèctric
• Maneres estandarditzades de recàrrega del vehicle
• Infraestructura de recàrrega Tesla
• La Xarxa Europea de càrrega ultraràpida
• Les gasolineres i la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica
• Catalunya i la infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics
• Els fabricants de cotxes elèctrics i els formats de càrrega
• Creixement i expansió dels punts de recàrrega per a cotxes elèctrics
• Sistema de càrrega sense fil (Wireless)
• Càrrega per pantògraf
2. Condicionants i reglamentacions per al correcte disseny d'un vehicle elèctric
• Conceptes bàsics a l'hora de dissenyar un vehicle elèctric
• Dinàmica i conducció dels vehicles elèctrics
• Normatives legals per al disseny i l'homologació d'un vehicle elèctric
3. Seguretat i prevenció d'accidents en vehicles elèctrics
• Canvis en la tipificació dels riscos d'accidents respecte al vehicle de combustió interna
• Conceptes bàsics legals sobre la seguretat laboral
• Prevenció de riscos laborals en manipular un vehicle elèctric
• Seguretat i protecció davant riscos elèctrics i químics en un vehicle elèctric
• Primers auxilis en cas d'accident

Mòdul 7. Vehicles electrificats (I)

1. Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi
• Pla estratègic
• Vehicles híbrids
• Vehicles elèctrics
2. Grup BMW
• Pla estratègic
• Vehicles híbrids
• Vehicles elèctrics
3. Daimler
• Pla estratègic
• Vehicles híbrids
• Vehicles elèctrics
4. Toyota
• Pla estratègic
• Vehicles híbrids
5. Grup Volkswagen
• Pla estratègic
• Vehicles híbrids
6. Jaguar - Land Rover
• Pla estratègic
• Vehicles híbrids
• Vehicles elèctrics

Mòdul 8. Vehicles electrificats (II)

1. Hyundai - KIA
• Pla estratègic.
• Vehicles híbrids
• Vehicles elèctrics 
2 Grup Volvo
• Pla estratègic
• Vehicles híbrids
• Vehicles elèctrics
3 FIAT Chrysler
• Pla estratègic
• Vehicles híbrids
• Vehicles elèctrics 
4 Profunda
• Pla estratègic
• Vehicles híbrids
• Vehicles elèctrics
5 Ford
• Pla estratègic
• Vehicles híbrids
6 Tesla
• Pla estratègic
• Vehicles elèctrics
7 General Motors, PSA i Mazda
• Pla estratègic
• Vehicles híbrids
• Vehicles elèctrics
8 Altres vehicles elèctrics
• Vehicles comercials
• Els camions elèctrics
• Els autobusos elèctrics
• Els vehicles agrícoles
• Les motocicletes i els ciclomotors
• Les bicicletes elèctriques
• Els vehicles aeris o aeronaus
• Els vehicles navals

Destinataris

Professional mecànic de l'automòbil que hagi d'intervenir en la reparació d'un cotxe (elèctric –híbrid). Professionals del sector automobilístic interessats a conèixer la tecnologia aplicada en aquests vehicles i adquirir el nivell de formació adequat abans que la realitat del mercat l'exigeixi i, en conseqüència, existeixi una demanda alta de formació sobre aquest tema.
El curs també està pensat per a usuaris, fabricadors de components, tallers i venedors de cotxes que tenen davant si una oportunitat d'utilitzar adequadament aquesta tecnologia.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Material en Paper: Continguts desenvolupats per experts pedagogs i professionals de l'automoció, adaptats a una metodologia d'estudi a distància. Campus Online (responsive, visible des de qualsevol dispositiu): Videoaula amb contingut audiovisual sobre vehicles híbrids, elèctrics i documentació tècnica i legislativa. Blog amb temàtiques d'Automoció. Seguiment i avaluació: proves d'avaluació d'autocorreció + projecte final pràctic. Videoconferències.

Objectius

 • Conèixer l'evolució i l'estat actual de la tecnologia de propulsió elèctrica i híbrida aplicada als vehicles automòbils.
 • Descriure de forma general els vehicles elèctrics i híbrids i els seus components.
 • Distingir les diferències entre corrent altern i continu. Aprendre els diferents tipus de bateries per als vehicles híbrids i elèctrics.
 • Assimilar el funcionament dels mètodes d'emmagatzematge d'energia alternativa en els vehicles automòbils elèctrics i híbrids.
 • Reconèixer i reparar les avaries dels vehicles elèctrics i híbrids.

Titulació obtinguda

Dos títols: Diploma CEAC i Diploma Universitari UCAM.

Pràctiques

Pràctiques professionals voluntàries de fins a 200 hores en tallers. Possibilitat de pràctiques amb autoconvenio.

Perspectives laborals

Sortides professionals: Aquest curs està especialment indicat per a: Professional de tallers de mecànica de l'automòbil. Pre-disseny de vehicles elèctrics o adaptacions d'un vehicle convencional. Tècnic responsable de la Gestió de surar de VEH i de manteniment. Tècnic encarregat de la Gestió de punts de recàrrega.

Avantatges del curs

Aquest curs compta com prescriptor ENDESA (Videoconferències gravades realitzades per experts). Membre de l'Associació Nacional de Centres d'Ensenyament a Distància. Col·laboració de ASEPA, Associació Espanyola de Professionals de l'Automoció. Revista Digital Híbrids i Elèctrics trimestral per als alumnes. Col·laboració xarxa de tallers Disprocar: monogràfics i filmació taller pràctic processos pràctics disponible al campus per a l'alumne.

Borsa de treball

Borsa d'ocupació per a alumnes gestionada per Randstad. Servei integral d'Orientació Laboral per a fomentar la cerca d'ocupació.

Professorat

L'alumne disposarà en tot moment del suport, seguiment i assessorament de les següents figures: Professor/a expert i especialista en la matèria. Consultor/a acadèmic/a.
Curs de Vehicles híbrids i elèctrics
CEAC
Sol·licita informació
X