Grau en Traducció i Interpretació

1096 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Grau en Traducció i Interpretació
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
240 crèdits
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Jo, la Pompeu perquè...
Aconseguiré l'excel·lència en el domini escrit i oral de català i castellà.
Aconseguiré el domini oral i escrit de dos idiomes (anglès i  francès, alemany o llengua de signes catalana).
Coneixeré cultures i civilitzacions estrangeres.
Podré traduir textos de caràcter general i especialitzat.
Podré fer tasques orals de mediació lingüística (interpretació d'enllaç i consecutiva).
Coneixeré les eines informàtiques que s'apliquen a la traducció i la interpretació.

Presentació
La traducció i la interpretació són activitats d'interès creixent. El procés de globalització, l'expansió de les noves tecnologies, l'increment de l'educació, juntament amb l'interès per democratitzar els sistemes polítics, han fet augmentar les necessitats de traducció i interpretació, com també les d'elaboració de recursos informàtics lingüístics (programes de traducció, vocabularis terminològics, formularis de documents, etc.), de manera que cada dia són més necessaris els professionals especialitzats en aquestes tasques.
 
El grau en Traducció i Interpretació t'ofereix una formació moderna per a aquest sector creixent de l'activitat professional, i alhora emfatitza els aspectes més rellevants de la formació filològica (gramàtica, tradició literària, etc.) i les noves disciplines lingüístiques (anàlisi del discurs, terminologia, lingüística computacional).

Temari

Característiques
 
El grau en Traducció i Interpretació està totalment adaptat a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, de manera que és un grau homologable a tot Europa. Les assignatures es comptabilitzen amb crèdits europeus (ECTS), que mesuren tant les hores de classe com el treball autònom de l'estudiant.
 
El grau t'ofereix les possibilitats següents:
 
Obtenir una formació global i pluridisciplinària per a la traducció i la interpretació: seràs redactor/orador tant en les teves llengües maternes com en les llengües estrangeres.
Aprofundir en el domini teòric i pràctic de les llengües d'arribada i en les tècniques de comunicació oral i escrita. Si no tens el català com a llengua activa tindràs un tractament parcial específic al llarg dels estudis.
Aprofundir en l'estudi de l'anglès i triar entre l'alemany, el francès i la llengua de signes catalana com a idiomes de treball.
Familiaritzar-te amb l'ús dels recursos informàtics i de les noves tecnologies aplicades a l'exercici professional de la traducció i la comunicació.
Triar entre un ampli ventall d'itineraris optatius.
Cursar pràctiques externes en empreses.
Perfils
 
Traducció Especialitzada: Juridicoeconòmica, Cientificotècnica, Humanisticoliterària
Traducció i Mitjans de Comunicació
Reflexió sobre la Traducció
Tecnologies de la Traducció
Interpretació
Interpretació de Llengua de Signes Catalana

Estades a l'estranger (assignatura Idioma Modern: Immersió)
Durant el primer trimestre de segon curs hauràs de fer una estada obligatòria de tres mesos en una universitat estrangera. Un equip de professors tutors organitzarà aquesta estada durant el primer curs, en el marc dels convenis d'intercanvi d'estudiants de la xarxa Erasmus/Sòcrates i d'altres convenis subscrits per la UPF. Pots sol·licitar una beca per finançar aquesta estada. La Facultat preveu una "estada alternativa" per a casos especials, en el marc dels convenis d'intercanvi d'estudiants subscrits per la UPF.

Competències per a les quals et prepara el curs

Excel·lència en el domini escrit i oral de la llengua o llengües pròpies. Domini receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres. Coneixement de cultures i civilitzacions estranger

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Si vols ingressar a la Facultat per la via d'accés d'anglès, has de superar una prova d'aptitud.

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès, francès, alemany i llengua de signes catalana (depenent de l'assignatura). És recomanable comptar, almenys, amb un nivell B1 del primer idioma i un nivell A2 del segon idioma

Durada

Quatre cursos acadèmics

Pràctiques

A quart pots cursar, si vols, una assignatura de pràctiques tutelades en alguna empresa externa.

Perspectives laborals

Traducció tant de caràcter general com en àmbits professionals concrets: jurídic, econòmic, científic, humanístic, literari, audiovisual, etc. Interpretació de llengua de signes catalana. Interpretació en entorns laborals i socials. Revisió i correcció de textos en llengua materna i estrangera. Docència i recerca en idiomes. Localització de programari i d'altres productes informàtics. Treball administratiu i documental en entorns multilingües. Treball en l'àmbit de la lingüística aplicada, en l'assessoria i la gestió lingüístiques i en la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües.

Horari

Primer curs, matí; segon curs, tarda; tercer curs, matí, i quart curs, tarda.
Grau en Traducció i Interpretació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X