Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) (UOC)

6 Persones han demanat informació
1112 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades en línia et proporciona la formació multilingüe que necessites per dominar diverses llengües i aplicar-les en múltiples àmbits professionals.

Temari

Formació bàsica (72 crèdits ECTS) - Crèdits
• Llengua A I (espanyol) 6
• Llengua A I (català) 6
• Llengua A II (espanyol) 6
• Llengua A II (català) 6
• Llengua A III (espanyol) 6
• Llengua A III (català) 6
• Llengua A IV (espanyol) 6
• Llengua A IV (català) 6
• Llengua B I 6
• Llengua B II 6
• Llengua B III 6
• Tècniques d'expressió oral i escrita (llengua B) 6
• Llengua C I (alemany) 6
• Llengua C I (francès) 6
• Llengua C II (alemany) 6
• Llengua C II (francès) 6
• Llengua C III (alemany) 6
• Llengua C III (francès) 6
• Llengua C IV (alemany) 6
• Llengua C IV (francès) 6
Assignatures obligatòries (132 crèdits ECTS) - Crèdits
• Anàlisi textual i traducció de la Llengua C (francès) 6
• Anàlisi textual i traducció de la Llengua C (alemany) 6
• Competències professionals (espanyol) 6
• Competències professionals (català) 6
• Competències TIC 6
• Correcció de textos i assessorament lingüístic A (anglès-espanyol) 6
• Correcció de textos i assessorament lingüístic A (anglès-català) 6
• Interpretació i comunicació interlingüística B-A I (anglès-espanyol) 6
• Interpretació i comunicació interlingüística B-A I (anglès-català) 6
• Interpretació i comunicació interlingüística B-A II (anglès-espanyol) 6
• Interpretació i comunicació interlingüística B-A II (anglès-català) 6
• Introducció a la lingüística aplicada ia la traducció B-A (anglès-espanyol) 6
• Introducció a la lingüística aplicada ia la traducció B-A (anglès-català) 6
• Lingüística contrastiva B-A (anglès-espanyol) 6
• Lingüística contrastiva B-A (anglès-català) 6
• Llengua i tecnologies 6
• Llengua, cultura i societat (espanyol) 6
• Llengua, cultura i societat (català) 6
• Pràctiques externes 6
• Publicitat i traducció B-A (anglès-espanyol) 6
• Publicitat i traducció B-A (anglès-català) 6
• Terminologia (espanyol) 6
• Terminologia (català) 6
• Traducció audiovisual B-A (anglès-espanyol) 6
• Traducció audiovisual B-A (anglès-català) 6
• Traducció C-A I (alemany-espanyol) 6
• Traducció C-A I (alemany-català) 6
• Traducció C-A I (francès-espanyol) 6
• Traducció C-A I (francès-català) 6
• Traducció C-A II (alemany-espanyol) 6
• Traducció C-A II (alemany-català) 6
• Traducció C-A II (francès-espanyol) 6
• Traducció C-A II (francès-català) 6
• Traducció de textos científics i tècnics B-A I (anglès-espanyol) 6
• Traducció de textos científics i tècnics B-A I (anglès-català) 6
• Traducció de textos divulgatius B-A (anglès-espanyol) 6
• Traducció de textos divulgatius B-A (anglès-català) 6
• Traducció inversa A-B (espanyol-anglès) 6
Assignatures optatives (30 crèdits ECTS)
Per escollir entre les següents assignatures - Crèdits
• Cultura i societat de la Llengua C (alemany) 6
• Cultura i societat de la Llengua C (francès) 6
• Ensenyament de la Llengua A (espanyol) 6
• Ensenyament de la Llengua A (català) 6
• Ensenyament de la Llengua B 6
• Eines i pràctiques de la interpretació B-A (anglès-espanyol) 6
• Eines i pràctiques de la interpretació B-A (anglès-català) 6
• Interpretació de Conferències B-A (anglès-espanyol) 6
• Interpretació de Conferències B-A (anglès-català) 6
• Llengua complementària A (català) 6
• Llengua complementària A (espanyol) 6
• Sociolingüística (espanyol) 6
• Sociolingüística (català) 6
• Tecnologies del llenguatge 6
• Teleinterpretació B-A (anglès-espanyol) 6
• Teleinterpretació B-A (anglès-català) 6
• Traducció A-A 6
• Traducció automàtica i postedició 6
• Traducció de textos científics i tècnics B-A II (anglès-espanyol) 6
• Traducció de textos científics i tècnics B-A II (anglès-català) 6
• Traducció de textos humanístics i socials B-A (anglès-espanyol) 6
• Traducció de textos humanístics i socials B-A (anglès-català) 6
• Traducció jurídica i econòmica B-A II (anglès-espanyol) 6
• Traducció jurídica i econòmica B-A II (anglès-català) 6
• Traducció jurídica i econòmica B-A III (anglès-espanyol) 6
• Traducció jurídica i econòmica B-A III (anglès-català) 6
Treball final de grau 6

Destinataris

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades s'adreça a persones que vulguin dominar tres llengües i adquirir les capacitats teòriques, pràctiques i tecnològiques per aplicar aquest coneixement a múltiples àmbits professionals:
• El món de la traducció a empreses, institucions, agències i organismes nacionals i internacionals, així com en règim autònom o freelance.
• El sector de la interpretació de conferències, d'enllaç als serveis públics, davant dels tribunals, a l'àmbit comercial, diplomàtic, etc.
• La docència de llengües autòctones i estrangeres.
• La correcció i revisió de textos, i el treball editorial.
• L'àmbit del doblatge i la subtitulació als mitjans de comunicació i entreteniment.
• La gestió, assessorament i planificació lingüística en empreses, institucions, organitzacions de cooperació internacional, esdeveniments culturals o congressos internacionals, etc.
• El desenvolupament de recursos i tecnologies lingüístiques per a la traducció.
Aquests estudis també s'adrecen a aquelles persones que vulguin ampliar el seu domini i coneixement de les llengües i escullen el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades com a segona titulació. En aquest cas, poden ser graus afins: Dret, Economia, Màrqueting, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Turisme, Filologia, Humanitats, Mestre d'Educació Primària amb la Menció en Llengua Estrangera (Anglès), etc.
 

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat segons les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

L'objectiu d'aquest grau és la formació de professionals per fer traduccions i interpretacions en camps temàtics diversos i capacitar-los per a la comunicació multilingüe i el treball en les aplicacions i els projectes lingüístics d'empreses i organitzacions. A una sòlida formació lingüística s?uneix l?adquisició de les competències informàtiques i informacionals que exigeix el rigorós exercici de la professió.
Algunes de les competències són
Dominar la Llengua A a nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
Dominar la Llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
Dominar la Llengua C a nivell dusuari independent i comunicar-se en contextos professionals.
Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com a plurilingües.
Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.
Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.
Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Aquest grau capacita per a les sortides i perfils professionals següents: Traducció freelance, a agències, empreses, equips de documentació, gestió de projectes de traducció, localització de productes i traducció jurada. Interpretació, interpretació jurada i interpretació denllaç, freelance, en agències i en organismes internacionals. Correcció i revisió de textos en docència, en assessoria lingüística a institucions, ia empreses o grans corporacions. Traducció per al doblatge i la subtitulació, com també a l'àmbit de les relacions públiques i el turisme.

Promocions

8% descompte!
 
Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X