Instal·lacions de telecomunicacions.

1013 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IES Escola del Treball
Instal·lacions de telecomunicacions.
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscs laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Temari

 1. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 2. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia
 3. Instal·lacions de megafonia i sonorització
 4. Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica
 5. equips microinformàtics
 6. instal·lacions domòtiques
 7. Instal·lacions de radiocomunicacions
 8. Instal·lacions elèctriques bàsiques
 9. electrònica aplicada
 10. Formació i orientació laboral
 11. Empresa i iniciativa emprenedora
 12. Anglès tècnic
 13. síntesi
 14. Formació en centres de treball

Requisits

Amb titulació:
Graduat en Educació Secundària. La superació del primer cicle d?Ensenyament Secundari Experimental (14-16). Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent. La superació d?un mòdul professional 2 experimental. La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent. Sense titulació:
Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d?acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d?edat. Està exempt de la prova d?accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l?alumnat que, amb anterioritat, hagi superat un cicle formatiu de grau mitjà o que hagui accedit per la prova d?accés. Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Titulació obtinguda

Tècnic Instal·lacions de telecomunicacions

Pràctiques

Si

Horari

Horari de matins
Instal·lacions de telecomunicacions.
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Sol·licita informació
X