IES Escola del Treball

Instal·lacions de telecomunicacions.

IES Escola del Treball

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
Oficial / Homologat
2000 Hores

Descripció

Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscs laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.


Temari del curs

 1. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 2. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia
 3. Instal·lacions de megafonia i sonorització
 4. Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica
 5. equips microinformàtics
 6. instal·lacions domòtiques
 7. Instal·lacions de radiocomunicacions
 8. Instal·lacions elèctriques bàsiques
 9. electrònica aplicada
 10. Formació i orientació laboral
 11. Empresa i iniciativa emprenedora
 12. Anglès tècnic
 13. síntesi
 14. Formació en centres de treball

Requisits

Amb titulació:


Graduat en Educació Secundària.
La superació del primer cicle d?Ensenyament Secundari Experimental (14-16).
Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
La superació d?un mòdul professional 2 experimental.
La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent.
Sense titulació:


Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d?acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d?edat. Està exempt de la prova d?accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l?alumnat que, amb anterioritat, hagi superat un cicle formatiu de grau mitjà o que hagui accedit per la prova d?accés. Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

Horari/Torn

Horari de matins

Durada

Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Titulació obtinguda

Tècnic Instal·lacions de telecomunicacions

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Instal·lacions de telecomunicacions.

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Instal·lacions de telecomunicacions.