Curs d'Instal.lador ITE

1017 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CASAS FORMACIÓN
Curs d'Instal.lador ITE
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

En aquest curs s'obtenen els coneixements necessaris sobre les instal·lacions tèrmiques en edificis per a l'obtenció del certificat de competència professional corresponent.

Temari

Coneixements bàsics:
1. coneixements bàsics:
Magnituds, unitats, conversions.
Energia i calor, transmissió de la calor.
Termodinàmica dels gasos.
Dinàmica de fluids.
2. Instal·lacions i equips de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària:
Definicions i classificació de les instal·lacions.
Parts i elements constituents. Anàlisi funcional.
Instal·lacions de combustibles.
Dimensionat i selecció d'equips: calderes, cremadors ...
3. Instal·lacions i equips de condicionament d'aire i ventilació:
Definicions i classificació d'instal·lacions. Parts i elements constituents.
Anàlisi funcional. Processos de tractament i condicionament d'aire.
Dimensionat i selecció d'equips.
Equips de generació de calor i fred. Equips d'absorció. Torres de refrigeració.
4. Aprofitament de les energies renovables a les instal·lacions tèrmiques:
Conceptes bàsics de radiació i posició solar. Biomassa.
5. Xarxes de transport de fluids portadors:
Bombes i ventiladors: tipus.
Tècniques de mecanització i unió per al muntatge i manteniment de les instal·lacions tèrmiques.
Xarxes de canonades.
Tractament d'aigua.
6.Equipos terminals i de tractament d'aire:
Unitats de tractament d'aire i unitats terminals. Emissors de calor. Distribució de l'aire als locals.
7. Regulació, control, mesurament i comptabilització de consums per a instal·lacions tèrmiques.
8. Coneixements bàsics d'electricitat per a instal·lacions tèrmiques.
Coneixements específics:
1. Execució de processos de muntatge d'instal·lacions tèrmiques.
2. Manteniment de les instal·lacions tèrmiques.
3. Explotació energètica de les instal·lacions.
4. Tècniques de mesurament en les instal·lacions tèrmiques.
5. Proves i posada en funcionament de les instal·lacions tèrmiques.
6. Seguretat en el muntatge i manteniment d'equips i instal·lacions.
7. Qualitat en el manteniment i muntatge d'equips i instal·lacions tèrmiques.
8. Documentació tècnica de les instal·lacions tèrmiques: memòria tècnica.
9. Reglament de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Dins d'aquest curs, s'imparteix la formació necessària per obtenir el certificat de manipulador de gasos fluorats del programa formatiu
.

Destinataris

El curs està destinat a les persones que vulguin ser titulars del carnet d'ITE i que es vulguin dedicar a instal·lar i / o mantenir instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària (instal·lacions tèrmiques en edificis).

Requisits

No es precisa cap requisit per accedir al curs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Aproximadament entre 7 i 8 mesos. No vam concretar les hores perquè aquestes aniran en funció de l'experiència professional que tingui cada persona.

Objectius

Després de realitzar aquest curs, i un cop superada la prova corresponent, s'obté el certificat de competència professional que habilita per actuar com a instal·lador d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

Titulació obtinguda

Certificat de competència professional.

Pràctiques

Si es tria la modalitat del curs teòric + pràctiques, aquest mòdul consisteix en 30 hores de pràctiques.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes, material del curs, tutories i gestions administratives.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curs d'Instal.lador ITE
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Sol·licita informació
X