Descripció

Una formació amb un futur professional ple d'oportunitats



En aquest curs es desenvolupen tots els elements necessaris per a la perfecta tasca de l'administrador d'immobles, basant-nos en tres grans apartats: La Propietat Horitzontal amb les característiques pròpies d'una eficaç administració d'edificis i comunitats, L'estudi de la nova Llei d'Arrendaments Urbans aprofundint en les relacions contractuals entre propietari i inquilí i l'administració dels Recursos Econòmics de la comunitat de propietaris.



El temari és clarament pràctic amb la finalitat que l'assumpció de coneixements es transfereixi en una aplicació exacta i pràctica, definitivament professional.





TITULACIÓ



Un cop superat el curs rebràs el diploma d'Estudis d'Empresa de GESTIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS reconegut per associacions professionals que et permetin exercir una professió amb garanties.

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1.
L'activitat professional-la intermediació en el sector immobiliari-projecte empresarial-ogliciones fiscals-les normes laborals-estratègies publicitàries.

Mòdul 2.
La propietat horitzontal. marc normatiu-la comunitat de béns-la propietat horitzontal-la compra-la declaració d'obra nova-la divisió de l'edifici-comuners i ocupants-jeranquía de les normes aplicables-el títol constitutiu-els estatuts-el reglament de règim d'interior- acords de les juntes de propietaris.

Mòdul 3. Òrgans de govern de la comunitat la junta de propietaris-òrgans personals-el president - el viceprecidente-l'administrador-el secretari-.

Mòdul 4. Règim jurídic i econòmic de la comunitat de propietarrios-drets dels propietaris-obligacions dels propietaris-activitats no permeses-limitacions al dret de realitzar modificacions en pisos o locals-procediment frento l'infractor de les prohibicions-la quota o coeficient de participació- qui ha de pagar la quota comunitària-el pressupost comunitari i la quota-el fons de reserva-impugnació i impagament de la quota-procediment judicial per a la reclamació de deutes comunitaris-garantia legal del cobrament de les quotes impagades-règim laboral dels empleats- obligacions de la comunitat en material laboral-obligacions fiscals-les assegurances d'immobles.

Mòdul 5. Elements comuns, eliminació de barreres arquitectòniques i règim dels complexos immobiliaris privats-formes d'ordenació dels complexos immobiliaris privats-agrupació de comunitats de propietaris-extinció de barreres arquitectòniques en edificis en règim de propietat horitzontal.

 

LA COMPRAVENDA IMMOBILIÀRIA

Mòdul 1.
Adquisició d'habitatge nou - l'edificació - drets dels consumidors i usuaris d'habitatges-la relació contractual-responsabilitat contractual de les parts en el contracte de compravenda.

Mòdul 2.
Segones i posteriors transmissions d'habitatges-Organització del sistema registral.

Mòdul 3.
Dret hipotecari i arrendament d'immobles-arrendaments d'immobles.
Veure més

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma d'Estudis d'Empresa de GESTIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS reconegut per associacions professionals que et permetin exercir una professió amb garanties.

Perspectives laborals

Treballar en una gestoria, assessoria, administració de finques
Gestió i assessorament en una administració de finques.
Crear la teva pròpia empresa com a Gestor de finques.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Intensiu gestió de comunitats

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Intensiu gestió de comunitats