Facultat de Geografia i Història (UB)
Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció

Oferir un ensenyament específic en arqueologia adaptada a les demandes del mercat laboral ia les necessitats que els titulats superiors tenen per exercir en el camp de treball de les intervencions arqueològiques promogudes per l'Administració Pública, per a l'exercici lliure de la professió i per realitzar un doctorat .

Temari del curs

Capacitat de llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
Coneixement de l'estructura diacrònica general del passat.
Coneixement i habilitat per utilitzar els instruments de recopilació d'informació.
Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat.
Coneixement i habilitat per utilitzar les tècniques específiques necessàries per estudiar documents de determinats períodes.
Capacitat de comunicar-se oralment en el propi idioma utilitzant la terminologia i les tècniques acceptades per la professió.
Habilitat per a exposar els resultats de la investigació conforme als cànons crítics de la disciplina.
Capacitat per a utilitzar els recursos i les tècniques informàtiques i d'Internet en el moment d'elaborar dades arqueològiques o relacionades amb l'arqueologia.
Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i els processos actuals i el passat.
Consciència dels mètodes i problemes de les diferents branques de la investigació arqueològica.
Coneixement de mètodes i tècniques d'altres ciències, i habilitat per utilitzar-los.
Habilitat per comentar, anotar o editar correctament textos i documents d'acord amb els cànons crítics de la disciplina.
Habilitat de comunicar-se oralment en idiomes estrangers utilitzant la terminologia i les tècniques acceptades per la professió.
Capacitat de definir temes de recerca que poden contribuir al coneixement i al debat.
Coneixement de la didàctica de la història .
Veure més

Destinataris

Expedient acadèmic i currículum (relacionat amb el món de l'arqueologia).

Places

25

Durada

120 - 140 variable en funció dels estudis previs

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster d'Arqueologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos