Doble Grau en Arqueología i Historia

1111 Persones estan visitant aquest curs
entre 2.500 € i 5.000 €
Sol·licita informació
Universitat de Barcelona
Doble Grau en Arqueología i Historia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
381 crèdits
entre 2.500 € i 5.000 €

Descripció

Amb la doble titulació es donaran a conèixer els conceptes bàsics de les dues disciplines, l'evolució d'aquests conceptes i els processos històrics més rellevants. Es veu la necessitat d'iniciar en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi de materials i documents per aconseguir un coneixement profund de la metodologia de les dues disciplines que, en molts casos, tenen punts en comú. Les matèries que es seleccionen de cada ensenyament per configurar la doble titulació pretenen capacitar l'alumnat en la resolució de problemes que possibilitin la transformació de les dades, arqueològiques i documentals, en un coneixement històric de qualitat. I volen proporcionar el coneixement sobre la contribució teòrica i metodològica de diverses disciplines per optimitzar recursos i millorar els resultats d'estudis i investigacions.

Temari

Primer semestre
 • Art i Història (Història)
 • Antropologia i Història (Història)
 • Teoria i Pensament Arqueològic (Arqueologia)
 • Metodologia Arqueològica I (Arqueologia)
 • segon semestre
 • Prehistòria (Arqueologia)
 • Història Antiga (Història)
 • Llatí (Arqueologia)
 • Geografia i Història (Història)
Segon curs
Primer semestre
 • Història Medieval (Història)
 • Història Moderna (Història)
 • Epigrafia i Numismàtica (Arqueologia)
 • Metodologia Arqueològica II (Arqueologia)
Segon semestre
 • Arqueologia de l'Gènere (Arqueologia)
 • Paleografia i Diplomàtica (Història)
 • Història Contemporània (Història)
 • Fonts escrites i Documentals (Arqueologia)
 • Metodologia Arqueològica III (Arqueologia)
Segon Curs
Primer semestre
 • Arqueologia Prehistòrica i Protohistòrica (Arqueologia)
 • Prehistòria de la Península Ibèrica (Història)
 • Geoarqueologia, Arqueologia de l'Territori i de l'Paisatge (Arqueologia)
 • Història d'Amèrica (Història)
 • segon semestre
 • Món Actual (Història)
 • Arqueologia Clàssica i Antiguitat Tardana (Arqueologia)
 • Hispània Antiga (Història)
Cinquè curs
Primer semestre
 • Arqueologia Medieval i postmedieval (Arqueologia)
 • Bioarqueologia, Antropologia Biològica i Forense (Arqueologia)
 • Història Moderna d'Espanya (Història)
 • Història Moderna de Catalunya (Història)
Segon semestre
 • Optativa (Història)
 • Arqueologia i Exercici de la Professió (Arqueologia)
 • Gestió de l'Patrimoni Arqueològic (Arqueologia)
 • Optatives (Arqueologia)
 • Treball de Camp II (Arqueologia)
Sisè curs
Primer semestre
 • Optatives (Història)
 • Optativa (Arqueologia)
 • Història Contemporània d'Espanya (Història)
 • Història Contemporània de Catalunya (Història)
Segon semestre
 • Optativa (Arqueologia)
 • Història de l'Àsia: Imperis i Nacions (Història)
 • Optativa (Història)
 • Treball Final de Grau (Arqueologia)
 • Treball Final de Grau (Història)

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Titulació obtinguda

Doble Grau Arqueologia i Història

Pràctiques

Pràctiques externes

Perspectives laborals

Ensenyament universitari: docència i recerca. Ensenyament secundari. Excavacions i estudis arqueològics o d'impacte mediambiental i patrimonial. Difusió dels patrimonis arqueològic i històric. Recerca en centres Especialitzats: Universitats, museus I ALTRES Institucions. Com a gestor de el patrimoni arqueològic a Administracions Estatals, autonòmiques i locals. Institucions de recreació històrico-arqueològica, dinamització cultural i turisme. Assessoria i formació en temes d'interès per a la societat actual: conflictes i convergències de l'món actual, globalització, gènere, multiculturalisme, racisme, drets humans. Arxius, biblioteques i centres de documentació. Col·laboració en medios de comunicación i editorials. Elaboració i supervisió de Matèries de contingut històrico-arqueològic en soporte multimèdia.
Doble Grau en Arqueología i Historia
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (centre adscrit)
Carrer Jocs del 92 08038 Barcelona
Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo CETT
Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus Bellvitge
Carrer de la Feixa Llarga, s/n 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X