Màster en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)

1038 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Màster en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Girona
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu principal del màster és oferir a enginyers, arquitectes, economistes i titulats afins formació específica en tecnologies de la informació, urbanisme i socioeconomia per abordar els reptes actuals de les ciutats.

Destacades empreses que operen en el terreny de les solucions tecnològiques de les smart cities participen en el màster, oferint patrocini en concepte de pràctiques remunerades que permetran als estudiants encaixar el treball final de màster en un entorn i en una problemàtica reals. Igualment participen en el màster ajuntaments amb un cert recorregut i experiència en la introducció de solucions intel·ligents per fer més eficients les seves ciutats. Les administracions locals proveiran un catàleg de temes i problemàtiques urbanes com a potencials temes de treball de màster.

La indústria participa en activitats formatives del màster impartint seminaris experts en què els estudiants rebran de primera mà els últims avenços en tecnologies urbanes.

Els estudiants, finalitzat el màster, estaran formats en la nova i prometedora professió d'urban technologist, que els permetrà entrar de forma avantatjosa en l'incipient mercat de les solucions i consultoria smart city, així com aprofundir els seus coneixements desenvolupant una carrera investigadora.

El màster consta de 3 mòduls: formació, pràctic i treball final. El mòdul de formació consta de 10 assignatures de 3 crèdits cadascuna, agrupades en els epígrafs següents:

 • Urbanístic:
  • Planificació urbanística i tecnologies de la informació: conceptes i iniciatives
  • El mesurament de la sostenibilitat i de la intel·ligència urbanes
 • Gràfic
  • Tècniques per a la visualització urbana
  • Modelització, simulació i optimització
 • De dades
  • Anàlisi i mineria de dades
  • Arquitectures de programari distribuït i sistemes multiagent
 • De xarxes i de la xarxa
  • Monitorització i eficiència energètica
  • Infraestructures de comunicació i informació
 • Socioeconòmic
  • Tecnologia social ubiqua i participació ciutadana
  • Noves economies urbanes i màrqueting de la ciutat

Els seminaris experts s'integren en el mòdul de formació.

El mòdul pràctic, de 12 crèdits, l'integren les pràctiques en empresa.

Finalment, el mòdul de treball final està integrat per l'assignatura de treball final, de 12 crèdits, i un workshop de resultats, de 3 crèdits.


Amunt

Temari

El màster està estructurat en un curs de dos quadrimestres. Cada quadrimestre l'estudiant ha de cursar 30 ECTS, per la qual cosa en cursarà 60 en total. El primer quadrimestre està orientat, bàsicament, a la realització d'unes assignatures obligatòries, encara que també s'iniciarà la realització del treball final de màster. El segon quadrimestre està orientat a l'especialització de l'estudiant en una de les línies temàtiques que ofereix el màster i a continuar el treball final de màster.

    REQUISITS QUE CAL SUPERAR:
        Formació : 33,00 crèdits
        Pràctic Innovació : 12,00 crèdits
        Treball final : 15,00 crèdits

Destinataris

Requisits d'admissió

Podrà accedir al màster qui estigui en possessió de:

1. Un grau que habiliti per a l'exercici de la professió de

 • Arquitecte;
 • Enginyer elèctric, electrònic, industrial i d'automàtica, de tecnologies industrials, informàtic, de telecomunicacions;
 • Administrador d'empreses.

2. Una titulació de:

 • Arquitecte;
 • Enginyer elèctric, electrònic, industrial i d'automàtica, de tecnologies industrials, informàtic, de telecomunicacions;
 • Administrador d'empreses
 • o similar, no adaptada a l'EEES.

3. Un grau o una altra titulació que, no estant inclòs en els casos anteriors, sigui considerat adequat pel Consell de Màster si:

 • a) S'acredita, en el cas d'alumnat estranger, l'homologació d'un títol superior a un títol nacional que doni accés a estudis de màster.
 • b) Es verifica prèviament, en el cas d'alumnat estranger, que el nivell de formació corresponent a un títol superior no homologat es correspon o equival al corresponent títol nacional de grau, i que al país expedidor faculta per a l'accés a estudis de màster.

Amb caràcter excepcional, i sempre que l'oferta de places sigui superior a la demanda, el Consell de Màster podrà considerar l'admissió, de manera condicionada, dels estudiants que no compleixin els requisits d'accés però que es prevegi que en el moment d'iniciar-se les activitats ja els compliran.

Segons l'expedient acadèmic i el currículum dels sol·licitants, si la demanda de places supera l'oferta fixada, en el cas dels graduats i llicenciats procedents de titulacions d'altres àmbits es tindran en compte els complements de formació adquirits.

No s'exigeix un nivell específic d'anglès per a l'admissió en el màster, encara que es valorarà com a mèrit l'acreditació d'un nivell superior al B2.1 o equivalent.

Requisits

La superación de este máster permite acceder al periodo de investigación de un programa de doctorado, teniendo en cuenta que cada programa puede establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes, como la exigencia de complementos de formación específicos.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Perspectives laborals

Consultoría professional Administración pública Centros tecnológicos y de investigación Carrera investigadora: el máster da acceso directo a estudios de doctorado Departamentos de I+D, tanto en pymes como en grandes empresas Empresas de base tecnológica Ingenierías y empresas dedicadas a la innovación y a la implantación de soluciones tecnológicas
Màster en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus de Montilivi 17071 Girona
Sol·licita informació
X