Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica

1037 Persones estan visitant aquest curs
Preu 12.950 €
Sol·licita informació
Talento EPHOS
Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
2730 hores
Preu 12.950 €

Descripció

El Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica et permetrà adquirir els coneixements tècnics i el maneig d'eines de gestió relacionades amb la productivitat i la cadena de subministraments per desenvolupar competències com a capacitat d'anàlisi, organització i rigor metodològic que demana la indústria farmacèutica per incorporar-te a les àrees de producció, qualitat, logística i registre de medicaments i productes sanitaris.

Temari

Entorn Regulatori i de Negoci
• Estructura i entorn legal de la indústria farmacèutica
• El mercat farmacèutic. Accés al medicament
• Agències reguladores
Qualitat a la Indústria Farmacèutica
• Garantia i control de qualitat
• GMP´S
• Qualificació i validacions
• Auditories i inspeccions
• Revisió periòdica de documentació
Fabricació, Productivitat i Millora Contínua
• Disseny de plantes farmacèutiques
• Fabricació segons formes farmacèutiques
• Externalització de serveis. Fabricació a tercers
• Lean manufacturing
Registre Farmacèutic
• El dossier de registre
• Registre de medicaments biològics i teràpies avançada
• Registre de medicaments especials i productes sanitari
• Procediments dautorització
Biotecnologia Aplicada
• Tecnologia de l'ADN recombinant. Aplicacions clíniques
• Teràpia gènica i cel·lular. Aplicacions clíniques
• Immunologia i immunoteràpia. Aplicacions clíniques
• Fabricació de medicaments biològics
Logística i distribució
• Magatzems i plataformes logístiques
• Regulació i bones pràctiques de distribució
• Supply chain
Habilitats Professionals
• Presentacions d'alt impacte
• Excel a l'entorn tècnic
• Treball en equip. Assertivitat
• Gestió del temps
Projecte Final de Màster
• Pla de fabricació, qualitat i registre d'un medicament

Destinataris

A joves llicenciats/graduats en ciències de la salut i afins al sector farmacèutic amb capacitat per treballar en equip i amb habilitats danàlisi, organització i planificació.

Requisits

• Titulat Superior o Grau Universitari.
• Edat màxima 32 anys.
• Nivell d'anglès: equiparable als nivells B2 o C1.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Classes presencials / streaming directe d´alta qualitat amb professionals d´èxit. Fòrums de debat i networking entre alumnes. Lectura prèvia, investigació i assimilació. Disseny de plans i estudis clau. Els alumnes treballaran per equips per fer plans que els permetin conèixer a fons els aspectes fonamentals de la qualitat, la fabricació, el registre i la distribució de productes farmacèutics i biotecnològics. Projecte final de màster. El projecte final és la culminació del màster. És el treball en què es reflecteix allò après i en què s'integra tot el coneixement. Pràctiques professionals a empreses. Tots els alumnes faran pràctiques remunerades tutelades en una de les companyies col·laboradores durant dotze mesos. Les pràctiques estan garantides i es recorden amb l'empresa i l'alumne.

Durada

Durada: 2.730 hores (crèdits: 90 ECTS).

Objectius

• Introduir l'alumne a l'entorn del sector farmacèutic a Espanya i internacional: la seva organització, funcions, regulació i claus del negoci farmacèutic.
• Formar l'alumne en els aspectes fonamentals de la qualitat a l'àmbit de la indústria farmacèutica.
• Formar l'alumne en els diferents tipus de fabricació segons formes farmacèutiques, així com en aspectes que cal considerar en l'externalització de processos, serveis i fabricació a tercers, manejar les principals eines de gestió i dissenyar una planta farmacèutica.
• Donar a conèixer a l'alumne les bases del registre de medicaments, productes sanitaris i medicaments especials, així com els procediments d'autorització, informació i preu del medicament.
• Introduir l'alumne a les bases del medicament biotecnològic i les seves aplicacions terapèutiques així com a l'entorn legal i comercial dels biosimilars.
• Formar l'alumne en el coneixement de la cadena de subministrament tant interna com externa i de les responsabilitats inherents a la direcció tècnica de magatzems de distribució.
• Optimitzar les habilitats professionals de l'alumne per: saber enfocar una entrevista de selecció i elaborar un C. vitae, conèixer el funcionament del programa Excel a l'entorn manufacturing, conèixer les eines de la gestió i control de projectes, adquirir habilitats en la gestió del temps, treball en equip, assertivitat i fer presentacions d'alt impacte.

Titulació obtinguda

Titulació: Títol Propi de la Universitat Europea.

Pràctiques

Pràctiques remunerades durant 12 mesos a companyies farmacèutiques i biotecnològiques.

Avantatges del curs

La retribució suposa entre el 60% i el 100% del preu del Màster. Entre el 95%-100% dels alumnes d'aquest màster en finalitzar les seves pràctiques han continuat treballant a la seva empresa oa una altra de diferent. Mentoring. Els alumnes rebran sessions de mentoring de la mà de rellevants professionals, de gran èxit en les seves carreres, que contribuiran a la seva formació i desenvolupament per poder liderar amb solvència en la indústria del futur.

Professorat

El professorat del MBA i Lideratge a Indústria Farmacèutica i Biotecnològica és excepcional, inclou un 25% de Directors Generals. Reuneix destacats líders del sector de tecnologies mèdiques i sanitàries amb experts professionals en les matèries impartides. Aquest equilibrat claustre permet a l'alumne: Adquirir els coneixements i les competències necessàries per a un desenvolupament integral amb què poder exercir amb èxit llocs de responsabilitat en companyies farmacèutiques. Conèixer de primera mà i en directe les visions i experiències dels propis líders, cosa que és un autèntic privilegi. Obtenir nous coneixements, competències i visions de mà dels experts professionals.
Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
Talento EPHOS
Campus i seus: Talento EPHOS
Talento EPHOS - Barcelona
Gran Vía Carles III, 84, 3ª 08028 Barcelona
Sol·licita informació
X