Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster en Disseny del Producte

Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster
On-line
60 Crèdits
5.200 €

Descripció

El consumidor d'avui és un usuari més exigent i el Dissenyador de Producte es converteix en una peça essencial, a l'enllaç necessari entre l'usuari i la indústria. Per a això és fonamental la formació de professionals que siguin capaços de detectar problemes, aportar solucions creatives i que disposin de les eines necessàries per a, passant per les diferents fases de desenvolupament d'un producte, poder determinar la seva fabricació.

En aquest Màster Online de Disseny de Producte s'abordarà el món de les idees, però també la seva gestió, tècniques d'aproximació a l'usuari, sketching, tècniques de representació a partir de programari específic, mecanismes, materials, processos i tècniques de fabricació. Es tracta d'un Màster generalista i eminentment pràctic.

Temari del curs

El Màster en Disseny de Producte s'estructura a partir de les següents àrees temàtiques en les que s'aniran aplicant gradualment els conceptes introduïts en els mòduls previs.

Aula Oberta
Espai obert d'aprenentatge destinat a l'dibuix de representació. 4 setmanes de durada, en paral·lel a l'taller introductori i a el primer mòdul.

Gestió de el projecte (5 ECTS)
Estudiarem les diferents fases de el projecte, els matisos legals i les condicions econòmiques.

Lectures Croades (5 ECTS)
Farem una ràpida immersió en el món creatiu per llegir, interpretar, qüestionar constantment el que ens envolta.

Sketching. De la idea a l'esbós (5 ECTS)
Una de les maneres més eficaces de poder comunicar les idees que generem és a través dels esbossos. Hi ha multitud d'estils i tècniques de bocetaje i cadascuna d'elles ens ajudarà a diferent manera a explicar els detalls d'un producte o el funcionament d'un mecanisme.

La importància de l'concepte. Projectes I (5 ECTS)
Desenvoluparem la capacitat creativa per crear projectes frescos, breus i àgils.

Modelatge paramètric en 3D. Solidworks (5 ECTS)
Introducció a les nocions principals de modelatge 3D amb el programari de disseny Solidworks.

Introducció a Mecanismes (5 ECTS)
Tractarem la part de el disseny de maquinària que estudia tot tipus de mecanismes que formen part de qualsevol equip o maquinària, treballant entorn a Solidworks.

L'origen de la forma. Projectes II (5 ECTS)
Estudiarem el procés de transformació dels esbossos en productes llestos per al prototipatge i / o producció.

Materials i processos de transformació I. Plàstics, ceràmica, vidre i tèxtils (5 ECTS)
Ens introduirem en els processos de transformació de materials plàstics, ceràmica, vidre i tèxtils.

Materials i processos de transformació II. Metalls i fustes (5 ECTS)
Aprendrem els processos de transformació de metalls i fustes, així com els processos més comuns.

Eines gràfiques de comunicació (5 ECTS)
Aprendrem les bases per a la preparació de documents gràfics clars, explicatius i atractius a l'servei de la idea a comunicar.

Treball Final de Màster (10 ECTS)
L'alumne haurà de planificar i organitzar el projecte des de la part inicial d'investigació fins a la seva presentació final.

Taller Il·lustració digital
Treballarem Suite Adobe i Alias ??Sketchbook per facilitar la il·lustració més detallada dels projectes.

Taller Renderitzat - Keyshot
Introducció a les característiques principals de la representació foto-realista mitjançant el programari KEYSHOT.
 
Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:
Assignatures - ECTS
• Gestió de el projecte 5
• Lectures Croades 5
• Sketching- De la idea a l'esbós maig
• La importància de l'concepte - Projectes I - L'origen 5
• Modelatge paramètric en 3D - Solidworks maig
• Introducció a mecanismes maig
• L'origen de la forma - Projectes II 5
• Materials i processos de transformació I - Metalls i Fustes maig
• Materials i processos de transformació II - Plàstics, Ceràmica, Vidre i Tèxtils maig
• Eines gràfiques de comunicació 5
• Treball Final de Màster 10
• TOTAL ECTS 60
Veure més

Requisits

Aquest Màster s'adreça a persones que tinguin el perfil següent:

• Graduats superiors en Disseny.

• Enginyers en Disseny Industrial.

• Llicenciats en Belles Arts.

• Arquitectes.

• Titulats universitaris en els camps d'enginyeria, tecnologia, producció o disseny.

• Professors universitaris dels camps d'enginyeria, tecnologia, producció o disseny.

• Altres perfils professionals.

En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació de l'títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i cartera de l'candidat, així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.

Places

60

Durada

12 mesos.
Inici curs: Novembre 2020.

Objectius

Els principals objectius d'aquest programa són:

• Aportar els coneixements teòrics i pràctics per crear nous objectes.

• Entrenar la capacitat de crear productes innovadors creativa, formal i conceptualment.

• Aprendre a prendre i justificar decisions que afecten el resultat.

• Desenvolupar metodologies pròpies durant el procés de disseny. Seleccionar la metodologia òptima per a cada procés.

• Seleccionar el material i el procés de producció adequat per al producte dissenyat. Anticipar i solucionar problemes de producció.

• Dominar el llenguatge tècnic de materials, processos i unions.

• Generar volums 3d que serveixin per a realitzar les modificacions pertinents en el projecte segons les anàlisis realitzades sobre les peces.

• Fer servir les eines de modelatge digital per a la comunicació d'idees i projectes i per a la presa de decisions tècniques. Màster CAD CAM (Computer-Aided Design) i (Computer-Aided Manufacturing).

• Gestionar les fases d'un projecte. Calcular honoraris i pressupostos. Negociar contractes de confidencialitat i col·laboració amb les empreses.

• Entendre i definir un briefing.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació de el programa obtindran la doble titulació: títol propi de ESDESIGN - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada. Les persones que superin l'avaluació de el programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la VIU, obtindran el títol VIU (Universitat Internaciona de València).

Perspectives laborals

Els alumnes que realitzin aquest Màster poden desenvolupar la seva carrera professional en les següents àrees: Estudis de disseny industrial Departaments tècnics i d'innovació Investigador de materials Professionals freelance, emprenedors, noves empreses, startups

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny del Producte

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny del Producte