Màster en Disseny del Producte

Màster
On-line
60 crèdits
5200 €

Descripció

El consumidor d'avui és un usuari més exigent i el Dissenyador de Producte es converteix en una peça essencial: l'enllaç necessari entre l'usuari i la indústria. Per a això és fonamental la formació de professionals que siguin capaços de detectar problemes, aportar solucions creatives i que disposin de les eines necessàries per a, passant per les diferents fases de desenvolupament d'un producte, poder determinar la seva fabricació.
En aquest Màster Online de Disseny de Producte s'abordarà el món de les idees, però també la seva gestió, tècniques d'aproximació a l'usuari, sketching, tècniques de representació a partir de programari específic, mecanismes, materials, processos i tècniques de fabricació. Es tracta d'un Màster eminentment pràctic.

Temari

El Màster en Disseny de Producte està compost per 10 assignatures, Treball Final de Màster i 3 tallers addicionals:
• Aula oberta de producte
• Lectures creuades 5 ECTS
• Planificació i gestió de projectes 5 ECTS
• Sketching. De la idea a l'esbós 5 ECTS
• La importància de l'concepte. Projectes I 5 ECTS
• Modelatge paramètric en 3D. Solidworks 5 ECTS
• Introducció a mecanismes 5 ECTS
• L'origen de la forma. Projectes II 5 ECTS
• Materials I. Plàstics, ceràmica, vidre i tèxtils 5 ECTS
• Materials II. Metalls i fustes 5 ECTS
• Tècniques gràfiques de representació 5 ECTS
• Treball Final de Màster 10 ECTS
• Taller d'il·lustració digital
• Taller de renderitzat - Keyshot
• Taller d'empresa

Destinataris

Perfil d'l'alumne
Persones amb interès en l'àmbit de el disseny de producte, amb estudis o experiència laboral en:
• Disseny.
• Disseny industrial.
• Belles Arts.
• Arquitectura.
• Enginyeria.
Si no disposes d'un títol universitari que et permeti accedir a el programa, el Comitè Acadèmic avaluarà el teu CV, portfoli i experiència professional acreditada.

Requisits

Procés d'admissió
• Sol·licitud d'informació: completa el formulari de sol·licitud d'informació de l'màster.
• Assessorament: l'equip d'admissions t'assessorarà per comprovar que el màster és l'adequat per al teu perfil.
• Documentació: presenta els documents necessaris per a la teva admissió, CV, portfoli i fotocòpia de l'títol universitari.
• Avaluació: el comitè d'admissions valorarà el teu perfil professional.
• Admissió: se't comunicarà la resolució de l'comitè, tant si és positiva com negativa.
• Reserva de plaça: comença la teva experiència com ESDESIGNER.

Durada

12 mesos. Inici curs: Maig 2022.

Objectius

• Detectaràs problemes i identificaràs possibles solucions a través de el disseny de producte.
• Desenvoluparàs totes les fases que intervenen durant el procés de disseny.
• argumentaràs i justificaràs les decisions preses durant el procés de disseny.
• determinaràs les eines específiques amb les que s'abordarà una determinada solució.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació de el programa obtindran la doble titulació: Títol propi de ESDESIGN i Títol propi de la Universitat Internacional de València (VIU), que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada

Perspectives laborals

Amb aquest màster, adquiriràs la capacitat d'aportar solucions creatives a partir de el disseny de producte. Aquests estudis et permetran desenvolupar-te professionalment en els següents àmbits: Estudis de disseny industrial. Departaments tècnics i d'innovació. Recerca de materials.

Promocions

S'ofereixen diverses modalitats de pagament:
• Pagament a l'comptat: 10% descompte.
• Pagament en 2 terminis: 7% descompte.
• Finançament 12 quotes sense interessos.

Avantatges del curs

Eines: Inclou llicència professional de 12 mesos d'Adobe Creative Cloud Solidworks. Keyshot.

Professorat

Professorat especialitzat en cadascuna de les àrees temàtiques de el programa. Director de Programa: Jordi Blasi.
Màster en Disseny del Producte
ESDESIGN. Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Campus i seus: ESDESIGN. Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171 08901 Barcelona
Cursos més populars
X