Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster en Disseny del Producte

Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster
On-line
60 Crèdits
5.200 €

Descripció

Com ha de ser un objecte? Pensar en la forma que ha de tenir, per exemple, una cadira, sense haver valorat abans tot el que afecta la nostra futura cadira a si mateixa, o en essència, a la idea de artefacte per donar suport a les natges; no només seria com començar la casa per la teulada, ens arriscaríem a dir que seria inútil. ¿Compliria nostre artefacte seu objectiu?.

És evident que un objecte ha de ser bell per generar atracció cap al consumidor potencial; però que valor tindria generar una cadira bella més, si és incòmoda, no encaixa bé amb la taula, fa malbé el paviment quan la desplaço, no encaixa en el budget de l'empresa, ... Cap valor. Sempre que el briefing no especifica clarament que havíem de fer una cadira incòmoda; per exemple, perquè un visitant no se sentís a gust i marxés ràpidament.

En aquest màster proposarem entendre la forma no com l'objectiu, sinó com una conseqüència. Quan tots els factors a tenir en compte (empresa, context social, públic objectiu, usabilitat, funcionalitat, ...) estiguin determinats i analitzats per l'alumne, la forma deixarà de ser quelcom arbitrari.

El programa ofereix les eines necessàries per a la generació d'un producte des del primer contacte amb l'empresa passant per les diferents fases del desenvolupament.


Veure més

Temari del curs

El Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte s'estructura a partir de les següents àrees i assignatures que ofereixen a l'alumne els coneixements i eines per poder projectar:
 

Àrea conceptual:

Investigació i experiència d'usuari

S'introduiran eines d'anàlisi del context del projecte que ajudaran l'alumne a detectar oportunitats i problemàtiques lligades al producte.
Atès que la creativitat intervé en el procés de disseny és impossible crear una metodologia que pauti el procés i que seguint-la eficaçment ens garanteixi un resultat reeixit; però podem recórrer a diferents mètodes que ens ajudin a projectar eficientment i localitzar àrees susceptibles d'innovació.
Es plantejaran les relacions usuari-producte i usuari-context.
L'assignatura ajudarà a l'alumne a expressar-se i entendre el vocabulari del disseny.
 

Lectures creuades

Proposa una ràpida immersió en el món creatiu. Una assignatura de caràcter projectual que pretén ensenyar l'estudiant a mirar el món que l'envolta amb uns altres ulls; llegint, interpretant, qüestionant constantment. Fomentant que l'estudiant s'enfronti al projecte amb la mateixa actitud activa i crítica.
 

S'analitzarà per què i com neixen els objectes; donant valor a aquells objectes que presenten una càrrega conceptual forta i una íntima relació amb l'usuari, sent aquests dos factors els que acaben determinant la forma.
 

Àrea gestió:

Gestió del projecte

S'abordarà el procés de disseny i la comunicació amb les empreses des del punt de vista de la gestió, a nivell conceptual i pràctic. Des del contacte amb l'empresa fins a la sortida del producte al mercat, es guiarà l'estudiant per les diferents fases del projecte, els matisos legals i les condicions econòmiques.
En ser coneixedor dels passos de projecte, l'alumne tindrà l'habilitat de gestionar temps i recursos.
 

Àrea representació:

Modelatge 3D / CAD

S'iniciarà l'alumne en l'ús de SolidWorks per la realització de croquis 2D i modelatge parametritzat de sòlids en 3d. Creació de peces i acoblaments complexos.

Renderitzat 3D

Prepararem a 3dStudio MAX i Vray escenaris per al renderitzat de peces modelades: aprendrem a il·luminar, posar càmeres, crear materials i aplicar mapes.
 

Eines gràfiques de comunicació

S'engloben en aquesta assignatura aquelles eines que ajudaran a l'alumne a la correcta comunicació dels projectes; posant les bases per a la preparació de documents gràfics clars, explicatius i atractius al servei de la idea a comunicar. Es realitzaran pràctiques bàsiques de fotografia, layouts, tipografia, recursos gràfics, etc.
 

Àrea producció:
 

Materials i processos de transformació I: plàstics, ceràmica / vidre:

S'introduirà a l'alumne en els processos de transformació de materials plàstics, ceràmica i vidre. Estudiarem els processos més comuns, destacant els requeriments tècnics, volums de producció, costos fixos, així com els materials plàstics més rellevants. Analitzarem els composites i els avantatges dels materials nanotecnològics.
 

Materials i processos de transformació II: Metalls, fustes

S'introduirà a l'alumne en els processos de transformació de metalls i fustes. Estudiarem els processos més comuns, destacant els requeriments tècnics, volums de producció i costos fixos.
 

Àrea projectual:

Projectes I: la importància del concepte

Projectes I desenvoluparà la capacitat creativa de l'alumne i motivarà el gust per la innovació, desenvolupant projectes frescos, breus i àgils.
Els projectes generats en aquesta assignatura la creativitat primarà sobre la resta d'aspectes valorables. Es buscaran productes conceptualment forts que apliquin el que han après en les assignatures de l'àrea conceptual.
Es prestarà especial atenció a la comunicació i presentació verbal de primeres idees i projectes.
 

Projectes II: L'origen de la forma

En Projectes II posarem en pràctica les restriccions vinculades a projectes per a empreses amb brienfings concrets i acotats. Els projectes emfatitzaran la importància de la presa de decisions en els diferents estadis del procés projectual.
L'alumne haurà de familiaritzar amb el treball formal, així com entendre d'on sorgeix la forma, res aleatòria. Si bé en projectes I primábamos el concepte enfront de la resta d'aspectes; en aquesta fase experimentarem la necessitat d'una formalització coherent amb els estudis i anàlisis que realitzem abans de començar a projectar.
 

Es prestarà especial atenció a la comunicació i presentació verbal de primeres idees i projectes.
 

Projecte final de màster

El projecte final de màster comporta la realització per part de l'alumne d'un projecte en el qual s'apliquin les competències adquirides en totes les matèries impartides en el màster. Les assignatures no han de funcionar com a ens separats. L'alumne no hi haurà assimilat els coneixements impartits si no té la capacitat d'aplicar allò après a llarg de l'any en un projecte pràctic.
Veure més

Destinataris


  • Graduats superiors en Disseny

  • Enginyers en Disseny Industrial

  • Llicenciats en Belles Arts

  • ArquitectesProfessionals: En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació del títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i portfolio del candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de grau de la mateixa àrea.


Veure més

Durada

12 mesos.
Inici curs: Novembre 2019

Objetius

Aportar els coneixements teòrics i pràctics per crear nous objectes. Entrenar la capacitat de crear productes innovadors creativa, formal i conceptualment. Aprendre a prendre i justificar decisions que afecten el resultat. Desenvolupar metodologies pròpies durant el procés de disseny. Seleccionar la metodologia òptima per a cada procés. Seleccionar el material i el procés de producció adequat per al producte dissenyat. Anticipar i solucionar problemes de producció. Dominar el llenguatge tècnic de materials, processos i unions. Generar volums 3d físics àgils que serveixin per a realitzar les modificacions pertinents en el projecte segons les anàlisis realitzades sobre les peces. Usar les eines de modelatge digital per a la comunicació d'idees i projectes i per a la presa de decisions tècniques. Gestionar les fases d'un projecte. Calcular honoraris i pressupostos. Negociar contractes de confidencialitat i col·laboració amb les empreses.

Titulació obtinguda

Les persones que superen l'avaluació del programa obtindran la doble titulació: títol propi de ESdesign - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Perspectives laborals

Els alumnes que realitzin aquest curs poden desenvolupar la seva vida laboral a les següents àrees:

d'Estudis de disseny industrial

Departaments tècnics i d'innovació

Packaging

Modelador 3D

Investigador de materials

Professionals free-lance, emprenedors, noves empreses, startup company ...

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny del Producte

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny del Producte