Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Màster
On-line
60 Crèdits
5.200 €

Descripció

En la societat actual la funció del dissenyador gràfic és una part fonamental en la comunicació visual d'una empresa que, seguint un mètode projectual i creatiu, és capaç d'abastar cada un dels petits detalls d'aquesta comunicació. El dissenyador és la peça insubstituïble en el bon fer de la comunicació i l'aportació necessària de valor afegit al producte i servei empresarial.

Per arribar a ser aquest punt ha de formar-se d'una manera gradual, començant per estudiar els fonaments bàsics del disseny gràfic, per després encaminar la seva formació al coneixement de les diferents disciplines que completen el món de la comunicació en la seva faceta gràfica. I només havent adquirit la formació i coneixements necessaris en els diferents entorns de treball, podrem assegurar una assimilació total del que significa el disseny gràfic.

En aquest curs el que es pretén és endinsar l'estudiant en el món del disseny gràfic plantejant un recorregut lineal començant pels conceptes més bàsics del disseny (tipografia, signe gràfic, la retòrica) i continuant per l'estudi de cadascuna de les disciplines sobre les que s'estableixen les bases del món laboral relacionat amb el disseny: Branding, disseny Editorial, disseny de packaging, disseny digital i disseny de senyalització o wayfinding.

Donant veu a reconeguts professionals del sector, cada un d'ells incidirà en l'especialització que millor dominen en l'àmbit professional, fent d'aquest curs un programa que combina de manera equilibrada la part teòrica i la part pràctica d'aquest fascinant món de la comunicació gràfica .

Veure més

Temari del curs

El Màster en Disseny Gràfic s'estructura a partir de les següents àrees temàtiques que s'integren en un projecte transversal que es desenvolupa al llarg de 11 assignatures:

Fonaments Bàsics del Disseny Gràfic
Estudi dels diferents elements que conformen el disseny gràfic; color, la forma i les jerarquies. Confrontació entre forma i funció. Creació i desenvolupament de conceptes i formalització de resultats. Estratègia i implementació de la comunicació gràfica.

Tipografia
La tipografia és la principal eina de la qual es nodreix el dissenyador. Un bon ús de la lletra i la paraula ens obrirà les portes del bon disseny. S'estudiarà el signe tipogràfic, l'anatomia de la lletra així com les diferents classificacions històriques en base a ella. Evolució de la tipografia, arquitectura i jerarquies.

Fotografia
Emmarcada en les disciplines vinculades amb la creació visual, la fotografia forma part del nostre dia a dia i, per això, es torna a factor indispensable a l'hora de comunicar de manera visual. Una bona direcció d'art i correcta elecció de la fotografia al nostre projecte de fer que aquest guanyi milers d'enters a l'hora de ser exposat.

Disseny d'Identitat
Els diferents codis visuals que aporten identitat a les marques seran l'objecte del nostre estudi. Treballarem per poder reconèixer-los i traslladar-los a la creació de nous projectes corporatius visibles en diferents àmbits: privat, públic, de petita o gran envergadura, locals o globals.

Disseny Editorial
En parlar del projecte editorial, tractarem de delimitar cadascuna de les decisions a prendre per poder realitzar una tasca coherent en la recerca de solucions gràfiques editorials. Elecció de formats, tipografia, reixeta, fotografia, il·lustració, etc. Veurem quins actors intervenen en la realització del projecte editorial, quines són les seves funcions i com gestionar els factors temps i responsabilitats
dins l'equip.

Gestió del Projecte Gràfic
La pràctica del Disseny gràfic comporta, en moltes ocasions, un deixar de banda tot el que es pressuposa a una empresa, d'aquesta manera el gran error estructural dels estudis de disseny en l'actualitat. L'objectiu de l'assignatura és dotar l'alumne dels coneixements necessaris per poder portar un projecte endavant, d'acord amb la definició de l'encàrrec, la planificació, la gestió de recursos, prevenció
de riscos i càlcul de pressupostos.

Packaging
Al mercat actual estem envoltats de productes envasats. I dissenyar l'envàs d'aquests productes ha de fer-se seguint una sèrie d'imperatius que faran que sigui totalment funcional i òptim per al seu ús, consum i visualització. Els requisits, així com les tendències i l'estudi de la usabilitat serà el que farà que el nostre disseny de pack compleixi amb l'objectiu de ser el millor envàs possible per als nostres productes.

Disseny Digital
Actualment, el món digital és gairebé el passat en la constant evolució del consum de continguts. Per això, un especialista en disseny gràfic no pot donar-li l'esquena al món digital. En aquesta assignatura abordarem temes com l'experiència d'usuari, la usabilitat i el disseny d'interfícies. Tractarem de donar la volta al pensament analògic de la majoria de nosaltres per començar a pensar en digital si l'encàrrec ho requereix. Des del desenvolupament de l'estratègia fins al disseny de la interfície.

Disseny de senyalètica i wayfinding
Caminar i no perdre s'ha convertit, en alguns llocs, en una cosa gairebé impossible de dur a terme. En aquest mòdul us donarem la deguda importància que té una disciplina del disseny la principal motivació és aconseguir portar-nos d'un lloc determinat a un altre sense perdre'ns de camí, ia més fer-ho de la manera més ràpida i agradable possible. Es tracta del wayfinding o senyalització d'espais.

Processos de Producció
La producció gràfica en l'actualitat ha patit nombrosos canvis a causa de l'evolució de la tecnologia. Però en essència, la filosofia és la mateixa. En aquest mòdul es tractaran temes relacionats amb les arts gràfiques pel que fa a reproducció i impressió del producte gràfic, amb quins suports i característiques de cada un podem comptar, quins colors i tintes podem usar, aprendrem a tancar originals d'impremta, etc., així com també veurem com dur a terme un càlcul de pressupost el més encertadament possible; eines i mètodes d'optimització de costos, regles bàsiques per arribar a la bona entesa amb el nostre clients i proveïdors.

Treball Final de Màster
A més de superar els crèdits dels mòduls anteriors, tots els alumnes hauran de desenvolupar un Projecte integral de Màster, consistent en un projecte personal de disseny gràfic integral a partir dels continguts impartits en el curs.


Activitats Addicionals:
Eines imprescindibles: InDesign

InDesign com el vaixell insígnia del programari d'edició; el més potent, ampli i dedicat programa usat per dissenyar. No només es tracta d'un programari de maquetació i compaginació: es tracta d'una eina destinada a fer-nos la vida més senzilla als dissenyadors.

Eines imprescindibles: Photoshop
El retoc d'imatges basades en mapa de bits és una eina imprescidible en la pràctica habitual del disseny gràfic. Saber utilitzar Photoshop no implica saber dissenyar, ni molt menys. Però saber utilitzar de manera eficient l'eina ens s'estalviarà una infinitat de problemes, temps i costos externs.

Eines imprescindibles: Illustrator
L'eina imprescindible en el món del dibuix vectorial. Des fer un logotip fins a compondre una complexa il·lustració, Illustrator es converteix en un amic inseparable del dissenyador per poder aconseguir els seus objectius de manera més eficient.
El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls.
Veure més

Destinataris

Aquest Màster s'adreça a persones que compleixin el perfil següent:


  •      Graduats superiors en Disseny

  •      Llicenciats en Comunicació i Publicitat

  •      Llicenciats en Belles Arts

  •      Llicenciats en Periodisme

  •      Llicenciats en Publicitat i Relacions Públiques

  •      Llicenciats en Comunicació Audiovisual
En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació del títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i portafoli del candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.
Veure més

Durada

Durada: 12 mesos.
Data d'inici: Novembre 2019

Objetius

Els principals objectius d'aquest programa són:

Assimilar els coneixements històrics, teòrics i pràctics per a la correcta comprensió del grojecte gràfic des de la creació de conceptes, passant per la seva formalització fins arribar a la producció dels mateixos.

D
otar al dissenyador de les eines i la capacitat de respondre davant la realitat polifacètica del món del disseny.

Aconseguir que el dissenyador entengui les diferents realitats del projecte de disseny gràfic segons les diferents disciplines que, juntes, formen una mateixa actualitat.

Fomentar en l'alumne la capacitat de desenvolupar l'estratègia, la creativitat i l'habilitat per poder trobar solucions originals, més innovadores i funcionals.

Dominar el llenguatge usat en el medi i les diferents disciplines, a través d'un entorn professional.

Donar a conèixer als principals professionals del món del disseny, tant a nivell nacional com internacional, saber què fan i quins són metodologies projectuals en la mesura del possible.

Aprendre cadascuna de les metodologies i competències emprades en les diferents tasques dels processos de disseny gràfic, en les seves diferents fases i àmbits d'actuació.

Dominar les fases de producció i ser capaços d'elaborar una bona planificació així com de poder calcular honoraris i pressupostos.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa obtindran la doble titulació: Títol Propi de ESdesign - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Perspectives laborals

Els alumnes que realitzin aquest Màster poden desenvolupar la seva carrera professional en les següents àrees:
Estudis de disseny gràfic
Departaments creatius d'agències de publicitat
Departaments de maquetació en Revistes i Editorials.
Professionals free-lance, emprenedors, noves empreses, startup company ...

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny Gràfic

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny Gràfic