Màster en Disseny Gràfic

Màster
On-line
60 crèdits
5200 €

Descripció

El Màster en Disseny Gràfic pretén endinsar-se en el món de el disseny gràfic plantejant un recorregut lineal començant pels conceptes més bàsics de el disseny (tipografia, signe gràfic, retòrica, etc.) i continuant per l'estudi de cadascuna de les disciplines sobre les que s'estableixen les bases de l'món laboral relacionat amb el disseny: Branding, disseny Editorial, disseny de packaging, disseny digital i disseny de senyalització o wayfinding.
Donant veu a reconeguts professionals de sector, cada un d'ells incidirà en l'especialització que millor dominen en l'àmbit professional, fent d'aquest curs un programa que combina de manera equilibrada la part teòrica i la part pràctica d'aquest fascinant món de la comunicació gràfica .
El Màster Online en Disseny Gràfic ens permetrà dominar el llenguatge gràfic i els codis més utilitzats en la indústria del disseny, per aplicar-lo a la resta de disciplines de el món de el disseny: editorial, packaging, i digital.

Temari

El Màster en Disseny Gràfic s'estructura a partir de les següents àrees assignatures que s'integren en un projecte transversal que es desenvolupa al llarg de 10 assignatures:

Aula Oberta
Espai obert d'aprenentatge destinat a el programari Adobe Creative Cloud. 6 setmanes de durada, en paral·lel a l'taller introductori i a el primer mòdul.

Fonaments bàsics de el disseny gràfic (5 ECTS)
Estudi dels diferents elements que conformen el disseny gràfic: el color, la forma i les jerarquies.

Història de el disseny (5 ECTS)
Repàs per les diferents corrents culturals per entendre el disseny com a motor d'una societat en continu desenvolupament.

Tipografia (5 ECTS)
Estudiarem el signe tipogràfic, l'anatomia de la lletra, l'evolució de la tipografia, i la seva arquitectura i jerarquies.

Gestió de el projecte gràfic (5 ECTS)
Durem un projecte endavant: definició de l'encàrrec, planificació, gestió de recursos, prevenció de riscos i càlcul de pressupostos.

Disseny d'identitat (5 ECTS)
Treballarem per poder reconèixer els codis visuals que aporten identitat a les marques, per traslladar-los a la creació de projectes corporatius.

Disseny editorial (5 ECTS)
Veurem quins actors intervenen en la realització de el projecte editorial, quines són les seves funcions, i com gestionar el temps i la responsabilitat dins de l'equip.

Packaging (5 ECTS)
Dissenyar l'envàs de productes, seguint una sèrie d'imperatius que faran que siguin funcionals i òptims per al seu ús, consum i visualització.

Disseny digital (5 ECTS)
Abordarem temes com l'experiència d'usuari, la usabilitat i el disseny d'interfícies.

Processos de producció (5 ECTS)
Reproducció i impressió del producte gràfic, suports i característiques de cada un, així com càlcul de pressupostos.

Disseny de senyalètica (5 ECTS)
Disciplina de el disseny la principal motivació és aconseguir portar-nos d'un lloc determinat a un altre sense perdre'ns de camí, ia més fer-ho de la manera més ràpida i agradable possible.

Treball Final de Màster (10 ECTS)
Consisteix en un projecte personal de disseny gràfic integral a partir dels continguts impartits en el curs.

Taller de Fotografia
Indagarem en l'entorn com a subjecte d'interès visual, centrant el treball en el desenvolupament d'un projecte personal sobre una temàtica urbana.
 
Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:
Assignatures - ECTS
• Fonaments bàsics de el disseny gràfic 5
• Història de el disseny maig
• Tipografia 5
• Gestió de el projecte gràfic 5
• Disseny d'identitat maig
• Disseny editorial maig
• Packaging maig
• Disseny digital maig
• Processos de producció 5
• Disseny de senyalètica maig
• Treball Final de Màster 10
• TOTAL ECTS 60

Requisits

Aquest Màster s'adreça a persones que compleixin el següent perfil:
• Llicenciats en Comunicació i Publicitat
• Llicenciats en Belles Arts
• Llicenciats en Periodisme
• Llicenciats en Publicitat i Relacions Públiques
• Llicenciats en Comunicació Audiovisual
• Graduats en disseny (producte, interiorisme, moda)
• Titulats superiors d'altres àrees que treballen com a professionals amb experiència acreditada en l'àmbit del disseny, acreditable per currículum acadèmic i / o portfoli, que sentin interès pel disseny.
En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació de l'títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i cartera de el candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.

Durada

Durada: 12 mesos. Data d'inici: Novembre 2020.

Objectius

Els principals objectius d'aquest programa són:
• Assimilar els coneixements històrics, teòrics i pràctics per a la correcta comprensió de el projecte gràfic des de la creació de conceptes, passant per la seva formalització fins arribar a la producció dels mateixos.
• Ser capaços de desenvolupar la creativitat i l'habilitat per poder trobar solucions originals i funcionals.
• Aconseguir que el dissenyador entengui les diferents realitats de el projecte de disseny gràfic segons les diferents disciplines que, juntes, formen una mateixa actualitat.
• Aprendre a prendre decisions per aconseguir resultats òptims.
• Dominar el llenguatge usat en el medi i les diferents disciplines.
• Donar a conèixer als principals professionals de l'món del disseny, saber què fan i quines són les seves metodologies projectuals.
• Aprendre cadascuna de les metodologies i competències emprades en les diferents tasques dels processos de disseny gràfic, en les seves diferents fases i àmbits d'actuació.
• Adquirir una capacitat per a ser crítics i poder triar entre un bon projecte gràfic i un que no ho és.
• Dominar les fases de producció i ser capaços d'elaborar una bona planificació així com de poder calcular honoraris i pressupostos.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació de el programa obtindran la doble titulació: títol propi de ESDESIGN - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Perspectives laborals

Els alumnes que realitzin aquest Màster poden desenvolupar la seva carrera professional en les següents àrees: Estudis de disseny gràfic Departaments creatius d'agències de publicitat Professionals freelance, emprenedors, noves empreses, startup company ...

Professorat

Director del programa: Quique López.
Campus i seus: Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Barcelona
Cursos més populars
X