Màster de Formació Permanent d'Edició Digital (UOC)

1124 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster de Formació Permanent d'Edició Digital (UOC)
Sol·licita informació
Màster
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El Màster de Formació Permanent d'Edició Digital (UOC) en línia de la UOC et proporciona una formació integral al món del llibre digital i físic i fomenta la teva capacitat d'adaptació i innovació tecnològica en el context del sector editorial.
El programa del màster d'Edició Digital en línia de la UOC incorpora tant els coneixements d'edició tradicional com les especialitzacions i eines tècniques necessàries per a l'edició del llibre digital.
Estudiant aquest màster d'edició aprendràs a dominar els models de producció i comercialització i les noves pràctiques de lectura digital, que exigeixen cada cop més accessibilitat i interactivitat. Aquest aprenentatge us permetrà prendre decisions i implementar solucions imaginatives i eficients.
El màster a distància d'Edició Digital de la UOC té caràcter professionalitzador i us ofereix una formació reflexiva, activa, creativa i molt pràctica.
Aquest programa dóna resposta a les demandes del món editorial i de les institucions, tant públiques com privades, vinculades al llibre. En són exemples la necessitat creixent de les empreses de transformar els seus llibres en llibres digitals, normalment mitjançant el format EPUB, entre d'altres, sense oblidar el mercat en paper.
En paral·lel, cursar el màster d'Edició Digital també us proporcionarà un marc de reflexió teòrica sobre qüestions d'índole ètica i cultural associades a la producció de continguts ia la difusió del coneixement a la societat de la informació.
Prepara't per ser partícip de la transformació digital del món editorial
El sector editorial, immers en un profund procés de digitalització, requereix professionals dinàmics i emprenedors. Un professional de ledició ha de tenir:
 • Habilitats comunicatives.
 • Alta capacitat dadaptació.
 • Competències tecnològiques.
El màster d'Edición Digital et prepara per fer front als reptes de la transformació digital.
Cursar aquest màster també et capacita per concebre i implementar la creació, la distribució, la venda i la promoció de llibres impresos i digitals.
Com a expert en edició, vetllaràs per la qualitat de les edicions amb l'objectiu de respondre a les necessitats i expectatives d'una àmplia tipologia de lectors.
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat danàlisi crítica, interpretació de lentorn i dadaptació a noves situacions organitzatives.
 • Capacitat de treball en equip i de coordinar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat de creativitat i innovació.
 • Capacitat per cercar i gestionar informació.
 • Capacitat per a la comunicació.
 • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives dinnovació en lentorn professional.
Competències específiques
 • Capacitat per comprendre el canvi de paradigma que suposa el pas del llibre en paper al format digital dins el context de la societat de la informació.
 • Capacitat per dominar les especialitats de tractament del text i de la producció editorial de manera integral, activa i pràctica.
 • Capacitat per editar llibres a EPUB.
 • Capacitat per conèixer el marc legislatiu sobre els drets d'autor i saber gestionar contractacions.
 • Capacitat per concebre de manera creativa projectes de llibre enriquit, amb àudio i vídeo.
 • Capacitat per dur a terme una autopublicació.
 • Capacitat per entendre les especificitats i els mercats de les diferents tipologies editorials.
 • Capacitat per conèixer la versatilitat dels diferents suports de lectura i els models de negoci associats.
 • Capacitat per conjugar els coneixements del món editorial tradicional amb les noves perspectives digitals.
 • Capacitat per proposar estratègies editorials d'acord amb el nou paradigma de creació, distribució i comercialització de continguts textuals a internet basat en les metadades.
 • Capacitat per fer servir de manera creativa les possibilitats d'internet per promocionar el llibre i la lectura.
 • Capacitat per planificar estratègies de promoció de la lectura a llibreries i biblioteques.
Competències pròpies de la UOC
 • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès)

Temari

Aquest màster consta de deu assignatures obligatòries de 5 crèdits ECTS, més el treball final de màster de 10 crèdits ECTS. El màster es cursa en quatre semestres:
Primer semestre
Edició i correcció del text I (5 ECTS)

Concepció, encàrrec i recepció d'originals. Criteris dedició. Correcció destil. Correcció ortotipogràfica. Proves, galerades i compaginades.
Disseny de llibres i producció editorial (5 ECTS)
Producció en paper i digital: singularitats. Tipografia. Disseny gràfic: imatge del segell i disseny de la col·lecció en paper i digital. Maquetació. Pressupost de producció. Materials. Impressió tradicional i digital. Enquadernació. Tiratges.
Edició a EPUB I (5 ECTS)
EPUB: l'estàndard en edició de texts digitals. Nivell bàsic. Característiques bàsiques del format, introducció de metadades, XHTML per definir lestructura del text, taules de contingut i introducció als fulls destil en cascada (CSS). Creació d´un llibre digital amb Sigil.
Segon semestre:
Edició a EPUB II (5 ECTS)

EPUB: l'estàndard en edició de texts digitals. Nivell avançat. HTML i CSS per a ledició de llibres digitals. Estructura tècnica del format. Codificació dun llibre digital. Enriquiment del text: àudio i vídeo. HTML5 i hibridació (introducció).
Dispositius i models de negoci (5 ECTS)
Els dispositius de lectura (tinta electrònica). Les tauletes. Els mòbils. Sistemes de lectura tancats (captius) i oberts. Models de negoci associats a dispositius: les empreses transnacionals. Nous actors al món del llibre.
Distribució, màrqueting i comercialització (5 ECTS)
Cohabitació del llibre en paper i digital: canvi de paradigma dels canals de distribució. Plataformes de venda de llibre digital: diversitat de canals. Màrqueting 2.0. Estratègies de comercialització. Sistemes de lectura al núvol: Freemium, Premium. Política de preus.
Tercer semestre:
Cultura digital (5 ECTS)

El llibre i la indústria editorial: la ruptura amb la tradició. Del llibre a la pantalla: el canvi de paradigma creatiu, productiu i de difusió. Accessibilitat i interactivitat. Noves experiències de lectura: els lectors multipantalla. Noves arquitectures creatives. Digitalització de la societat. Transformació de les indústries culturals. Micromecenatge.
Propietat intel·lectual i contractació (5 ECTS)
Autors. Llei de propietat intel·lectual. Compra i venda de drets. Contractes d'edició en produccions unipersonals i produccions col·laboratives. Agències literàries: actors, negociacions, contractacions. Fires del llibre. Nous marcs legals i productes multiformat. Ampliació i globalització del negoci. Autoedició.
Tipologies editorials i aplicacions (5 ECTS)
Editorials i tipologies de llibres. El llibre infantil i juvenil. La novel·la gràfica i el còmic. Llibre de text. Ledició acadèmica. El llibre dart. Noves tipologies per a nous mercats. Les aplicacions: enriquiment i interactivitat.
Quart semestre:
Promoció (5 ECTS)

Planificació de lestratègia de comunicació. Dossier de premsa. Promoció fora de línia i en línia. Promoció viral a través de les xarxes socials: planificació, disseny dels continguts i seguiment de les mètriques. El videollibre. Crítica als mitjans tradicionals i digitals. Llibreries. Biblioteques. Creació de comunitat de lectors.
Treball final de màster (10 ECTS)
Realització d'un projecte editorial digital; disseny duna campanya de promoció de lectura o dun llibre; una feina assagística; una memòria de pràctiques.

Destinataris

El màster d'Edició digital ha estat dissenyat amb un enfocament professionalitzador que té com a objectiu principal promoure l'ocupabilitat de l'estudiant dins el món editorial. Per això, aposta per la formació de professionals emprenedors, innovadors i creatius, com requereix aquest sector actualment.
Aquest programa s'adreça tant a estudiants com a professionals que vulguin adquirir, completar o actualitzar la seva formació al camp de l'edició digital. El màster d'Edició digital és especialment interessant per a:
 • Autors que vulguin autopublicar o autopromocionar-se a internet, editors, llibreters i experts en màrqueting digital.
 • Creadors de continguts per a Internet, traductors i tècnics d¿institucions culturals.
A qui s'adreça?:
 • Editors
 • Creadors (escriptors, il·lustradors, traductors)
 • Agents literaris
 • Llibreters
 • Bibliotecaris
 • Periodistes
 • Gestors de màrqueting editorial
 • Comercials de llibres i continguts digitals
 • Responsables de comunicació d'una editorial
 • Dissenyadors i creadors de continguts digitals
 • Gestors culturals
 • Tècnics responsables d'institucions i entitats de foment de la lectura

Requisits

Per cursar Formació de Postgrau no necessites titulació oficial universitària. Si acredites titulació universitària oficial reconeguda rebràs, segons el curs superat, diploma de màster o diploma de postgrau. Si no l'acredites, rebràs un diploma d'extensió universitària. Superant especialització o curs rebràs, independentment dels estudis previs, certificat despecialització o certificat de superació de curs. En especialitzacions o cursos no cal acreditar estudi previ.
Coneixements previs:
És recomanable tenir competències bàsiques d'informàtica i anglès.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia: 100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Obtenir coneixements profunds sobre el món editorial tradicional en paper i el nou paradigma digital.
 • Adquirir una visió completa de totes les tecnologies actuals i dominar la gestió de projectes editorials multimèdia.
 • Dominar l'edició de llibres a EPUB.
 • Obtenir els coneixements necessaris per a l'autopublicació.
 • Adquirir la capacitat de creació, distribució i comercialització de continguts editorials, especialment llibres i revistes digitals.
 • Participar d'un marc de reflexió teòrica sobre qüestions d'índole ètica i cultural associades a la producció de continguts i la difusió de coneixement.
 • Adquirir coneixements sobre dispositius i models de negoci al mercat editorial.
 • Obtenir la capacitat per extreure el màxim rendiment de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la promoció del llibre i la lectura.

Titulació obtinguda

Si acrediteu una titulació universitària oficial reconeguda, rebreu, segons el curs superat, un diploma de màster o de postgrau. Si no acrediteu una titulació universitària oficial reconeguda, rebreu un diploma d'extensió universitària. Si supereu una especialització (certificat d'especialització), rebreu, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització. Per tant, per a especialitzacions o cursos no cal acreditar un estudi previ.

Pràctiques

El programa ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques virtuals o presencials en editorials, empreses i institucions del sector.

Perspectives laborals

Editors. Creadors (escriptors, il·lustradors, traductors). Agents literaris. Llibreters. Bibliotecaris. Gestors de màrqueting editorial. Comercials de llibres i continguts digitals. Responsables de comunicació duna editorial. Dissenyadors i creadors de continguts digitals. Gestors culturals. Tècnics responsables de les institucions i entitats de foment de la lectura.

Promocions

10% descompte!
Màster de Formació Permanent d'Edició Digital (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X