Descripció

El màster pretén contribuir al creixement de les noves oportunitats de negoci que representa el camp de les energies renovables , mitjançant l'exercici d'un treball cooperatiu i col · laboratiu , per respondre de manera oberta , crítica i reflexiva a la diverses expressions en què es manifesta la interacció entre societat , coneixement i tecnologia.

 

Temari del curs

1 .  Eines de Gestió Ambiental
 • Introducció al desenvolupament sostenible
 • Avaluació de l'impacte ambiental
 • Gestió ambiental de l'empresa
2 .  Energies Renovables
 • Introducció a les energies renovables
 • Energia solar tèrmica
 • Energia solar fotovoltaica
 • Energia hidràulica
 • Energia eòlica
 • Energia geotèrmica
 • Energia de la biomassa
 • Energia del mar
3 .  Canvi Climàtic
 • Acords , negociacions i instruments sobre canvi climàtic
 • Vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic
 • Mitigació del canvi climàtic
4 .  Metodologia de la Investigació Científica i Projecte Final de Màster o Tesi de Grau
Finalment , la quarta part es dedica a l'estudi de l'assignatura de Metodologia de Recerca Científica com a pas previ a l'elaboració del Treball Final de Màster .
L'assignatura de Metodologia de Recerca Científica ( 50 hores ) presenta les etapes del procés d'investigació i les seves tècniques , amb el propòsit que l'estudiant tingui un acostament amb el mètode científic i li faciliti generar aportacions dins del seu camp de treball.

Així mateix , es revisen algunes de les principals eines estadístiques que ajuden a corroborar hipòtesis , proporcionant un suport matemàtic a les observacions realitzades .
D'altra banda, per a l'obtenció del títol de Màster en Energies Renovables , és necessària la presentació i superació del Projecte Final de Màster o Tesi de Grau ( 150 hores ) . L'objectiu és presentar un document complet que mostri el desenvolupament total del projecte proposat , contemplant la possibilitat de la seva execució concreta . Ha de ser una aportació a alguns dels camps estudiats o la seva relació , tant teòrica com aplicada , i respectant les doctrines , teories i disciplines relacionades.
Veure més

Destinataris

Dirigit a titulats universitaris de grau mitjà o superior que , per les seves característiques personals o per la seva experiència , poden desitjar una formació de qualitat en l'àmbit de les energies renovables . Programa acadèmic titulat per diverses universitats de la xarxa universitària de FUNIBER .

Metodologia

Tots els alumnes matriculats ( tradicional o virtual ) reben el material per a l'aprenentatge en format paper , així com un nom i una clau d'accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera , els alumnes el seguiment sigui tradicional , si bé no podran realitzar els exàmens per mitjà del Campus Virtual , sí tindran la possibilitat de gaudir dels fòrums ambientals , documents d'interès , accés a treballs i casos pràctics , contactes amb altres estudiants , etc .
Enviament de la documentació:
El material del Màster en Energies Renovables es remet periòdicament de manera progressiva . D'aquesta manera , l'alumne podrà anar rebent la documentació actualitzada als últims esdeveniments sorgits en aquest camp .

Tipus d'avaluació

Cadascuna de les assignatures que componen el programa s'avalua mitjançant la realització d'un test , ja sigui per via tradicional o en línia a través del campus virtual .

Titulació obtinguda

La nota final del Màster en Energies Renovables consistirà en la mitjana de les diferents avaluacions tipus test realitzades per assignatura ( virtual o tradicional ) o bé la nota de l'examen de recuperació corresponent si fos el cas .
És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar totes i cadascuna d'aquestes parts per separat .

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del programa Màster en Aplicació de les Energies Renovables són les següents:
Investigació de tecnologies eficients des del punt de vista energètic.
Tècnic / a d'ajuntament assessor en energies renovables.
Tècnic de manteniment de parcs eòlics, sistemes de captació solar, etc.
Instal · lador d'infraestructures de captació solar tèrmica i fotovoltaica.
docència

Promocions

FUNIBER ofereix la possibilitat de sol · licitar una beca d' ajut econòmic per realitzar aquest màster . Contacta amb el departament d'Admissions de FUNIBER per conèixer la propera convocatòria de beques més propera .

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Energies Renovables

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Energies Renovables