Màster en Energies Renovables

Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Màster en Energies Renovables
Sol·licita informació
Màster
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

El màster pretén contribuir al creixement de les noves oportunitats de negoci que representa el camp de les energies renovables , mitjançant l'exercici d'un treball cooperatiu i col · laboratiu , per respondre de manera oberta , crítica i reflexiva a la diverses expressions en què es manifesta la interacció entre societat , coneixement i tecnologia.
 

Temari

1 .  Eines de Gestió Ambiental
 • Introducció al desenvolupament sostenible
 • Avaluació de l'impacte ambiental
 • Gestió ambiental de l'empresa
2 .  Energies Renovables
 • Introducció a les energies renovables
 • Energia solar tèrmica
 • Energia solar fotovoltaica
 • Energia hidràulica
 • Energia eòlica
 • Energia geotèrmica
 • Energia de la biomassa
 • Energia del mar
3 .  Canvi Climàtic
 • Acords , negociacions i instruments sobre canvi climàtic
 • Vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic
 • Mitigació del canvi climàtic
4 .  Metodologia de la Investigació Científica i Projecte Final de Màster o Tesi de Grau
Finalment , la quarta part es dedica a l'estudi de l'assignatura de Metodologia de Recerca Científica com a pas previ a l'elaboració del Treball Final de Màster .
L'assignatura de Metodologia de Recerca Científica ( 50 hores ) presenta les etapes del procés d'investigació i les seves tècniques , amb el propòsit que l'estudiant tingui un acostament amb el mètode científic i li faciliti generar aportacions dins del seu camp de treball.

Així mateix , es revisen algunes de les principals eines estadístiques que ajuden a corroborar hipòtesis , proporcionant un suport matemàtic a les observacions realitzades .
D'altra banda, per a l'obtenció del títol de Màster en Energies Renovables , és necessària la presentació i superació del Projecte Final de Màster o Tesi de Grau ( 150 hores ) . L'objectiu és presentar un document complet que mostri el desenvolupament total del projecte proposat , contemplant la possibilitat de la seva execució concreta . Ha de ser una aportació a alguns dels camps estudiats o la seva relació , tant teòrica com aplicada , i respectant les doctrines , teories i disciplines relacionades.

Destinataris

Dirigit a titulats universitaris de grau mitjà o superior que , per les seves característiques personals o per la seva experiència , poden desitjar una formació de qualitat en l'àmbit de les energies renovables . Programa acadèmic titulat per diverses universitats de la xarxa universitària de FUNIBER .

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Tots els alumnes matriculats ( tradicional o virtual ) reben el material per a l'aprenentatge en format paper , així com un nom i una clau d'accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera , els alumnes el seguiment sigui tradicional , si bé no podran realitzar els exàmens per mitjà del Campus Virtual , sí tindran la possibilitat de gaudir dels fòrums ambientals , documents d'interès , accés a treballs i casos pràctics , contactes amb altres estudiants , etc . Enviament de la documentació: El material del Màster en Energies Renovables es remet periòdicament de manera progressiva . D'aquesta manera , l'alumne podrà anar rebent la documentació actualitzada als últims esdeveniments sorgits en aquest camp .

Titulació obtinguda

La nota final del Màster en Energies Renovables consistirà en la mitjana de les diferents avaluacions tipus test realitzades per assignatura ( virtual o tradicional ) o bé la nota de l'examen de recuperació corresponent si fos el cas . És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar totes i cadascuna d'aquestes parts per separat .

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del programa Màster en Aplicació de les Energies Renovables són les següents: Investigació de tecnologies eficients des del punt de vista energètic. Tècnic / a d'ajuntament assessor en energies renovables. Tècnic de manteniment de parcs eòlics, sistemes de captació solar, etc. Instal · lador d'infraestructures de captació solar tèrmica i fotovoltaica. docència

Promocions

FUNIBER ofereix la possibilitat de sol · licitar una beca d' ajut econòmic per realitzar aquest màster . Contacta amb el departament d'Admissions de FUNIBER per conèixer la propera convocatòria de beques més propera .

Tipus d'avaluació

Cadascuna de les assignatures que componen el programa s'avalua mitjançant la realització d'un test , ja sigui per via tradicional o en línia a través del campus virtual .
Màster en Energies Renovables
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X