Màster en Fabricació a la Indústria Farmacèutica i Afins

Màster
Presencial
Mollet del Vallès (Barcelona)
1300 hores
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Fabricació en la Indústria Farmacèutica i Afins és presencial a Barcelona.

Temari

1. Enginyeria a la Indústria farmacèutica (60 h)
  • Instal·lacions en indústria farmacèutica.
  • Mecànica i maquinària.
  • Els sistemes informatitzats.

2. Àrees i serveis a la Indústria farmacèutica (72 h)
3. Normes de qualitat en la Indústria farmacèutica (80 h)
  • Les normes de correcta fabricació. GMP 's.
  • Les bones pràctiques de laboratori. GLP s.
  • Les bones pràctiques clíniques. GCP's.

4. Farmàcia galènica (80 h: 28 h de pràctiques al laboratori)
5. Fabricació industrial de medicaments (90 h: 36 h de pràctiques en planta pilot)
6. Control de qualitat de medicaments (80 h: 50% de pràctiques al laboratori)
  • Control de qualitat microbiològic.
  • Control de qualitat fisicoquímic.

Pràctiques en empresa o projecte (488 h)
De les opcions se seleccionarà una depenent de la disponibilitat del centre de treball que aculli a l'alumne i de la disponibilitat del propi alumne.

Competències per a les quals et prepara el curs

Organització de la fabricació de productes farmacèutics i afins. Verificació de la conformitat de les condicions de procés de les normes i especificacions establertes. Coordinació i control de la fabricació de productes farmacèutics i afins. Garantia de la qualitat dels productes farmacèutics i afins en procés. Compliments de les normes de correcta fabricació, seguretat ambiental del procés químic-farmacèutic.

Destinataris

Aquest màster va dirigit fonamentalment a universitaris i professionals del sector que vulguin treballar en les àrees de producció o gestió de la qualitat, en nivells de directors, caps, comandaments, comandaments intermedis, directors de torn, directors de línia, etc.

Durada

Inici: 26 setembre 2016 Durada: 1.300 hr: 462 h de classes teòriques i de pràctiques en els laboratoris de IUCT. 200 h de treballs pràctics personalitzats. 488 h de pràctiques en empreses o un projecte de fi de curs. 50 h de memòria pràctiques.

Objectius

Garantir a l'alumne una profunda organització pràctica que li permet treballar en àrees de producció o gestió de qualitat en empreses farmacèutiques, cosmètiques, veterinàries o afins. Mitjançant aquesta formació es poden arribar a alts graus de responsabilitat en poc temps.

Pràctiques

488 h de pràctiques en empreses o un projecte de fi de curs. Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat.

Promocions

Inclou el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa (20 h), a realitzar de manera voluntària. Consultar dates i horaris.

Beca: IUCT atorgarà un ajut del 50% de Col·laboració i Pràctiques entre tots els matriculats a aquest màster. Es valorarà expedient i CV.

Professorat

Coordinador del màster: Dr. David Miguel (Director Tècnic de IUCT i de l'àrea farmacèutica i de química fina).

Horari

De dilluns a divendres de 18 a 22 h.
Màster en Fabricació a la Indústria Farmacèutica i Afins
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X