Màster de Filosofia i estudis clàssics

Màster oficial
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Objectius formatius: 
els alumnes en acabar el màster han d'haver assolit:
-capacitat per treballar amb els textos clàssics en la llengua original i identificar les maneres de pervivència de la cultura clàssica en l'actualitat
-coneixement instrumental avançat i dels principals temes actualment plantejats en el debat i la recerca filosòfica i filològica
-domini de les eines pròpies de l'estudi especialitzat de textos i documents d'altres èpoques, recursos bibliogràfics, informàtics i telemàtics
-capacitat d'adaptació, creativa, interrelació, d'anàlisi i resolució de problemes
-capacitat crítica, d'integració, de treball en equip i d'organitzarObjectius formatius:
els alumnes en acabar el màster han d'haver assolit:
-capacitat per treballar amb els textos clàssics en la llengua original i identificar les maneres de pervivència de la cultura clàssica en l'actualitat
-coneixement instrumental avançat i dels principals temes actualment plantejats en el debat i la recerca filosòfica i filològica
-domini de les eines pròpies de l'estudi especialitzat de textos i documents d'altres èpoques, recursos bibliogràfics, informàtics i telemàtics
-capacitat d'adaptació, creativa, interrelació, d'anàlisi i resolució de problemes
-capacitat crítica, d'integració, de treball en equip i d'organitzar

Temari

Els tres itineraris del màster doten l'alumnat d'una sèrie de competències, una part de les quals són capacitats comunes o transversals a tots els itineraris, i una altra part és específica de cadascun. 

Destinataris

Els estudis de llicenciatura o grau més idonis per poder accedir al màster en Filosofia i Estudis Clàssics són els següents: 
-Filosofia 
-Filologia Clàssica (grega, llatina o, eventualment, semítica) 
-Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 
No obstant això, els tutors valoraran cas per cas les sol·licituds i podran acceptar estudiants procedents d'altres àmbits a condició que posseeixin els coneixements bàsics necessaris, que són els que, en últim terme, ofereixen els anomenats «mòduls d'anivellament».Els estudis de llicenciatura o grau més idonis per poder accedir al màster en Filosofia i Estudis Clàssics són els següents:
-Filosofia
-Filologia Clàssica (grega, llatina o, eventualment, semítica)
-Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
No obstant això, els tutors valoraran cas per cas les sol·licituds i podran acceptar estudiants procedents d'altres àmbits a condició que posseeixin els coneixements bàsics necessaris, que són els que, en últim terme, ofereixen els anomenats «mòduls d'anivellament».

Durada

60 - 90 variable en funció del tipus d'estudis previs
Màster de Filosofia i estudis clàssics
Facultat de Filosofia (UB)
Campus i seus: Facultat de Filosofia (UB)
Facultat de Filosofia (UB)
Baldiri i Reixac, s/n 08001 Barcelona
Cursos més populars
X