Màster Universitari de Gestió Cultural (interunversitari: UOC, UdG) (UOC)

10 Persones han demanat informació
1096 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Gestió Cultural (interunversitari: UOC, UdG) (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El màster universitari de Gestió Cultural en línia és l'únic programa en línia, de llarga trajectòria, que et proporcionarà la formació que necessites per convertir-te en un professional expert en la gestió cultural tant pública com privada. Aprendràs a dissenyar, gestionar i avaluar actuacions culturals de diferents àmbits i sectors.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament 5
• Els marcs institucionals i jurídics de la gestió cultural 5
• La cultura a la societat contemporània 5
• Els espais d"intervenció cultural: infraestructures i serveis de la cultura 5
Assignatures optatives
• El sector de les arts plàstiques i visuals 5
• Lletres i sector editorial 5
• Gestió i usos del patrimoni cultural 5
• La indústria audiovisual 5
• Intervenció i acció en gestió cultural 5
• Metodologies per a la investigació en gestió cultural 5
• Disseny de projectes d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria 5
• Producció i direcció en gestió cultural 5
• Pràctiques 5
• Els agents culturals com a actors socials 5
• Les arts en viu: gestió de les arts escèniques i performatives 5
• Turisme cultural i creatiu 5
Treball final de màster 10

Destinataris

Per cursar el màster universitari de Gestió Cultural es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Llicenciatura/grau d'Humanitats
• Llicenciatura / grau de Ciències Socials
• Llicenciatura/grau de Comunicació

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster universitari.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Gestió Cultural de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

• Obtenir coneixements avançats sobre la cultura al segle xxi i la seva incidència social.
• Proporcionar coneixements sobre les polítiques culturals que es desenvolupen a nivell local, nacional i internacional.
• Adquirir la capacitat de dissenyar, crear i avaluar projectes d'intervenció cultural tant a l'àmbit de les polítiques públiques, com a les indústries culturals i creatives privades.
• Obtenir la capacitat d"anàlisi del teixit cultural d"una societat, de desenvolupar estudis en l"àmbit de la gestió i de formular diagnòstics que identifiquin necessitats i oportunitats.
• Obtenir la capacitat de conèixer les especificitats de gestió dels diferents àmbits dintervenció cultural: patrimoni, arts escèniques, música, arts plàstiques i audiovisuals, etc.
• Adquirir la capacitat d"identificar i establir relacions entre els diferents agents culturals del territori d"actuació: administració pública, sector privat i tercer sector.
• Desenvolupar un compromís ètic i de responsabilitat social segons el codi deontològic professional.
• Desenvolupar i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
• Desenvolupar capacitats de responsabilitat, lideratge, així com la presa de decisions.
• Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora i lesperit emprenedor.
• Consolidar i augmentar l"habilitat per treballar en xarxa i en un món digital, així com la capacitat d"adaptar-se a entorns nous.
• Desenvolupar habilitats daprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

La pràctica professional en què es poden inscriure els gestors culturals és molt àmplia i variada. Trobem perfils professionals relacionats amb la titulació, tant al sector públic com al privat. Si analitzem les ocupacions més sol·licitades, trobem activitats tan diverses com les següents: Assessor cultural Director o tècnic d'esdeveniments culturals Gestor de drets Responsable o tècnic de màrqueting, comunicació i cultura Tècnic per a museus i organismes culturals Consultor dedicat al món de la cultura, el turisme i el patrimoni Investigador i docent en l'àmbit de la gestió cultural Professional del sector turístic i del patrimoni Emprenedor cultural Professional de les indústries creatives

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari de Gestió Cultural (interunversitari: UOC, UdG) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X