Màster Universitari en Fisioteràpia Manual Ortopèdica

1087 Persones estan visitant aquest curs
entre 5.000 € i 10.000 €
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Màster Universitari en Fisioteràpia Manual Ortopèdica
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
60 crèdits
entre 5.000 € i 10.000 €

Descripció

El Màster Universitari en Fisioteràpia Manual Ortopèdica (OMPT) pretén proporcionar coneixements, habilitats i destreses avançades per formar professionals que puguin exercir la seva activitat laboral en els àmbits clínic, acadèmic i investigador, desenvolupant rols específics de comunicació, lideratge i promoció de la salut dins de l' equip interdisciplinari.
La Fisioteràpia Manual Ortopèdica, segons la defineixen la Federació Internacional de Fisioterapeutes manipulatius Ortopèdics (IFOMPT) i la Confederació Mundial de Teràpia Física (WCPT) constitueix una àrea d'especialització dins de la Fisioteràpia destinada a l'avaluació i tractament de les disfuncions neuromusculoesqueléticas. Està basada en el raonament clínic, l'evidència científica i clínica disponible i l'abordatge biopsicosocial de cada pacient individual. Utilitza enfocaments d'avaluació i tractament altament específics incloses les tècniques manuals i els exercicis terapèutics. La Teràpia Manual Ortopèdica integra tota la informació i experiència de la Teràpia Manual aplicada des de l'antiguitat, la Fisioteràpia Clàssica, la Medicina Esportiva, la Medicina Ortopèdica, l'osteopatia i la Quiropràxia, aglutinades sota un denominador comú, l'evidència clínica i científica, per el desenvolupament de l'especialitat. L'aplicació de OMPT es basa en una avaluació integral de sistema neuromusculoesquelètic de l'pacient i de les seves capacitats funcionals. Aquesta avaluació està orientada a definir la disfunció que presenta el pacient en els sistemes articular, muscular, nerviós, així com en altres sistemes rellevants, ia explicar la forma en què es relacionen amb qualsevol discapacitat o limitació funcional com descriu la Classificació Internacional de Funcionament, discapacitat i Salut de l'OMS (ICF). De la mateixa manera, l'avaluació de OMPT tracta de diferenciar aquelles situacions clíniques en què la intervenció de Fisioteràpia OMPT està indicada o contraindicada o requereixen precaucions especials, així com aquelles on les anomalies anatòmiques o processos patològics limiten o condicionen l'ús dels procediments de OMPT. Finalment, al llarg del procés d'avaluació en OMPT es discrimina si la situació clínica actual de l'pacient és tributari de rebre un tractament orientat a disminuir la simptomatologia o si, per contra, el tractament pot anar dirigit a la millora de la funció de l' pacient.
Els fisioterapeutes OMPT es comprometen a adherir-se a l'assistència clínica centrada en el pacient, procediments basats en l'evidència i mesuraments de resultats. Són responsables de realitzar un diagnòstic clínic físic, decidint la idoneïtat d'un pacient per al tractament, reconeixent els factors de risc i contraindicacions, així com identificar les precaucions. També han de formular un pla de tractament global, portant a terme aquest últim de forma completa o com a part d'un equip multidisciplinari. Els fisioterapeutes OMPT poden actuar com els principals proveïdors d'assistència de l'pacient o com a membre d'un equip multidisciplinari dins d'un sistema de salut.
Les habilitats de raonament clínic avançades són, juntament amb les habilitats i destreses manuals, essencials en la pràctica dels fisioterapeutes OMPT. Aquestes destreses s'utilitzen dins d'un model centrat en el pacient que examina el paper de l'pacient / client dins de la presa de decisions com una cosa central a la pràctica. Per poder adquirir i integrar aquestes habilitats i destreses, es proposa un model de formació perfectament estructurat i adaptat a el Pla d'Estudis Europeu (Declaració de Bolonya, 1999) on al llarg de 60 crèdits ECTS de formació el fisioterapeuta OMPT arribarà a un perfil professional i investigador que integri els set rols que el conformaran com a professional especialitzat en l'àrea de la Fisioteràpia Manual: el fisioterapeuta OMPT com a expert clínic en la presa de decisions, docent, comunicador, col·laborador, administrador, defensor de l'atenció en salut i professional sanitari. Cadascuna d'aquestes àrees d'actuació està perfectament definida i estructurada en base a les competències relatives a coneixements, habilitats i actituds que l'alumne ha d'adquirir a l'acabar la formació.

Temari

Assignatures - Tipus - Període - ECTS
• Teràpia Manual Aplicada a l'Extremitat Inferior OB Sem. 17
• Teràpia Manual Aplicada a l'Extremitat Superior OB Sem. 17
• Teràpia Manual Aplicada a la Pelvis, Columna i Regió Orofacial OB Sem. 29
• Exercici Terapèutic Aplicat a l'Extremitat Inferior OB Sem. 13
• Exercici Terapèutic Aplicat a l'Extremitat Superior OB Sem. 13
• Exercici Terapèutic aplicat a la Pelvis, Columna i Regió Orofacial OB Sem. 23
• Raonament Clínic i Pràctica Basada en l'Evidència OB Sem. 24
• Gestió per a Fisioterapeutes Manuals OB Sem. 23
• Metodologia de la Recerca OB Sem. 15
• Bioestadística OB Sem. 13
• Pràctiques Clíniques Tutelades PE Sem. 25
• Treball de Fi de Màster TFM Anual 8

Requisits

Perfil d'ingrés: Titulats en Fisioteràpia.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

S'ha de superar un procés d'admissió.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Durada

Durada: 1 curs acadèmic (d'octubre a juny).

Objectius

Els objectius generals de el pla d'estudis es poden resumir en els següents punts:
• Enfocar el seu sistema d'intervenció en el procés d'assistència centrat en el pacient, en l'evidència científica actual i en els resultats dels mesuraments.
• Reconèixer els factors de risc, les precaucions i les contraindicacions per a la integració de l'pacient en els processos d'avaluació i tractament.
• Decidir sobre la idoneïtat d'un pacient per al tractament de Fisioteràpia OMPT.
• Realitzar una avaluació exhaustiva de sistema neuromusculoesquelètic de l'pacient, així com de la funció i disfunció de la mateixa.
• Establir un diagnòstic físic clínic i dissenyar un pla de tractament integral com a component principal d'l'equip multidisciplinari dins el sistema de salut.
• Dominar tots els procediments terapèutics d'OMPT d'acord amb els objectius d'alleujament de el dolor i optimització de la funció de l'pacient.
• Desenvolupar la pràctica clínica d'acord amb els processos de raonament clínic avançats dins el model d'assistència centrada en el pacient.
• Dissenyar i participar de manera activa en programes de gestió i promoció de la salut, com un component indispensable més de l'equip interdisciplinari dins de l'assistència en salut individualitzada de l'pacient / client.
• Integrar l'evidència científica actual a través d'una revisió crítica de la mateixa, les preferències de l'pacient i el quadre clínic individual en el procés de tractament.

Pràctiques

L'oferta de convenis per a les pràctiques clíniques és prou àmplia com per permetre que l'alumne pugui escollir el tipus de centre i localització de la mateixa així com una distribució horària

Promocions

Beques, descomptes i finançament disponibles.

Preu

entre 5.000 € i 10.000 €
Preu: 9.480 euros (150 euros / ECTS + 480 euros drets d'inscripció).

Avantatges del curs

S'ofereix la possibilitat de realitzar diferents convenis amb centres d'altres localitzacions o països amb la finalitat de facilitar la realització de les pràctiques clíniques.

Professorat

Direcció: Dr. Pere-Ramon Rodriguez Rubio. Coordinació: Dra. Silvia Pérez Guillén.

Tipus d'avaluació

Català, castellà i anglès.

Horari

Divendres de 16:00 a 21:00. Dissabtes de 09:00 a 20:00. Diumenges de 09:00 a 14:00.
Màster Universitari en Fisioteràpia Manual Ortopèdica
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X