Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries

1028 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.960 €
Sol·licita informació
Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 3.960 €

Descripció

En el nostre territori els models actuals de sistemes d'emergències mèdiques estan basats en unitats de suport vital avançat que precisen de professionals infermers amb un grau de autonomia i formació de qualitat en l'abordatge i el maneig integral del pacient crític.
Els compromisos de la SEMES (Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències) estableix com a prioritat el "fer visible el paper d'infermeria dins el d'aquest marc de cures específiques en les emergències extrahospitalàries, impulsar la recerca en urgències i emergències, i definir les competències del professional d'infermeria en aquest àmbit". Aquests objectius, entre altres, i molts més són compartits pel programa formatiuen la formació que acredita aquest màster, que està constituït per quatre pilars claus: "Presa de decisions","la comunicació", "Safety patient" (seguretat del pacient i del professional) i "collaborative work".
Per tot això, el Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries es converteix en l'instrument precís per formar als professionals d'infermeria que vulguin desenvolupar la seva activitat professional en l'àmbit de les emergències extrahospitalàries i els seus diferents procediments amb un alt nivell científic i professional.

Temari

Primer trimestre (24 ECTS)
 • Introspecció de l'emergència extrahospitalària: el professional i l'usuari (6 ECTS)
 • Mètodes de recerca i innovació aplicats a les emergències extrahospitalàries (6 ECTS)
 • Emergències mèdiques en la persona adulta (6 ECTS)
 • Emergències mèdiques especialitzades: pediatria, ginecologia-obstetrícia, psiquiatria i final de vida (6 ECTS)
Segundo trimestre (21 ECTS)
 • Emergències mèdiques avançades (6 ECTS)
 • Emergències mèdiques en l'entorn urbà i rural (6 ECTS)
 • Practicum (I)  (3 ECTS)
 • Treball Final de Màster (I) (3 ECTS)
Tercer trimestre (18 ECTS)
 • Emergències mèdiques en l'entorn rural: muntanya, aigua i aire (6 ECTS)
 • Emergències mèdiques en l'entorn especial: entorns d'oci, catàstrofes i hostil-tàctic (6 ECTS)
 • Practicum (II)  (3 ECTS)
 • Treball Final de Màster (II) (3 ECTS)
 • Tallers de simulació i cap de setmana * (el taller de cap de setmana no és obligatori)

Competències per a les quals et prepara el curs

Demostreu l'habilitat per liderar i treballar en equip Aplicar mecanismes per garantir la seguretat del pacient i la qualitat a cura de l'emergència extrahospitalària Assolir les habilitats relacionades amb la investigació a l'àmbit de l'emergència extrahospitalària Dissenyar propostes innovadores que donin solució a reptes actuals de làmbit de les emergències extrahospitalàries Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb les emergències extrahospitalàries Atendre les necessitats de la persona de manera integral Aplicar tècniques i cures avançades Adaptar els diferents procediments i protocols d'atenció en funció de l'entorn Col·laborar en un equip multidisciplinar Realitzar les cures infermeres amb destresa i habilitat en situacions d'emergència Escollir entre els diferents materials de cura, mobilització i immobilització més adequats a cada situació d'emergència Classificació de víctimes

Destinataris

El Máster de Enfermería de emergencias extrahospitalarias va dirigido a personas diplomadas y/o graduadas en enfermería, preferentemente con experiencia laboral en el sector. Se valora el perfil curricular y laboral a fin de asegurar la adquisición de las competencias propias de la formación en enfermería de emergencias extrahospitalarias. Se valorará conocimiento básico de inglés.

Requisits

Titulació en infermería

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Requisits previs i entrevista personal

Metodologia

MD1 Sessions de classes expositives MD2 Activitats presencials dedicades a lestudi i la resolució dexercicis i treballs proposats per lequip docent (estudi i treball personal). MD3 Metodologia de simulació MD4 Mètode demostratiu i/o adquisició de destreses MD5 Aprenentatge cooperatiu MD6 Tutorització de pràctiques externes MD7 Estudi de casos MD8 Lectura crítica

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà, anglès

Durada

Any acadèmic dividit en tres trimestres

Objectius

L'objectiu general del programa del Màster en Infermeria aplicada a les Emergències Extrahospitalàries és formar al professional d'infermeria en les competències generals, específiques i transversals necessàries per a treballar en qualsevol àmbit que requereixi de les cures infermeres en contextos d''emergència extrahospitalària: Sistemes d'emergències mèdiques, Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (Bombers), activitats d'assistència al rescat marítim, trasllats interhospitalaris, serveis preventius, competicions esportives, competicions de motor, catàstrofes, etc. 

Titulació obtinguda

Títol propi de l´Escola Superior d´Infermeria del Mar

Pràctiques

Dos períodes de pràctiques repartides en 2 setmanes cada trimestre. En aquestes pràctiques, l?estudiant realitza la major inferència possible en la figura d?infermeria d?emergències.

Perspectives laborals

El perfil de la infermera d?emergències és fonamental per a l?àmbit assistencial, i cada cop més demana més especialització. El màster forma professionals d?infermeria que puguin desenvolupar la seva activitat professional en l?àmbit de les emergències extrahospitalàries i aplicar els diferents procediments al més alt nivell humà, tècnic, científic i professional, com demana nostre sistema sanitari.

Promocions

Descomptes aplicables a la matrícula*
 • Institucions col·laboradores amb l'ESIHMar per pràctiques del MIA-EE - Descompte del 7%**
 • Institucions col·laboradores amb l'ESIHMar - Descompte del 5% ** 
IMPORTANT: Per beneficiar-te d'aquests descomptes caldrà que la persona interessada faci el pagament de la reserva de prematrícula de 200 ? abans del 30 de juliol. Així mateix, caldrà que facis arribar un document acreditatiu de pertinença a la institució corresponent a l'adreça de correu mia.ee@esimar.edu.es
*Aquests descomptes són aplicables al preu de la matrícula, excloent les taxes administratives.
**Institució subjecta a verificació.

Preu

Preu 3.960 €
Al preu del màster s'han d'incloure les taxes de gestió

Avantatges del curs

Aquest màster compta amb una formació completa i orientada a la pràctica, tant fora com a dins de l'aula. El seu elevat nombre d'hores de pràctiques i simulacions en contextos reals (rescat aquàtic, rescat vertical, atenció a múltiples víctimes?) el converteixen en un programa professionalitzador i personalitzat per a l'alumne, que està acompanyat en tot moment durant el seu aprenentatge. A més, les pràctiques a institucions imprescindibles al sector, com el SEM o Bombers de Barcelona, o en enclavaments privilegiats, com l'Estació d'Esquí de La Molina, a Girona.

Borsa de treball

L'ESIMar-UPF inclou una borsa de treball especialitzat a la seva pàgina web,

Professorat

Tots els professors del màster són professionals en actiu especialitzats en les àrees de docència

Tipus d'avaluació

Prova escrita de continguts Treball individual/grupal Demostració de ladquisició dhabilitats Memòria escrita, defensa i exposició oral de Treball Final de Màster Avaluació de pràctiques

Lloc on s'imparteix el curs

Carrer del Dr. Aiguader, 80, 3ª planta. Barcelona

Horari

El curs s'impartirà en format presencial els divendres en horari de matí i tarda.
Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries
Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Campus i seus: Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Campus Universitari Mar Doctor Aiguader, 80 08003 Barcelona
Sol·licita informació
X