Serveis

Beques
Biblioteca
Borsa de treball
Campus
Campus virtual
Laboratori
Pràctiques a empreses
Programes d’intercanvi a l’estranger
Servei d’orientació
Serveis de menjador / restauració

Descripció del centre

L'Escola Superior d´Infermeria del Mar (ESIMar-UPF) pertany al Parc de Salut Mar de Barcelona i està adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Estem ubicats al Campus Universitari Mar que forma part d'un projecte líder de col·laboració interuniversitari.
A l'edifici Doctor Aiguader hi conviuen tres institucions docents de l'àmbit sanitari: la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola Superior d'Infermeria del Mar.
Ens avala una experiència de més de 40 anys, al llarg dels quals hem anat incorporant les noves estratègies d'ensenyament/aprenentatge recomanades per la comunitat internacional per aconseguir que l'alumnat format de l'ESIMar es graduï amb les competències necessàries per exercir com a professionals de reconegut prestigi.
El Centre compta amb recursos propis i concertats en tots els nivells d'actuació de la salut, la qual cosa facilita l'aprenentatge de lestudiant i la seva incorporació al món laboral.
La formació dels futurs professionals d'infermeria s'ha de fonamentar en la seguretat del pacient. Per això l'ESIMar incorpora a la metodologia la simulació com a eina bàsica d'aprenentatge creant múltiples escenaris, propers a la realitat, on l'estudiant aprèn a afrontar, en condicions de seguretat, qualsevol situació que es pugui donar en el context professional.
El programa formatiu ofereix una atenció individualitzada a l'alumnat (Pla d'Acció Tutorial), orientada al desenvolupament de la capacitat d'aprenentatge autònom i de les capacitats cognitives, comunicatives i clíniques necessàries per actuar amb professionalitat.
Les instal·lacions segueixen els criteris de Bolonya, amb seminaris petits, aules d'habilitats clíniques, espais polivalents, WiFi i una biblioteca que adopta el model de Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Recerca (CRAI).

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
 • Perquè compta amb un equip de professors amb un alt nivell docent i prestigi professional.
 • Perquè el programa formatiu de grau i de postgrau proporciona als seus estudiants una formació integral i de qualitat.
 • Perquè és reconegut el seu projecte de “Practicum” i de gestió de pràctiques i de l’eficiència en el procés d’aprenentatge.
 • Perquè la vinculació de l’Escola amb la UPF i amb els centres propis, Parc de Salut MAR, permet als graduats assolir un alt nivell de professionalitat humana i científicament competent.
 • Perquè s’aposta per la formació en grups reduïts.
 • Perquè portem més de 40 anys formant a bons professionals i millors persones.
MISSIÓ
La millora de l'atenció a la salut de la ciutadania mitjançant el foment de cures d'infermeria innovadores i de qualitat. Participar en el perfeccionament continu a nivell científic, tècnic i humanístic de les infermeres i promocionar la recerca.

VALORS
 • Apropament a les necessitats dels estudiants i professionals
 • Respecte als altres
 • Esperit de servei i ajuda
 • Integritat
 • Compromís
 • Treball en equip
 • Promoció del treball interdisciplinari
 • Foment de la innovació i la creativitat
Model educatiu
Educació Superior

Campus i seus

Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Campus Universitari Mar Doctor Aiguader, 80 08003 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
X