Màster en Investigació Aplicada a la Indústria Química i Farmacèutica

1054 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Màster en Investigació Aplicada a la Indústria Química i Farmacèutica
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Mollet del Vallès (Barcelona)
1750 hores
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Investigació Aplicada a la Indústria Química i Farmacèutica és presencial a Barcelona.

Temari

Bloc 1: Projecte de R + D + I (aproximadament 1.250 h pràctiques)
Mitjançant una metodologia educativa basada en "aprendre a través de la investigació" els estudiants s'implicaran en una àrea temàtica d'investigació de IUCT integrant-se en un equip multidisciplinari d'investigació de nous productes i processos per a la indústria química i farmacèutica. L'alumne desenvolupa la seva activitat investigadora en un entorn de qualitat ISO 9001: 2008 i GLP / GMP aconseguint adquirir capacitats i habilitats fonamentals per a un professional de la investigació:
  • Capacitat de planificació, execució i avaluació d'un pla de recerca
  • Creativitat en la generació d'idees i solució de problemes
  • Capacitat de gestió de la informació científica i tecnològica
  • Capacitat d'utilització d'equips i instruments especialitzats Desenvolupament d'habilitats de comunicació científica
  • Capacitat de gestió dels aspectes de prevenció de riscos en el laboratori

La realització del projecte d'I + D inclou sessions tutoritzades, recerca al laboratori amb les més noves tecnologies, documentació, elaboració d'un informe tècnic del projecte i defensa oral davant d'un tribunal d'avaluació dels resultats d'investigació.
 
Bloc 2: Sessions teoricopràctiques (aproximadament 300 h)
Aquest bloc presenta un format clàssic d'aprenentatge en el qual es combinen classes presencials a l'aula i pràctiques de laboratori guiades per un tutor adquirint una sòlida base en les diferents àrees científiques.
Durant les sessions pràctiques els alumnes s'entrenen amb tècniques, metodologies, equips i instruments especialitzats.
 
Cromatografia de gasos
Cromatografia líquida
Cromatografia plana i en columna
Cromatografia líquida d'alta resolució (hplc)
Introducció al procés de drug discovery
Green chemistry: Disseny de productes verds d'interès industrial
Formulacions agroquímiques
Formulacions de Pintures
Formulacions Cosmètiques Verdes
Plàstics
Gestió de projectes d'investigació
Patents i la protecció intel·lectual
 
Seminaris

En funció de la programació científica que es porta a terme en IUCT s'aconsella als alumnes l'assistència a seminaris específics, depenent del projecte investigador que es realitzi.
 
Seminaris interns del grup d'i + d

De manera periòdica es realitzen seminaris de seguiment dels projectes dins del grup d'R + D.

Trainings especialitzats (aproximadament 200 hores pràctiques)
Els coneixements més especialitzats que constitueixen una formació de suport per a la correcta execució del treball al laboratori es transmeten mitjançant sessions teoricopràctiques de curta durada. Aquestes sessions es troben programades al llarg de tot el període de formació i inclouen:
• Operacions de química orgànica experimental
• Instrumentació analítica orientada al projecte
• Equips de síntesi química
• Equips robotitzats
• Equips de planta pilot
• Introducció al disseny i optimització d'experiments
• Treball en entorns de qualitat (ISO 9001, GLP, GMP)
Els coneixements adquirits en aquests 3 blocs proporcionen als alumnes un elevat nivell de competències professionals per a les indústries químiques i farmacèutiques, permetent desenvolupar un currículum altament competitiu.

Destinataris

Dirigit a: Químics, Bioquímics o farmacèutics.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Entrevista prèvia i test psicotècnic.

Metodologia

La valoració del Màster consta d'una avaluació contínua. Es divideix en tres períodes: a) Octubre: Avaluació dels trainings especialitzats. b) març: Avaluació intermèdia de la trajectòria de l'alumne c) Juliol: Avaluació final del màster on es valorarà: 1. Part experimental (70%) 2. Memòria del treball desenvolupat en els blocs 1 i 3 (20%) 3. Presentació oral del projecte davant d'un tribunal (10%) Hi ha una convocatòria especial al setembre.

Durada

Addicionalment si els alumnes ho desitgen poden realitzar 400h. més de pràctiques en empresa o centre de recerca. Inici: 3 octubre de 2016. Final: Juliol de 2017.

Titulació obtinguda

El títol del màster es lliurarà al finalitzar el màster. Si l'alumne decideix realitzar pràctiques en empresa, el títol se li lliurarà al finalitzar les mateixes, que hauran de ser iniciades abans de la següent convocatòria. Aquestes pràctiques en ser optatives les buscarà el propi alumne / a.

Promocions

Inclou el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa (20 h), a realitzar de manera voluntària. Consultar dates i horaris.

Horari

De dilluns a divendres. Matí i tarda a convenir amb el tutor.
Màster en Investigació Aplicada a la Indústria Química i Farmacèutica
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X