Màster d'Investigació, Desenvolupament i Control de Medicaments

1088 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Màster d'Investigació, Desenvolupament i Control de Medicaments
Sol·licita informació
Màster oficial
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu formatiu específic del màster se centra a proporcionar a l'alumnat la formació interdisciplinària necessària, tant teòrica com pràctica, per dur a terme recerca, desenvolupament i control de medicaments, en centres de recerca o en empreses del sector farmacèutic o afins.

El desenvolupament de nous principis actius o noves formes farmacèutiques d'alt valor afegit constitueix un dels principals reptes de la indústria farmacèutica. En aquest context cal tenir en compte que l'anàlisi i el control de medicaments és una activitat fonamental per aconseguir i garantir la qualitat, seguretat i eficàcia dels productes farmacèutics

Temari

Les competències generals que han d'assolir els estudiants del màster, d'orientació polivalent de caràcter acadèmic o investigador i capacitador professional, se centren en els perfils de la titulació.

El vessant acadèmica o investigadora està enfocada a proporcionar als estudiants:
- Una formació investigadora sòlida de caràcter interdisciplinari, orientada a estudis de doctorat.

- La capacitat d'anàlisi i síntesi, treball en equips interdisciplinaris i creativitat per aconseguir una investigació de qualitat que els capaciti per desenvolupar, dirigir i gestionar projectes de recerca.

El vessant professional està enfocada a proporcionar a l'alumnat:
- La formació idònia per al desenvolupament de medicaments, especialment els relacionats amb noves formes farmacèutiques.

- Els coneixements cientificotècnics que els permeten desenvolupar habilitats que els capacitin professionalment per dur a terme l'avaluació, l'anàlisi i el control de medicaments en totes les etapes de recerca, desenvolupament i producció.

- Les habilitats cognitives que els permetin el raonament inductiu i la capacitat crítica i reflexiva per resoldre problemes en l'àmbit professional, que els capacitin per integrar-se en les principals àrees de la indústria farmacèutica i afins assumint la direcció i gestió d'equips

Destinataris

Els estudiants amb el títol de grau o llicenciatura en Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Bioquímica, Medicina, Odontologia, Biologia, Veterinària, Química, Ciències Ambientals i Enginyeria Agrònoma tindran accés directe. Es consideren també titulacions d'accés els títols equivalents o afins atorgats per universitats estrangeres. En la resta de casos l'admissió dependrà de l'adequació dels estudis cursats anteriorment i de l'expedient acadèmic, a criteri de la Comissió d'Admissió del màster. Segons el grau o llicenciatura de procedència dels estudiants cursaran un mòdul d'anivellament, prèviament al postgrau o de manera simultània, que contindrà matèries específiques per a les diverses titulacions d'accés.

Per a l'admissió i selecció de l'alumnat la Comissió examinarà les sol · licituds i valorarà la documentació presentada (titulació, expedient acadèmic, currículum i una carta personal que reflecteixi l'interès i la motivació per fer el curs). La Comissió podrà concertar, en cas necessari, entrevistes personals amb els candidats.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

60 - 90 variable en funció dels estudis previs
Màster d'Investigació, Desenvolupament i Control de Medicaments
Facultat de Farmàcia Campus Diagonal (UB)
Campus i seus: Facultat de Farmàcia Campus Diagonal (UB)
Facultad de Farmacia Campus Diagonal UB
Joan XXIII, 27-31 08028 Barcelona
Sol·licita informació
X