Màster d'Investigació, Desenvolupament i Control de Medicaments

Facultat de Farmàcia Campus Diagonal (UB)

Descripció

L'objectiu formatiu específic del màster se centra a proporcionar a l'alumnat la formació interdisciplinària necessària, tant teòrica com pràctica, per dur a terme recerca, desenvolupament i control de medicaments, en centres de recerca o en empreses del sector farmacèutic o afins.El desenvolupament de nous principis actius o noves formes farmacèutiques d'alt valor afegit constitueix un dels principals reptes de la indústria farmacèutica. En aquest context cal tenir en compte que l'anàlisi i el control de medicaments és una activitat fonamental per aconseguir i garantir la qualitat, seguretat i eficàcia dels productes farmacèutics

Temari del curs

Les competències generals que han d'assolir els estudiants del màster, d'orientació polivalent de caràcter acadèmic o investigador i capacitador professional, se centren en els perfils de la titulació.

El vessant acadèmica o investigadora està enfocada a proporcionar als estudiants:
- Una formació investigadora sòlida de caràcter interdisciplinari, orientada a estudis de doctorat.

- La capacitat d'anàlisi i síntesi, treball en equips interdisciplinaris i creativitat per aconseguir una investigació de qualitat que els capaciti per desenvolupar, dirigir i gestionar projectes de recerca.

El vessant professional està enfocada a proporcionar a l'alumnat:
- La formació idònia per al desenvolupament de medicaments, especialment els relacionats amb noves formes farmacèutiques.

- Els coneixements cientificotècnics que els permeten desenvolupar habilitats que els capacitin professionalment per dur a terme l'avaluació, l'anàlisi i el control de medicaments en totes les etapes de recerca, desenvolupament i producció.

- Les habilitats cognitives que els permetin el raonament inductiu i la capacitat crítica i reflexiva per resoldre problemes en l'àmbit professional, que els capacitin per integrar-se en les principals àrees de la indústria farmacèutica i afins assumint la direcció i gestió d'equips
Veure més

Destinataris

Els estudiants amb el títol de grau o llicenciatura en Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Bioquímica, Medicina, Odontologia, Biologia, Veterinària, Química, Ciències Ambientals i Enginyeria Agrònoma tindran accés directe. Es consideren també titulacions d'accés els títols equivalents o afins atorgats per universitats estrangeres. En la resta de casos l'admissió dependrà de l'adequació dels estudis cursats anteriorment i de l'expedient acadèmic, a criteri de la Comissió d'Admissió del màster. Segons el grau o llicenciatura de procedència dels estudiants cursaran un mòdul d'anivellament, prèviament al postgrau o de manera simultània, que contindrà matèries específiques per a les diverses titulacions d'accés.Per a l'admissió i selecció de l'alumnat la Comissió examinarà les sol · licituds i valorarà la documentació presentada (titulació, expedient acadèmic, currículum i una carta personal que reflecteixi l'interès i la motivació per fer el curs). La Comissió podrà concertar, en cas necessari, entrevistes personals amb els candidats.
Veure més

Places

25

Durada

60 - 90 variable en funció dels estudis previs

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster d'Investigació, Desenvolupament i Control de Medicaments

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster d'Investigació, Desenvolupament i Control de Medicaments