Facultat de Filología (UB)

Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

Facultat de Filología (UB)

Descripció

Entendre els fenòmens relacionats amb l'adquisició de llengües, estar al corrent dels resultats de la recerca en el camp de la lingüística aplicada, fer transferència de resultats de la recerca an la pràctica docent, i plantejar i dur a terme un projecte d'iniciació a la investigació aplicada.L'alumne rebrà la formació necessària per poder:

- Aprofundir en l'àmbit de la lingüística aplicada, especialment en l'adquisició de llengües estrangeres.

- Actualitzar coneixements pertinents a les noves tecnologies aplicades a l'aprenentatge de llengües.

- Adquirir coneixements i competències pertinents a la nova situació lingüística a les escoles ia la societat en general.

- Dur a terme una pràctica docent reflexiva.

Temari del curs

-Coneixement i ampliació de les àrees bàsiques de la lingüística aplicada en funció del centre d'interès de l'alumne.
-Comprensió dels conceptes, processos, teories i perspectives principals en l'adquisició de llengües. Relació entre la investigació i la pràctica en el camp de l'ensenyament de llengües. Capacitat per detectar i resoldre problemes reals relacionats amb el
llenguatge, especialment l'adquisició d'una segona llengua, així com de les metodologies didàctiques actuals i la seva incidència en l'adquisició de la llengua en comunitats bilingües / multilingües.
-Coneixements bàsics d'estadística aplicada, per entendre i avaluar críticament estudis empírics amb mètodes d'investigació quantitativa i qualitativa i la recollida i anàlisi de dades, mitjançant la utilització de programari específic per a la investigació.
-Capacitat per a la realització d'un treball d'investigació tutelat i de caràcter empíric en l'àmbit de la lingüística aplicada.
Veure més

Destinataris

Llicenciats i llicenciades en Filologia. Altres titulacions: Lingüística, Psicologia, Traducció i Interpretació, Pedagogia, Formació del Professorat.Els fonaments de teoria lingüística del mòdul d'anivellament és una matèria obligatòria per aquells alumnes procedents de graus no especialitzats en continguts lingüístics. Els fonaments psicopedagògics del mòdul d'anivellament seran una matèria obligatòria per aquells alumnes procedents de graus fora de l'àrea de la psicologia i la pedagogia. L'obligatorietat de cursar aquestes matèries serà decidida per la Comissió de Coordinació a la vista de la formació de cada estudiant

Idiomes en què s'imparteix

Impartició íntregra en anglès

Places

20

Durada

60 - 90 variable en funció dels estudis previs

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.

Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües