Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

1056 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Facultat de Filología (UB)
Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües
Sol·licita informació
Màster oficial
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Entendre els fenòmens relacionats amb l'adquisició de llengües, estar al corrent dels resultats de la recerca en el camp de la lingüística aplicada, fer transferència de resultats de la recerca an la pràctica docent, i plantejar i dur a terme un projecte d'iniciació a la investigació aplicada.

L'alumne rebrà la formació necessària per poder:
- Aprofundir en l'àmbit de la lingüística aplicada, especialment en l'adquisició de llengües estrangeres.
- Actualitzar coneixements pertinents a les noves tecnologies aplicades a l'aprenentatge de llengües.
- Adquirir coneixements i competències pertinents a la nova situació lingüística a les escoles ia la societat en general.
- Dur a terme una pràctica docent reflexiva.

Temari

-Coneixement i ampliació de les àrees bàsiques de la lingüística aplicada en funció del centre d'interès de l'alumne.
-Comprensió dels conceptes, processos, teories i perspectives principals en l'adquisició de llengües. Relació entre la investigació i la pràctica en el camp de l'ensenyament de llengües. Capacitat per detectar i resoldre problemes reals relacionats amb el
llenguatge, especialment l'adquisició d'una segona llengua, així com de les metodologies didàctiques actuals i la seva incidència en l'adquisició de la llengua en comunitats bilingües / multilingües.
-Coneixements bàsics d'estadística aplicada, per entendre i avaluar críticament estudis empírics amb mètodes d'investigació quantitativa i qualitativa i la recollida i anàlisi de dades, mitjançant la utilització de programari específic per a la investigació.
-Capacitat per a la realització d'un treball d'investigació tutelat i de caràcter empíric en l'àmbit de la lingüística aplicada.

Destinataris

Llicenciats i llicenciades en Filologia. Altres titulacions: Lingüística, Psicologia, Traducció i Interpretació, Pedagogia, Formació del Professorat.

Els fonaments de teoria lingüística del mòdul d'anivellament és una matèria obligatòria per aquells alumnes procedents de graus no especialitzats en continguts lingüístics. Els fonaments psicopedagògics del mòdul d'anivellament seran una matèria obligatòria per aquells alumnes procedents de graus fora de l'àrea de la psicologia i la pedagogia. L'obligatorietat de cursar aquestes matèries serà decidida per la Comissió de Coordinació a la vista de la formació de cada estudiant

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Impartició íntregra en anglès

Durada

60 - 90 variable en funció dels estudis previs
Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües
Facultat de Filología (UB)
Campus i seus: Facultat de Filología (UB)
Facultat de Filología (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
Sol·licita informació
X