Màster Universitari en l'ensenyament de l'anglès com a Llengua Estrangera

1082 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Màster Universitari en l'ensenyament de l'anglès com a Llengua Estrangera
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

Donat l'estatus de llengua de comunicació internacional que l'anglès ocupa al món, és un deure oferir una formació de qualitat per al desenvolupament d'aquells professionals que es dediquen al seu ensenyament.
Per contribuir a aquest propòsit la Universitat Europea de l'Atlàntic ofereix amb el patrocini de la Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) un màster en Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera (MLAEILE), que pretén donar resposta a aquesta realitat ia les necessitats formatives actuals dels professors. Aquest màster ha estat aprovat d'acord amb els criteris de convergència de Bolonya i compta amb el reconeixement oficial de tots els països de la Unió Europea.
Així mateix, s'ha desenvolupat un programa en el qual preval l'autonomia en l'aprenentatge sense descuidar una interacció constant, flexible i ajustada a les necessitats dels professors en formació. Per aquest motiu, els materials que s'ofereixen s'han elaborat per a ser utilitzats a través d'Internet en una interfície dissenyat a aquest efecte. Aquest tipus de formació se centra en una interacció virtual a través de canals com el correu electrònic, els fòrums, el xat, etc.

Temari

A: Applied Linguistics in Language Teaching (24 ECTS)
• A.1. Approaches to Language in the Classroom (4 ECTS)
• A.2. Observation and Research in the Language Classroom (4 ECTS)
• A.3. Learning Strategies (4 ECTS)
• A.4. Assessment and Testing in the Classroom (4 ECTS)
• A.5. English in the Community (4 ECTS)
• A.6. Computer Assisted Language Learning (CALL) (4 ECTS)

B: Teaching English as a Foreign Language (24 ECTS)
• B.1. Developing Language Skills in the Classroom (4 ECTS)
• B.2. Content & Language Integrated Learning (4 ECTS)
• B.3. Teaching English through Translation (4 ECTS)
• B.4. Tasks & Projects (4 ECTS)
• B.5. Teaching Pronunciation (4 ECTS)
• B.6. Curriculum and Course Design - Principles and Practice (4 ECTS)

C: Research Project (12 ECTS)
Per accedir a aquests estudis el candidat haurà d'acreditar coneixements previs avançats, a nivell de postgrau, en el camp acadèmic propi del màster; i molt particularment en els següents àmbits: adquisició de segones llengües, factors individuals en l'aprenentatge, creació i avaluació de materials i recursos didàctics, bases metodològiques i maneres de conduir l'aula.

Destinataris

  • Llicenciats en Filologia Anglesa i en Traducció i Interpretació.
  • Graduats universitaris de qualsevol titulació assimilable a les anteriors.
  • Altres diplomats que acreditin un sòlid coneixement pràctic de la llengua anglesa com a vehicle de comunicació, a través de la presentació del Títol Superior d'EOI, del títol de Proficiency de la Universitat de Cambridge o d'algun assimilable a judici del Departament de Filologia Anglesa de la Universitat de Jaén.

Requisits

Requisits Lingüístics:
Acreditar un domini suficient de l'anglès com a llengua estrangera vehicular en l'àmbit acadèmic. Aquest domini es reconeixerà als qui presentin el Títol Superior d'EOI, el títol de Proficiency de la Universitat de Cambridge o d'algun assimilable a judici del Departament de Filologia Anglesa de la Universitat de Jaén. 2.

Requisits Acadèmics:
Els aspirants hauran d'acreditar coneixements avançats, a nivell de postgrau, en el camp acadèmic propi del màster; i molt particularment en els següents àmbits: adquisició de segones llengües, factors individuals en l'aprenentatge, creació i avaluació de materials i recursos didàctics, bases metodològiques i maneres de conduir l'aula. Si els aspirants no poden acreditar coneixements en aquestes àrees, hauran de realitzar un curs de capacitació que s'ofereix en el mateix programa.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Els cursos d'educació a distància dissenyats s'articulen a través d'un model de formació de tipus col·laboratiu que estimula la interacció i l'accés a l'experiència docent de tots els participants en el programa - tant tutors com alumnes- mitjançant els fòrums, debats i xats.

Durada

La durada del curs varia entre 18 i 30 mesos en funció de l'itinerari acadèmic que s'esculli i si cal realitzar el curs previ de capacitació.

Objectius

Formar els estudiants perquè apliquin els seus coneixements lingüístics sobre la llengua anglesa al camp pràctic del seu ensenyament com a llengua estrangera. Relacionar competències professionals i lingüístiques per mitjà de la incidència en la didàctica de la llengua anglesa. Capacitar els estudiants per projectar la seva formació avançada cap a noves formes de comunicació, intervenció social i generació de coneixement. Incrementar la seva capacitat de reflexió sobre el paper que exerceix la llengua anglesa com a vehicle de comunicació internacional en el panorama multicultural i plurilingüe del nostre temps. Potenciar a Andalusia les competències acadèmic-professionals relacionades amb l'ús i ensenyament de la llengua anglesa, oferint la possibilitat d'una formació a distància a un segment important de la població d'Andalusia. Iniciar els estudiants en tasques de recerca en l'àmbit de les llengües, amb especial incidència en el món anglosaxó.

Titulació obtinguda

Per obtenir el títol corresponent els candidats han de superar 60 ECTS (sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits).

Avantatges del curs

El programa es distingeix d'altres cursos de formació contínua en els següents aspectes: Trenca amb la visió reduccionista i limitada que generalment es té de l'ensenyament a distància en línia, la qual es caracteritza únicament per abastir l'alumne d'una sèrie de continguts i, com a conseqüència, per fomentar un aprenentatge individualista. D'acord amb la idea anterior, es presta una atenció molt especial als processos que són imprescindibles desencadenar perquè la formació sigui de qualitat i eficaç (aprenentatge col·laboratiu i constructivista). Es proporcionen materials i recursos didàctics dissenyats específicament per ajudar els participants a controlar i avaluar els seus progressos. S'ofereix accés en línia a tota la bibliografia considerada de consulta obligatòria. S'habiliten canals de comunicació efectius per respondre a consultes (correu electrònic, fòrums, xat, telèfon i fax) ...

Professorat

L'alumne està vinculat a la Universitat de Jaén. D'ella rep assessorament personal i manté contacte tant amb el Coordinador acadèmic del màster d'aquesta universitat com amb l'equip de tutors que la integren. Cadascuna de les assignatures disposa d'un període de tutories durant el qual sellevan a terme diferents activitats acadèmiques relacionades amb el contingut de la matèria (debats, xats, etc.). Així mateix, els tutors proporcionen ajuda per a resoldre qualsevol dubte o consulta acadèmica sobre els materials d'estudi.
Màster Universitari en l'ensenyament de l'anglès com a Llengua Estrangera
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X