Màster en Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat

1041 Persones estan visitant aquest curs
Preu 2.700 €
Sol·licita informació
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Màster en Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
60 crèdits
Preu 2.700 €

Descripció

La mediació és un camp professional emergent tant en el sector públic com privat. Aquest Màster faculta per l' exercici de la mediació ja que ha estat tramitat per la seva homologació segons l'article 21.d. de la llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
Als estudiants d'aquest Màster, una vegada hagin superat el mateix, els hi quedaran reconegudes, per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, les dues especialitats oficials en l'àmbit de la mediació:
• Mediador Especialista en Mediació Familiar
• Mediador Especialista en Mediació en els Àmbits del Dret Privat
Aquest Màster faculta per poder ser donat d'alta al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 15 /2009 de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.


Objectius:

-Conèixer els diferents tipus de mediacions i les actuacions específiques que es requereixen.
-Entendre i saber el marc jurídic de l' acte de mediació.
-Adquirir les bases psicosocials per intervenir en una mediació.
-Saber gestionar el procés administratiu d' una mediació.Competències específiques :

- Saber dur a terme amb professionalitat un acte de mediació .
- Utilitzar adequadament la legislació vigent en matèria de mediació
- Identificar la situació de simetria permanent entre les parts en l'acte de mediació
- Avaluar sense perjudicis les accions asimètriques de les parts en un acte de mediació .
- Diferenciar la base mediadora de l'acte de negociadora
- Expressar de manera precisa a les actes de mediació els acords assolits
- Gestionar adequadament els tràmits administratius d'un acte de mediació .
- Ser informador secundari en cultura de mediació
- Fer recerca i divulgació de la cultura de mediació
- Dissenyar activitats de difusió de la cultura de mediació
- Mostrar una actitud imparcial en l'acte de mediació .
- Complir la normativa vigent en matèria de mediació .
- Saber crear un clima adequat per dur a terme l'acte de mediació .
- Redactar adequadament els continguts d'un acte de mediació
- Mostrar un compromís ètic cap a la mediació

Competències transversals :

- Resoldre problemes de manera efectiva
- Actuar amb esperit crític i responsable
- Considerar l'ètica i la integritat intel · lectual com a valors de la pràctica professional
- Comunicar de forma clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
- Planificar i organitzar
- Presentar bones capacitats de comunicació verbal
- Demostrar habilitats socials per a la resolució de problemes
- Fer ús d'eines específiques de TIC per al desenvolupament professional

Temari

Continguts :

Mòdul I : Part comuna o general de mediació 1
- El conflicte , tipologies i nivells . Anàlisi del conflicte i formes de gestió
- Gestió i resolució de conflictes . La mediació , principis , disseny del procés i pràctica de la mediació .

Mòdul II : Part comuna o general de mediació febrer
- Perfil de la persona mediadora . Tècniques , habilitats i competències .
- La regulació jurídica de la mediació . Marc jurídic català , estatal i europeu .

Mòdul III : Part específica de mediació familiar
- La mediació en el context de la família . Conjugació d'aspectes legals , psicològics i socials .
- Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar
- Metodologia de la mediació familiar . Etapes en el procés de mediació familiar .
- Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació familiar .

Mòdul IV : Part específica de mediació en els àmbits del dret privat
- La mediació en el context de les comunitats , organitzacions , empreses i altres àmbits del dret privat . Aspectes específics .
- La tipologia dels conflictes en els àmbits del dret privat .
- Metodologia i etapes del procés de mediació en els àmbits del dret privat .
- Nocions sobre la regulació jurídica bàsica relacionades amb la mediació en els àmbits del dret privat .

Mòdul V : Treball fi de màster

Part comuna o general de mediació ( 15 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Part comú o general de mediació II ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Part Específica de Mediació Familiar ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Part Específica de Mediació Familiar en els Àmbits del Dret Privat ( 10 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Treball de final de màster ( 15 crèdits ECTS ) ( Obligatòria )

Pràctiques en empreses i institucions :
Atès que la mediació és un acte que ha de garantir la confidencialitat no es poden fer pràctiques reals de mediació , com a alternativa es fan visionats i simulacres de mediacions a partir de casos reals , també es pot optar a fer pràctiques optatives en alguna institució pública .

Programes relacionats:

    
Curs en Part Específica de Mediació Familiar
    
Curs en Part Específica de Mediació Familiar en els Àmbits del Dret Privat

Requisits

Requisits d'admissió
Titulats Universitaris de qualsevol àmbit tal com marca la llei de mediació en l'àmbit del dret privat 15/2009, de 22 de juliol.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

Inici de docència: 07/10/2014. Fi de docència: 14/07/2015.

Titulació obtinguda

Títol que s'obté amb el programa: Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i Mediació en els Àmbits del Dret Privat

Perspectives laborals

- Mediador familiar. - Mediador comunitari administracions locals. - Mediador escolar centres escolars. - Mediador a l'administració de justícia. - Mediador en despatxos d'advocats. - Formador en l'àmbit de la mediació.

Promocions

Beques i ajuts:

La UAB t'ofereix informació permanentment actualitzada sobre una selecció de beques per a màsters i postgraus, tant beques pròpies de la UAB com d'altres beques i ajuts provinents d'altres institucions i empreses.

Lloc on s'imparteix el curs

Lloc de realització: Facultat de Ciències de l'Educació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Màster en Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Campus i seus: Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Edifici G, Universitat Autonòma de Barcelona 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X