Màster Oficial en Estudis catalans: llengua i literatura i les seves aplicacions

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del Màster és proporcionar una formació específica en estudis de llengua i/o de literatura que, al mateix temps, permeti una orientació cap a la investigació o cap a la professionalització en aspectes relacionats amb la docència, planificació i normalització lingüístiques, l'edició, etc.
En finalitzar el Màster l'estudiant serà capaç de:

Demostrar una sòlida formació avançada en la seva llengua i la tradició literària de la mateixa.
Demostrar un domini instrumental de llengües, especialment de la llengua catalana.
Demostrar un coneixement sobre les escoles, moviments, influències i tendències teòriques.
Aprofundir en nous enfocaments en l'àmbit lingüístic i literari.
Desenvolupar la seva activitat en el camp de la investigació relacionats amb el coneixements lingüístics i literaris.
Desenvolupar la seva activitat, amb una major adaptabilitat professional, en aquells àmbits professionals relacionats amb l'aplicació de coneixements lingüístics i literaris en aspectes com la docència (ensenyament del català com a primera llengua i segona llengua, literatura i ensenyament), planificació i normalització lingüístiques, l'edició, etc.
Aplicar professionalment aspectes socials de l'ús de la llengua i anàlisi dels models de llengua estàndard.
Saber tractar la literatura catalana contemporània des d'un punt de vista històric.

Tipus de màster: Universitat Autònoma de Barcelona
Orientació: investigador, professional

Horari: Les classes s'impartiran en horari de tarda

Temari

Els mòduls estan distribuïts en dos itineraris: Llengua i Literatura
Les matèries de l'itinerari de Llengua són:
· Descripció sincrònica de la llengua catalana
· Llengua catalana i variació
· Planificació lingüística, estandardització i variació funcional
· El català com a segona llengua
Les matèries de l'itinerari de Literatura són:
· Literatura catalana i tradició europea
· Cultura i societat en la literatura catalana
· Literatura dramàtica
· Mètodes i instruments
L'estudiant haurà de complementar la seva formació amb la realització d'un Prácticum.

Destinataris

El perfil d'ingrés de l'estudiant requereix una formació prèvia en l'àmbit de les humanitats, ciències de l'educació, traducció i interpretació i afins.
Màster Oficial en Estudis catalans: llengua i literatura i les seves aplicacions
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X