Màster Oficial en Investigació en Psicologia Social

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
120 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster és un programa d'estudis dissenyat amb l'objectiu de proporcionar un coneixement d'avantguarda en el camp de la Psicologia social, i desenvolupar les habilitats per comprendre i demostrar el coneixement adquirit i intervenir en la realitat psicosocial.  

En finalitzar el Màster l'estudiant serà capaç de:  

Conèixer i comprendre els coneixements desenvolupats en l'àmbit de la Psicologia social i de les àrees afins des d'una perspectiva crítica.  
Desenvolupar i aplicar els seus coneixements en la investigació dels processos psicosocials en contextos multidisciplinaris  
Resoldre problemes en contextos semblants al de l'aprenentatge realitzat o fins i tot, en situacions diferents.  
Incloure la reflexió sobre les responsabilitats socials i ètiques a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.  
Comunicar els seus coneixements, les seves conclusions i els seus judicis, així com el marc conceptual en què es basen, a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.  
Utilitzar les seves habilitats per continuar la seva formació i els seus estudis de manera autònoma.  

Tipus de màster: Universitat Autònoma de Barcelona  
Orientació: investigador  

Horari: Les classes s'impartiran en horari de tarda

Temari

Les matèries de caràcter comú inclouen continguts relatius a:  
· Cultura i processos psicosocials  
· Recerca psicosocial  
Les matèries de caràcter optatiu inclouen continguts relatius a:  
· Intervenció psicosocial  
· Recursos humans en les organitzacions  
· Desenvolupament humà i entorn social  
· Avaluació de programes  
· Habilitats metodològiques per a psicòlegs  
· Metodologia d'avaluació en àmbits psicològics aplicats  
· Psicometria aplicada  
· Tecnologies de la informació i la documentació en psicologia  
· Recerca qualitativa  
· Pràctica de l'anàlisi qualitatiu  
Anàlisi del discurs  
· Psicologia social avançada  
· Psicologia social contemporània  
· Fonaments i orientacions metodològiques en psicologia social  
· Intervenció en les organitzacions  
· Recerca psicosocial avançada  
L'estudiant haurà de complementar la seva formació amb la realització de Treball de Recerca.  

Destinataris

El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia en l'àmbit de les ciències humanes o socials.
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X