Grau en Psicologia

7 Persones han demanat informació
1152 Persones estan visitant aquest curs
Preu 9.780 €
Sol·licita informació
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Grau en Psicologia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Preu 9.780 €

Descripció

La Psicologia té un paper cada vegada més rellevant en la societat. En una època de grans transformacions en la qual les patologies habituals conviuen amb problemes emergents, la professió del psicòleg està encara lluny d'haver-se consolidat. La cinquena enquesta d'inserció laboral realitzada per l'Agència de Qualitat Universitàriade Catalunya (2014) mostra que l'índex d'inserció laboral dels titulats en Psicologia és del 77?% En llocs de treball d'àmbits diversos. A Espanya, es preveu un creixement dels llocs de treball en base als problemes psicològics, emocionals, educatius i laborals que representen entre el 33% i el 53% de les consultes que reben els metges espanyols de família.
Amb el Grau en Psicologia, de caràcter generalista i organitzat en quatre cursos, podràs desenvolupar els coneixements científics necessaris que permeten comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà. També et proporcionarà les destreses i habilitats per avaluar i intervenir en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital, per tal de promoure i millorar la salut mental i la qualitat de vida.
És una professió que inclou un ampli ventall d'àmbits d'aplicació, alguns d'ells encara en desenvolupament: salut, educació, empresa, publicitat i màrqueting, legal i forense, seguretat viària, noves addiccions, ciberassetjament, intervenció en catàstrofes i emergències, entre altres . A més, ofereix-una orientació adequada a nens, professors i famílies a les escoles, podràs realitzar amb rigor intervencions i tractaments de parella i de família i aportaràs valor en la humanització de les empreses.
UIC Barcelona disposa d'unitats d'educació mèdica i d'innovació docent que, juntament amb un claustre de professorat ben format en noves metodologies i sistemes d'avaluació, compten amb unes excel·lents instal·lacions (aules mòbils, laboratoris de simulació, etc.) dins d'un consolidat Campus Salut. Això permet presentar un pla d'estudis impartit de manera molt atractiva, que ofereix als estudiants una sòlida formació teòrica a l'una d'un itinerari formatiu que possibilita una immersió de l'estudiant dins de l'exercici professional des del primer curs acadèmic.

Temari

Pla d'estudis i assignatures 2018-2019.

Primer curs.
• Atenció i Percepció
• Història de la Psicologia
• Introducció a la Investigació en Psicologia
• Psicobiologia
• Infància i Adolescència
• Laboratori d'Habilitats 1
• Memòria i Aprenentatge
• Motivació i Emoció
• Pensament i Llenguatge
• Psicofisiologia

Segon curs:
• Antropologia de la Salut
• Edat Adulta i Vellesa
• Introducció a la Psicopatologia
• Psicologia Social
• Tècniques d'Avaluació i Diagnòstic
• Laboratori d'Habilitats 2
• Metodologia Aplicada a la Psicologia
• Psicologia de la Personalitat
• Psicologia dels Grups
• Psicopatologia de l'Edat Adulta

Tercer curs:
Neuropsicologia
• Psicologia de l'Educació
• Psicologia de la Salut i Benestar
• Psicologia de les Organitzacions
• Psicopatologia de la Infància i Adolescència
• Intervenció Psicològica en Adults
• Intervenció Psicològica en la Infància i l'Adolescència
• Laboratori d'Habilitats 3
• Psicofarmacologia
• Psicologia Legal, Forense i penitenciària
• Psicologia i Professió
• Research in Psychology

Quart curs:
• Assignatures del curs 4TipoPer.ECTSOptativas
• Pràctiques Externes 1
• Treball de Fi de GradoTF
• Laboratori d'Habilitats 4
• Optatives
• Pràctiques Externes 2
• Treball de Fi de GradoTF
• Ètica i Professió

Destinataris

Hauran destacar les habilitats següents:
• Interès per ajudar les persones
• Equilibri emocional i empatia
• Capacitat d'autoreflexió i autocrítica
• Capacitat d'observació, anàlisi i síntesi
• Responsabilitat i capacitat de treball
• Habilitat per a l'organització i planificació
• Interès per la investigació
• Capacitat de treballar en equip i col·laborar amb altres professionals

Requisits

Podran sol·licitar l'ingrés al Grau en Psicologia tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d'accés al títol.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Prova d'accés

S'ha de superar una prova d'admissió.

Durada

Durada: 8 semestres (4 anys).

Objectius

• Adquiriràs els coneixements que defineixen i articulen la Psicologia com a disciplina científica, incloent les seves teories, mètodes i àrees d'aplicació. A més, sabràs com aplicar-los per identificar i resoldre problemes en l'àmbit de la Psicologia.
• Podràs treballar en un context professional general i incorporar-te a estudis de màster que et proporcionaran una formació més avançada adreçada a l'especialització acadèmica, professional o investigadora en el terreny de la Psicologia.
• recolliràs i interpretaràs dades rellevants sobre el comportament humà, individual i social en el context en què es produeix, així com per emetre judicis sobre problemes d'ordre psicològic.
• Obtindràs les competències pròpies de la psicologia que promoguin la salut mental de la persona i els grups socials, i previnguin la malaltia física i mental mitjançant intervencions específiques.
• Seràs capaç de transmetre idees i solucions sobre qüestions relatives al comportament humà, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
• Aprendràs a abordar l'activitat formativa i professional des del respecte al codi deontològic de la professió, que inclogui, entre d'altres més específics, els principis de respecte i la promoció dels drets fonamentals de les persones, la igualtat, els principis d'accessibilitat universal per a totes les persones i els valors democràtics d'una cultura de la pau.

Promocions

UIC Barcelona té un servei de beques, procedents tant de fons públics (MEC o AGAUR) com de fons privats o de la mateixa universitat.
Grau en Psicologia
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
X