Màster Universitari en Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera

1044 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Màster Universitari en Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line | Distància
24 mesos
Consulteu el preu

Descripció

La Universitat Europea de l'Atlàntic ofereix ofereix amb el patrocini de la Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) el Màster Universitari en Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera (MLAELE), el qual pretén donar resposta a les necessitats formatives actuals dels professors. Aquest Màster ha estat aprovat d'acord amb els criteris de convergència de Bolonya i compta amb el reconeixement oficial de tots els països de la Unió Europea.
Així mateix, s'ha desenvolupat un programa en el qual preval l'autonomia en l'aprenentatge sense descuidar una interacció constant, flexible i ajustada a les necessitats dels professors en formació. Per aquest motiu, els materials que s'ofereixen s'han elaborat per a ser utilitzats a través d'Internet en una interfície dissenyat a aquest efecte. Aquest tipus de formació se centra en una interacció virtual a través de canals com el correu electrònic, els fòrums, el xat, etc.
La Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) destina periòdicament una partida econòmica amb caràcter extraordinari per a Beques en Formació FUNIBER, el qual permet patrocinar aquest programa.

Temari

1ra Part: fase prèvia
1.1 Maneres de Conduir a l'aula
1.2 Adquisició de Segones Llengües
1.3 Factors Individuals de l'aprenentatge
1.4 Bases Metodològiques
1.5 Desenvolupament de les destreses a l'aula
1.6 Creació, adaptació i avaluació de materials
 
2a Part: fase oficial
A.- Lingüística aplicada a l'ensenyament de llengües
A.1 Observació i investigació a l'aula
A.2 Estratègies de l'aprenentatge
A.3 La comunicació i l'adequació pragmalingüística
A.4 Llengua, cultura i bilingüisme
A.5 Tecnologia educativa en l'aprenentatge de llengües
 
B.- L'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera
B.1 La gramàtica de l'espanyol per a professors d'ELE
B.2 L'espanyol i les seves varietats
B.3 L'ensenyament del lèxic
B.4 Projectes i tasques
B.5 Avaluació del procés d'aprenentatge de llengües
B.6 Disseny curricular i programació: teoria i pràctica
 
C.- Memòria de màster i pràctiques preprofessionals
C.1 Pràctiques Professionals
C.2 Memòria de Màster

Destinataris

• Llicenciats en Filologia Hispànica, en Traducció i Interpretació i en Lingüística.
• Graduats universitaris de qualsevol titulació assimilable a les anteriors, ja es tracti de titulacions d'implantació futura en el sistema universitari espanyol, tant si es tracta de titulacions existents en els sistemes universitaris d'altres països.
• Titulats universitaris de qualsevol especialitat que acreditin documentalment haver rebut formació específica en didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera, a través dels següent mitjans: docència reglada universitària en forma d'assignatures de lliure configuració, títols propis universitaris, cursos de formació que comptin amb l'auspici de l'Institut Cervantes, o bé que siguin assimilables a parer de l'òrgan competent de la Universitat de Europea de l'Atlàntic.
• Titulats universitaris de qualsevol especialitat que acreditin documentalment haver exercit professionalment l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Objectius

Es tracta d'un màster de tipus professional i modalitat de docència íntegrament virtual que faculta per a la incorporació al mercat laboral dels titulats en el camp de l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera. Això últim no només pel que fa a la pràctica docent a l'aula, sinó també en línies de treball afins, com ara el disseny i elaboració de materials docents, planificació i gestió de centres i cursos, activitat editorial, formació de formadors, etc.
De manera més concreta, es poden formular els següents objectius:
• Incrementar el coneixement en lingüística aplicada a l'ensenyament de l'espanyol.
• Contribuir a la millora de la capacitació del professorat d'espanyol en els diferents nivells educatius.
• Potenciar les competències acadèmic-professionals relacionades amb l'ús i ensenyament de la llengua espanyola.
• Analitzar la diversitat de situacions i contextos d'ensenyament de l'espanyol, i desenvolupar metodologies específiques.
• Incorporar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació tant a la formació com a l'exercici professional de l'ensenyament de l'espanyol.
• Desenvolupar la capacitat de dur a terme una investigació de manera autònoma, mitjançant la realització tutelada de cursos específics i d'una Memòria de Màster.

Promocions

La Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) destina periòdicament una partida econòmica amb caràcter extraordinari per a Beques en Formació FUNIBER.
 
Per sol·licitar-la, s'ha de completar el formulari de sol·licitud d'informació que apareix al web de FUNIBER o comunicar-se directament amb la seu de la fundació al seu país que li informarà si cal aportar alguna informació addicional.
 
Un cop es rebi la documentació, el Comitè Avaluador d'examinar la idoneïtat de la seva candidatura per a la concessió d'un ajut econòmic, en forma de Beca en Formació FUNIBER.
Màster Universitari en Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X