Màster de Primatologia

Màster oficial
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

El primatòleg ha de demostrar competència per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament, la biologia i l'evolució dels primats. La finalitat del màster en Primatologia és oferir als graduats en els camps de ciències experimentals, de la salut i humanitats una formació actualitzada d'alta qualitat que els permeti aprofundir en la primatologia, tant en el vessant d'investigació i professional com en les aplicacions en la formació i la conservació. El màster ofereix una actualització continuada dels coneixements i el desenvolupament de les competències pròpies de l'àmbit de l'especialitat de la primatologia.

Temari

Les competències generals que s'adquireixen a l'acabament dels estudis són les següents:

-Conèixer la diversitat evolutiva dels primats i els mecanismes que la generen, els fonaments biològics de la seva conducta i les estructures i els processos involucrats en les seves funcions adaptatives bàsiques.
-Conèixer i utilitzar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis, la interpretació dels resultats i l'elaboració de models teòrics, com també els fonaments epistemològics dels diferents mètodes d'investigació, la seva funció, característiques i limitacions.
-Conèixer els diferents camps d'aplicació de la primatologia i tenir la capacitat necessària per avaluar i promoure estratègies conservacionistes i incidir, i desenvolupar la capacitat d'assessorar institucions governamentals i mediambientals.
-Desenvolupar la capacitat per difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca i de les revisions teòriques, i mostrar el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines de difusió del coneixement.

Destinataris

Ser llicenciat. Es valorarà el perfil de l'expedient acadèmic. Es considera positiu haver cursat durant els estudis previs assignatures troncals o optatives d'especialització de psicobiologia, zoologia dels vertebrats, biologia humana, evolució humana, prehistòria, etologia, evolució dels primats i conducta adaptativa. Per a l'orientació professional, es considerarà positiu l'interès de l'estudiant per la conservació i protecció dels primats en captivitat i l'experiència del candidat en parcs naturals o reserves de primats. Es considerarà un mèrit addicional la possibilitat d'optar, per mèrits acadèmics, a beques d'estudi de postgrau (en particular per a l'orientació investigadora).

En el cas d'estudiants amb titulacions diferents provinents d'altres universitats, el criteri d'admissió serà l'afinitat dels estudis cursats en els camps esmentats anteriorment.

Durada

60 - 90 variable en funció dels estudis previs
Màster de Primatologia
Facultat de Psicologia (UB)
Campus i seus: Facultat de Psicologia (UB)
Facultat de Psicologia (UB)
Campus Vall d'HebronEdifici de MigdiaPasseig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona
Cursos més populars
X