Màster de Primatologia

1052 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat de Psicologia (UB)
Màster de Primatologia
Sol·licita informació
Màster oficial
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

El primatòleg ha de demostrar competència per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament, la biologia i l'evolució dels primats. La finalitat del màster en Primatologia és oferir als graduats en els camps de ciències experimentals, de la salut i humanitats una formació actualitzada d'alta qualitat que els permeti aprofundir en la primatologia, tant en el vessant d'investigació i professional com en les aplicacions en la formació i la conservació. El màster ofereix una actualització continuada dels coneixements i el desenvolupament de les competències pròpies de l'àmbit de l'especialitat de la primatologia.

Temari

Les competències generals que s'adquireixen a l'acabament dels estudis són les següents:

-Conèixer la diversitat evolutiva dels primats i els mecanismes que la generen, els fonaments biològics de la seva conducta i les estructures i els processos involucrats en les seves funcions adaptatives bàsiques.
-Conèixer i utilitzar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis, la interpretació dels resultats i l'elaboració de models teòrics, com també els fonaments epistemològics dels diferents mètodes d'investigació, la seva funció, característiques i limitacions.
-Conèixer els diferents camps d'aplicació de la primatologia i tenir la capacitat necessària per avaluar i promoure estratègies conservacionistes i incidir, i desenvolupar la capacitat d'assessorar institucions governamentals i mediambientals.
-Desenvolupar la capacitat per difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca i de les revisions teòriques, i mostrar el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines de difusió del coneixement.

Destinataris

Ser llicenciat. Es valorarà el perfil de l'expedient acadèmic. Es considera positiu haver cursat durant els estudis previs assignatures troncals o optatives d'especialització de psicobiologia, zoologia dels vertebrats, biologia humana, evolució humana, prehistòria, etologia, evolució dels primats i conducta adaptativa. Per a l'orientació professional, es considerarà positiu l'interès de l'estudiant per la conservació i protecció dels primats en captivitat i l'experiència del candidat en parcs naturals o reserves de primats. Es considerarà un mèrit addicional la possibilitat d'optar, per mèrits acadèmics, a beques d'estudi de postgrau (en particular per a l'orientació investigadora).

En el cas d'estudiants amb titulacions diferents provinents d'altres universitats, el criteri d'admissió serà l'afinitat dels estudis cursats en els camps esmentats anteriorment.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

60 - 90 variable en funció dels estudis previs
Màster de Primatologia
Facultat de Psicologia (UB)
Campus i seus: Facultat de Psicologia (UB)
Facultat de Psicologia (UB)
Campus Vall d'HebronEdifici de MigdiaPasseig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona
Sol·licita informació
X