Màster Universitari de la Mediterrània antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH) (UOC)

1080 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de la Mediterrània antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH) (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Aquest màster aborda l'estudi de les ciències de l'antiguitat des d'un plantejament innovador d'acord amb els corrents historiogràfics actuals. A diferència de l'aproximació clàssica a l'Antiguitat, limitada al món grecollatí, aquest programa formatiu incorpora les cultures d'Egipte i el Pròxim Orient i les equipara amb l'estudi de Grècia i Roma.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Institucions polítiques a la Mediterrània antiga 5
• Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat 5
• Patrimoni historicoarqueològic mediterrani com a recurs cultural 5
• Centre i perifèria del món antic 5
• Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica 5
• Relacions internacionals i conflictes a la conca mediterrània a l'antiguitat 5
• Treball final de màster 10
Assignatures optatives - Crèdits
• Fonamentació religiosa de l'Egipte faraònic 5
• El Judaisme a la Mediterrània antiga (s. VI a.C.-VII d.C.) 5
• Retòrica del poder i imperis mesopotàmics 5
• Història cultural del Pròxim Orient i de l'Antic Egipte 5
• La societat grecoromana 5
• Història intel·lectual de Grècia i Roma 5
• El factor fenici a la Mediterrània antiga 5
• Mitologia grecollatina i interpretació històrica 5
• Pràctiques 5
• Mètodes qualitatius per a la interpretació de la història (*) 5
• L'historiador i les fonts escrites (*) 5
Orientació de recerca*
Els estudiants que segueixin l'orientació de recerca han de cursar obligatòriament els 10 ECTS del mòdul obligatori d'aquesta orientació, més 10 ECTS d'optativitat del programa segons el seu àmbit d'interès.

Destinataris

Per cursar el màster universitari de Mediterrani Antic, és recomanable haver fet estudis de l'àmbit de les arts i les humanitats. Concretament, titulacions relacionades amb la història, el patrimoni històric del món antic, la gestió cultural, la filologia clàssica, l'egiptologia o les titulacions d'àrees afins a l'estranger.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster universitari.
Coneixements previs
• Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
• Es recomana un nivell de competència dusuari en lús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de la Mediterrània Antiga (interuniversitària: UOC, UAB, UAH) de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides al llarg de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

• Obtenir coneixements històrics avançats del món antic (Orient Mitjà, Egipte, Grècia i Roma) que permetin comprendre el món que ens envolta i els seus orígens
• Adquirir la capacitat d"anàlisi i la interpretació de documentació històrica textual, visual i material relacionada amb el món antic
• Desenvolupar un coneixement profund sobre la conservació, documentació i difusió del patrimoni històric i arqueològic
• Obtenir la capacitat de contrastar les perspectives de la pròpia realitat i tradició històrica amb altres realitats històriques i culturals pròpies de la koiné mediterrània
• Adquirir la capacitat de comprendre i valorar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric
• Obtenir la capacitat d'analitzar els processos històrics complexos que van protagonitzar les societats del Mediterrani a l'antiguitat
• Estudiar amb detall la interacció dels diferents factors històrics en el desenvolupament del món clàssic
• Consolidar i augmentar la capacitat dexpressió i lús adequat de la terminologia específica
• Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no
• Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora
• Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma
• Obtenir els coneixements necessaris i la capacitació per a l'especialització en una carrera de recerca en l'àmbit de la història antiga i el patrimoni historicoarqueològic

Titulació obtinguda

Los títulos de grado, máster universitario y doctorado que expide la UOC son títulos universitarios oficiales que tienen validez en todo el territorio español y los países del espacio europeo de educación superior (EEES). La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Perspectives laborals

El màster capacita per a un ampli ventall d'activitats professionals necessàries en el context acadèmic, social, econòmic i polític actual. Entra les sortides professionals, hi ha les següents: Professionals en l'àmbit de l'arqueologia Professionals del turisme i la gestió cultural vinculada als espais patrimonials del passat antic Professionals i tècnics en tasques relacionades amb la gestió del patrimoni i en especial amb l'activitat museística Perfils d'activitat professional relacionats amb l'assessoria històrica Professionals d'activitats laborals relacionades amb la gestió documental Professorat d'educació secundària o superior Activitats professionals relacionades amb la difusió cultural i el valor patrimonial Investigadors potencials a l'àmbit de la història antiga

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari de la Mediterrània antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X