Màster en Seguretat de la informació empresarial

Preu 6.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Seguretat de la informació empresarial
Sol·licita informació
Màster
On-line
12 mesos
Preu 6.500 €

Descripció

La informació s'ha convertit en l'actiu més valuós per a moltes de les organitzacions, en l'actualitat les dades es constitueixen com un element essencial per generar competitivitat i elevats marges de rendibilitat per als negocis moderns. Les empreses, independentment del seu tamany, estan realitzant grans esforços en custodiar la informació des del seu origen fins al seu aprofitament per a les operacions i per a la presa de decisions. La qual cosa és una funció comprensible donada la quantitat de dades que es generen diàriament i des de diferents fonts. Les xarxes socials, els dispositius mòbils, el comerç electrònic, l'era de Big Data, etc., són alguns dels factors que han impulsat el fet que la seguretat de la informació s'hagi convertit en un factor clau per a les organitzacions actuals.
El Màster en Seguretat de la Informació Empresarial facilita professionals i directius la definició d'estratègies i el coneixement d'eines que permetin treballar al voltant de la seguretat de les dades, enfocats a garantir la continuïtat en les operacions i la permanència en els mercats Les empreses necessiten implementar solucions i processos que assegurin la seva informació, tant d'amenaces externes com d'internes, és per això que la Seguretat Informàtica actualment representa un aspecte a ser considerat dins el Pla Estratègic de tota organització.

Temari

El programa té una durada de 12 mesos i pot iniciar-se al mes maig o novembre de cada any. Consta d'un total de 10 mòduls, dividits en 3 blocs, i d'un projecte final que es desenvolupa al llarg del Màster.
iniciació
 
Introducció a la Seguretat de la Informació
Primera visió estratègica sobre Seguretat de la Informació dins de les organitzacions. Les empreses, per mantenir la seva presència en el mercat, requereixen tenir les seves dades segures, però per a això existeixen implicacions sobre tot l'enteniment del que aquesta tasca representa.
 
Govern TI
Entendre les millors pràctiques de la gestió de la tecnologia i els marcs de referència existents. El Govern TI visiona de manera integral la tecnologia, els processos, el negoci i l'organització. Es fonamenta en alinear el pla estratègic de l'organització amb el pla de TI, tenint en compte els serveis d'informació, la infraestructura, els riscos, la gestió dels projectes i la seguretat de la informació.
 
Aprofundiment:
Gestió de la seguretat en l'Arquitectura TI
La visió de la seguretat ha de ser integral, ha de cobrir els diferents sistemes d'informació, les bases de dades i els sistemes operatius. Aquest mòdul permet comprendre les claus i l'àmbit de la Gestió de la Seguretat en l'empresa, la gestió dels usuaris, tecnologies, accessos, controls, etc.
 
Criptografia, sistemes d'encriptació i protecció
La Criptografia té com a finalitat principal xifrar els missatges que contenen dades sensibles per a l'organització i els seus clients. Aquest mòdul repassa algunes de les principals solucions tecnològiques que s'utilitzen per mantenir aquest xifrat de la informació, entendre en què consisteixen aquestes solucions, que àmbit i impacte tenen sobre la seva implementació i posterior gestió.
 
Seguretat en Infraestructures de Comunicació
Quan parlem de Seguretat de la Informació hem expandir el concepte més enllà del programari, hem d'incloure les comunicacions i la protecció de la informació que viatja a través de les xarxes.
 
Gestió de Projectes de TI
Els responsables líders de mantenir la Seguretat de la Informació a l'Empresa estan perfectament familiaritzats amb metodologies i millors pràctiques de gestió de projectes. Per això, resulta necessari comprendre les claus de la gestió de projectes, reconèixer la cultura de la pròpia organització i conèixer aquells models i millors pràctiques que poden ser més adequades en un projecte de seguretat informàtica.
 
Fonaments del Cyberattack
Per aprendre a defensar l'organització i donar seguretat a les seves dades, hem d'aprendre els diferents tipus d'atacs que aquesta pot patir. Són moltes les amenaces digitals que pot rebre una empresa, des d'un simple però perillós virus, fins a l'entrada d'un intrús a la xarxa i en els sistemes interns de l'organització. Què porta tancar? Què o qui pot atacar la informació i per a què?
 
Visió general:
Avaluació i Selecció de Sistemes de Seguretat
Conèixer les eines de seguretat que es troben al mercat. Més enllà de conèixer totes les eines en si mateixes permetrà identificar les principals característiques i indicadors a tenir en compte en el procés de selecció d'aquestes i entendre els principals elements a ser considerats per a l'avaluació i adquisició d'una solució tecnològica.
 
Auditoria de Sistema
L'auditoria de sistemes inclou la validació dels procediments relacionats a lainformática, en general tota la gestió i control sobre el programari, maquinari, usuaris, etc. També inclou la validació i recomanació sobre controls de la seguretat de la informació.
 
Marc Legal i Regulatori
L'evolució dels sistemes de gestió de la informació ha suposat també l'eclosió d'un sector especialitzat dins del món de les lleis, el dret de les noves tecnologies. Aquest es refereix a un conjunt poc homogeni de normes que regulen l'explosió de les telecomunicacions i de la capacitat de processament que s'ha produït en aquests darrers anys. Revisió de les principals premisses i conseqüències legals dins l'àmbit de laSeguridad de la Informació.
 
Projecte Final
El projecte final constitueix un element fonamental en el desenvolupament del MSI. En la seva elaboració, els participants han de tenir en compte tots els elements relacionats amb el desenvolupament i gestió d'un projecte tecnològic basat en seguretat TI.
El projecte s'emmarca principalment en funció del seu abast, durada, cost i riscos, aspectes que seran treballats amb bases a les millors pràctiques metodològiques actuals del Project Management.

Destinataris

Una de les qualitats que ha de posseir un Màster en Seguretat de la Informació Empresarial és el seu enfocament multidisciplinari. El programa s'adreça a directius i professionals que vulguin accedir a la funció directiva en l'àrea de gestió d'entorns tecnològics, informàtics i de sistemes d'informació, sempre amb una visió innovadora i eficient. Entre aquests perfils es troben responsables i caps de projecte que vulguin ampliar la seva capacitat de gestió per emprendre implementacions transversals o programes de gestió de serveis TIC, o persones amb experiència en l'àrea de gestió de recursos tecnològics i informàtics.
 

Requisits

Per accedir al programa és necessari disposar de titulació universitària i experiència professional. Es valora especialment l'experiència professional perquè és important compartir coneixement a partir de les aportacions que cada participant realitza, des de la formació i responsabilitat professional, a la situació que planteja el professor. En cas de no disposar d'algun dels requisits esmentats, l'accés al programa serà valorat per la Direcció del Programa. Per poder obtenir la titulació de la UB cal disposar de Titulació Universitària de Grau (Enginyeria, Llicenciatura o Diplomatura). En cas de no disposar d'una titulació universitària de Grau, un cop superades les diferents avaluacions, s'obtindrà un diploma d'extensió universitària de la UB.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Convocatòria: novembre 2018. Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius

  • Capacitar professionalment a directius en la direcció i gestió de sistemes de la seguretat de la informació de les empreses.
  • Definir les claus necessàries per interactuar amb consultors i experts en seguretat informàtica.
  • Promoure i implementar estratègies capaços de blindar el coneixement de les empreses.
  • Aprofitar el coneixement, actiu imprescindible per a la seva millora i desenvolupament en el marc de la societat de la informació i el coneixement.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School.

Perspectives laborals

Auditor de Sistemes. Especialistes Informàtics. Administrador de Xarxes. Administrador de Bases de Dades. Consultor en Seguretat TI. Responsable de seguretat. Analista de Seguretat Informàtica. Riscos TI. Desenvolupador de Sistemes. Administrador d'Infraestructures. Cap de Projectes de Seguretat TI.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en Seguretat de la informació empresarial
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X