Màster Universitari de Ciberseguretat i Privadesa (UOC)

5 Persones han demanat informació
1081 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Ciberseguretat i Privadesa (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa de la UOC és un màster oficial online que et forma com a professional especialitzat en tecnologies de ciberseguretat i protecció de dades. Estudiar aquest màster en línia us formarà com a expert en tecnologies de ciberseguretat, però també en els vessants del dret, la política, els factors humans, l'ètica i la gestió de riscos en el context dels adversaris.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Legislació i protecció de dades 6
• Fonaments de ciberseguretat 6
• Privadesa 6
Especialitat 1: Sistemes - Crèdits
• Seguretat i pentesting de servidors de dades 6
• Seguretat i pentesting de sistemes 6
• Anàlisi forense 6
Especialitat 2: Tecnologies - Crèdits
• Seguretat del programari 6
• Sistemes de blockchain 6
• Arquitectures i protocols de seguretat 6
Especialitat 3: Gestió - Crèdits
• Sistemes de gestió de la seguretat 6
• Seguretat en cloud computing 6
• Auditoria tècnica 6
Optatives - Crèdits
• Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació 6
• Tècniques de recerca 6
• Intel·ligència artificial avançada 6
• Ciberdelictes: estudi dels tipus delictius 6
• Criptografia avançada 6
• Biometria 6
• Tècniques d'ocultació de la informació 6
Treball final de màster - Crèdits
• Treball final de màster 12

Destinataris

Per cursar el màster universitari en Ciberseguretat i Privadesa és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Llicenciatura, enginyeria tècnica/superior o grau a nivell d'informàtica.
• Llicenciatura, enginyeria tècnica/superior o grau a l'àmbit de telecomunicacions.
• Titulacions equivalents o afins.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants titulats a l'àmbit d'enginyeria informàtica, telecomunicacions o titulacions equivalents o afins.
Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions hauran d'acreditar la seva competència en el camp de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, ja sigui mitjançant programes no oficials, certificacions professionals o experiència professional al sector.
Aquests estudiants hauran de cursar fins a un màxim de 12 ECTS de complements formatius, per poder ser admesos al màster.
Aquests crèdits s'impartiran en dues assignatures:
• Administració de xarxes i sistemes operatius (6 ECTS)
• Fonaments de xarxes i arquitectures (6 ECTS)
Mitjançant una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant, segons el bagatge professional i d'acord amb les certificacions acreditades, la comissió d'admissió del màster valorarà, en cada cas, l'admissió i els crèdits de complements formatius a cursar.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.
Es recomana un nivell de competència a nivell dusuari en lús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari en Ciberseguretat i Privadesa de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides al llarg de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

El màster en línia de Ciberseguretat i Privadesa de la UOC té com a objectiu la formació d'especialistes tècnics de seguretat en xarxes i privadesa de la informació capaços de satisfer, amb un alt nivell de competència i coneixements, la gran demanda de professionals que hi ha actualment en aquest àmbit.
Amb aquest objectiu principal, aquest màster en línia de la UOC permet obtenir, a més d'uns coneixements comuns, una formació especialitzada en els perfils professionals i de recerca més sol·licitats actualment per empreses, organitzacions públiques i universitats de tot el món.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Els titulats i titulades del màster estan preparats per a llocs de treball nacionals i internacionals, a la indústria i l'acadèmia, amb responsabilitats d'expert, llocs de R+D, de recerca i càrrecs directius. L'estudiant del màster adquireix el perfil d'oficial de seguretat informàtica (OSI), responsable de planejar, coordinar i administrar els processos de seguretat informàtica en una organització. A més, en funció de l'especialitat cursada, el graduat pot desenvolupar perfils professionals en els àmbits següents: Especialitat de tecnologia. Especialitat de sistemes. Especialitat de gestió. Els titulats del màster en Ciberseguretat i Privadesa també poden continuar la seva formació cursant estudis de doctorat, que li permetran desenvolupar-se professionalment com a caps de projectes de recerca bàsica o aplicada, enginyer de recerca de seguretat de les TIC o professor en aquesta àrea.

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari de Ciberseguretat i Privadesa (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X