Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

1106 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.960 €
Sol·licita informació
Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 3.960 €

Descripció

Ocupar-se de la salut infantil i adolescent i de l'adquisició d'hàbits saludables en edats tempranes representa una inversió en el benestar i la salut de la població del futur. Per aquesta raó, cobrir la figura de l'infermer/a escolar es percep cada cop més com una necessitat que necessita formació postgraduada en aquest rol de pràctica avançada. El Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar és un màster oficial per a personal infermer interessat a integrar-se al camp de la infermeria escolar i que necessiti formar-se en aquesta àrea en constant creixement i desenvolupament.
El màster consta de 60 ECTS, incloent quatre setmanes de pràctiques a centres educatius, simulacions i una jornada professional. Es tracta d´un màster oficial que proporciona accés al doctorat, així com possibilitat de sol·licitar beques públiques i rebre punts en concursos d'ocupació pública.
Aquest màster es realitza en format virtual per facilitar la conciliació professional i personal, combinant formació autònoma amb sessions síncrones virtuals i simulacions presencials. Es tracta d'un model innovador i és l'únic màster en Salut Escolar en modalitat on-line oficial que dóna accés al doctorat.

Temari

Primer trimestre (18 ECTS)
 • Matèria 1. Introducció a la Infermeria a l'àmbit Escolar (3 ECTS)
 • Matèria 2. Pedagogia de la salut a l'àmbit escolar (6 ECTS)
 • Matèria 3. Educació per a la Salut a l'àmbit Salut Escolar (6 ECTS)
 • Matèria 4. Recerca aplicada a la Infermeria en àmbit escolar (3 ECTS)
Segon trimestre (24 ECTS)
 • Matèria 5. Afectivitat i benestar a l'aula (6 ECTS)
 • Matèria 6. Cures d'Infermeria i pràctica assistencial a l'edat escolar (6 ECTS)
 • Matèria 7. Recerca aplicada a la Infermeria en àmbit Escolar II (6 ECTS)
 • Matèria 8. Pràctiques Externes (6 ECTS)
Tercer trimestre (18 ECTS)
 • Matèria 9. Gestió d'un Servei d'Infermeria a l'àmbit Escolar (6 ECTS)
 • Matèria 10. Antropologia de les cures a l'àmbit de la Salut Escolar (3 ECTS)
 • Matèria 11. Treball Final de Màster (9 ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

Avaluar les funcions i les activitats de la infermera escolar en l'àmbit de la promoció de la salut Dissenyar un protocol d'avaluació per al diagnòstic de salut a la comunitat educativa escolar. Dirigir i coordinar accions pel que fa al marc de la salut i els principis de gestió educativa del centre escolar. Integrar la interculturalitat a totes les accions de Salut Escolar Integrar la Pedagogia com a eina complexa destinada a garantir un procés educatiu integral. Dissenyar projectes de recerca en Salut Escolar i/o guies de pràctica clínica sobre situacions de salut prevalents a l'entorn escolar. Dissenyar, implementar i avaluar programes d'Educació per a la Salut. Aplicar els principis de bioètica en el desenvolupament de la pràctica professional en l'entorn escolar. Dissenyar i defensar un projecte de recerca Planificar l'atenció integral a la infància i l'adolescència Comunicar-se i llegir en anglès

Destinataris

El perfil d'ingrés recomanat al Màster d'Infermeria i Salut Escolar són graduats a Infermeria i s'adreça a persones interessades a orientar-se professionalment en l'àmbit de la promoció de la salut, la prevenció de problemes de salut i l'atenció sanitària a la comunitat educativa a l'àmbit de l'Educació obligatòria, amb especial dedicació a la població infantil i juvenil. Així mateix, és un programa recomanat per a aquells graduades/diplomades d'infermeria interessats a continuar la carrera acadèmica cap al doctorat.

Requisits

Titulació en infermería

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Requeriments previs i entrevista personal

Metodologia

MD 1 Activitats no presencials dedicades a l'estudi i la resolució dexercicis i treballs proposats pel professor (estudi i treball personal). MD 2 Discussió d'un problema plantejat via aula - Aprenentatge basat en el pensament (Thinking-based learning) MD 3 Aprenentatge per descobriment i/o indagació MD 4 Aprenentatge basat en projectes (Project-based learning) MD 5 Realització de treball en grup MD 6 Mètode demostratiu i/o adquisició de destreses MD 7 Metodologia de Simulació MD 8 Seguiment de pràctiques MD 9 Tutories no presencials a través de recursos telemàtics (tutories no presencials). MD10 Aprenentatge basat en problemes (Problem-based learning)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellá, català, anglés

Durada

Nou mesos dividits en tres trimestres

Objectius

L'objectiu del màster és proporcionar als professionals d'infermeria estratègies pedagògiques, investigadores i de gestió aplicable a la comunitat educativa d'àmbit escolar.

Titulació obtinguda

Màster oficial de la Universitat Pompeu Fabra

Pràctiques

El màster inclou quatre setmanes de pràctiques a centres educatius de primer ordre que poden adaptar-se a l'àrea geogràfica de preferència de l'estudiant, fins i tot fora de Catalunya

Perspectives laborals

En els propers anys aquesta professió es veurà incrementada per assegurar la salut de la població i la sostenibilitat del sistema de salut, ja que intensifica la promoció de la salut a partir de la incorporació dels bons hàbits per a una vida plena. Per això, la infermera escolar, com a professional de la prevenció però també de les cures, és una figura cada vegada més demandada a tots els centres educatius, especialment aquells centres d'educació especial i centres educatius privats, encara que cada vegada es troba més present a els públics.

Promocions

Descomptes
Obtindran descompte i/o bonificació en el preu de la matrícula els i les estudiants del MISE que puguin acreditar alguna de les condicions següents: 
 • Família nombrosa general
 • Família nombrosa especial
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%
 • Víctimes d'actes terroristes
 • Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella
 • Treballadors/es del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona - Descompte del 5%
Per a l'aplicació del descompte caldrà acreditar-lo amb el document que correspongui.
Els descomptes no són acumulatius. S'aplicarà el tipus de descompte més avantatjós per a l'alumne.
Altres descomptes aplicables a la matrícula*
 • Institucions col·laboradores amb l'ESIHMar per pràctiques del MISE - Descompte del 7%**
 • Institucions col·laboradores amb l'ESIHMar - Descompte del 5%**
IMPORTANT: Per beneficiar-te d'aquests descomptes caldrà que la persona interessada faci el pagament de la reserva de prematrícula de 200 € abans del 30 de juliol. Així mateix, caldrà que facis arribar un document acreditatiu de pertinença a la institució corresponent a l'adreça de correu mise@esimar.edu.es
*Aquests descomptes són aplicables al preu de la matrícula, excloent les taxes administratives.
**Institució subjecta a verificació.

Preu

Preu 3.960 €
Al preu s'han de sumar les taxes de gestió, que varien segons l'any acadèmic

Avantatges del curs

Aquest màster oficial combina els avantatges dels màsters virtuals amb els dels presencials. Els estudiants compten amb un suport i seguiment constant del seu progrés, amb tutories disponibles durant tot el curs i atenció a les necessitats a través de la plataforma virtual. Concebut com un màster que doti de flexibilitat i autonomia per a l'estudiant sense perdre el suport del professorat, la plataforma de treball és un espai interactiu i amistós, de fàcil navegació i seguiment del propi progrés. El màster és, a més, l'únic de les seves característiques que dota d'accés al doctorat, per la qual cosa està especialment indicat per a aquells estudiants interessats a combinar assistència i investigació, sense perdre mai de vista el sentit pràctic de la millor formació orientada a una inserció laboral ràpida i amb bones condicions. Les quatre setmanes de pràctiques, personalitzades i tutoritzades per a cada alumne són, a més, la millor forma de contacte i desenvolupament de l'estudiant

Borsa de treball

L'ESIMar-UPF inclou una borsa d'ocupació especialitzada a la seva pàgina web

Professorat

Tots els professors del màster són professionals en actiu especialitzats en les àrees de docència

Tipus d'avaluació

Participació en activitats formatives Lliuraments i/o evidències individuals i grupals Autoavaluació i/o coavaluació Memòria i tutories TFM Defensa i exposició TFM Avaluació de pràctiques

Lloc on s'imparteix el curs

Virtual. Simulacions: Carrer del Dr. Aiguader, 80, 3ª planta. Barcelona

Horari

Horari flexible. Classes síncrones ocasionals dilluns a les tardes. Simulacions presencials concentrades en una setmana
Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar
Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Campus i seus: Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF)
Campus Universitari Mar Doctor Aiguader, 80 08003 Barcelona
Sol·licita informació
X