Màster universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives (UOC)

6 Persones han demanat informació
1102 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Saps elaborar continguts transmèdia? T'agradaria fer infografies per representar grans volums de dades? Voleu ser emprenedor i crear una empresa de comunicació?
L'evolució dels mitjans necessita professionals en adaptació contínua i que estiguin al corrent del sector, ja que els mitjans ja no són els únics capaços de difondre missatges de manera massiva. Amb la irrupció de nous actors a l'entorn digital que permeten la publicació de missatges, els consumidors no només són receptors de la informació, sinó que també són, alhora, creadors de contingut, gràcies a noves plataformes com els blocs i les xarxes socials.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Periodisme de dades 5
• Comunicació digital i societat 4
• Periodisme de recerca 5
• Periodisme i social mitjana 5
• Periodisme mòbil 4
• Direcció de projectes de comunicació digital 5
• Anàlisi i visualització de dades 5
• Noves formes narratives 5
• Eines i recursos digitals 4
Assignatures optatives - Crèdits
• Models de negoci i emprenedoria en comunicació digital* 4
• Audiències i opinió pública 4
• Laboratori de producció audiovisual i transmèdia 4
• Tècniques avançades d'anàlisi i de visualització de dades* 4
• Màrqueting de continguts 4
• Pràctiques 4
Treball final - Crèdits
• Treball final de màster 6

Destinataris

Per cursar el màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives és recomanable haver cursat algun dels estudis que es detallen a continuació:
  • Comunicació
  • Periodisme
  • Comunicació audiovisual
  • Publicitat i relacions públiques
  • Informació i documentació

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster. Tot i això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat, se'ls podrà recomanar cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements formatius.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

El màster capacita lalumnat per a lexercici professional del periodisme com a redactor dinformació periodística en qualsevol suport professional, per compte propi o aliè, que desenvolupa la seva activitat i crea continguts periodístics.
També fa èmfasi en el periodisme d'innovació: el periodisme de dades, el mobile journalism, la gestió de dades massives, les noves narratives multimèdia; tot això en un context de nous models de negoci en què l'emprenedoria és cada cop més un nínxol del sector.
Pel que fa a coneixements, els estudiants reben una formació completa per detectar el potencial informatiu i saber quins gèneres o formats, i quins canals, suports o mitjans són els idonis per a cada informació. Alhora, són capaços de documentar-se adequadament per desenvolupar la tasca posterior i obtenir les dades per a la informació; són també capaços de jerarquitzar, organitzar i estructurar el material obtingut; presentar i difondre la informació de manera correcta, clara i atractiva. I, a més, aprendre a fer el seguiment oportú del resultat de la tasca periodística, sigui mitjançant altres peces que enriqueixin el contingut o mitjançant la gestió de suggeriments, comentaris o aportacions del públic, evidenciant coneixement i domini de les eines digitals.
Els entorns principals on els graduats del màster podran exercir la seva tasca quant a l'àmbit professional són:
  • Treballo en un mitjà de comunicació per compte aliè.
  • Comunicació empresarial. Sigui per a una empresa o institució gran o mitjana.
  • Agències de comunicació.
  • Periodista freelance o autònom.
  • Cooperativa.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC cerca satisfer la demanda d¿un sector en transformació. Un dels objectius fonamentals consisteix a crear les condicions ideals perquè l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir els següents rols professionals: Redactor d'informació periodística. Redactor responsable de premsa o comunicació institucional. Analista de trànsit web, audiències i comportament d'usuari. Emprenedor de nous mitjans i projectes multimèdia. Periodista de dades. Periodista digital/transmèdia. Dinamitzador de comunitats i continguts a la xarxa. Gestor de projectes de comunicació digital. Editor i gestor de continguts en línia. Dissenyador de narratives visuals informatives. Editor de xarxes socials i altres plataformes de publicació.

Promocions

8% descompte!
Màster universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X