Universidad Abat Oliba CEU

Màster Universitari en Postproducció Audiovisual

Universidad Abat Oliba CEU

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits
6.195 €

Descripció

La Universitat Abat Oliba CEU, a través d'aquest màster, pretén aconseguir una alta preparació de l'alumnat en el procés de postproducció audiovisual, capacitant en el maneig de les tècniques i processos creatius.

Per complir aquest objectiu, el màster s'organitza en 8 mòduls, que defineixen els diferents àmbits a tractar, cadascun d'ells amb durades diverses segons les necessitats. Comença amb una definició del mercat audiovisual i una ràpida visió de tots els processos existents (sistema econòmic del sector audiovisual), seguint per l'aprenentatge de tots els conceptes artístics i visuals (tecnologia i cultura visual); continua amb la visió tècnica i pràctica del flux d'informació en tot el procés (postproducció de vídeo) i entra en el món de la composició digital: el retoc de la imatge, la creació d'una imatge gràfica i la composició estereoscòpica (composició i creació visual). De forma transversal, es desenvolupen els mòduls del projecte final, que inclou l'essència de tota la formació (treball final de màster) i les pràctiques en empreses per posar en pràctica els coneixements adquirits (pràctiques en empreses i institucions). També els coneixements de dret i ètica són importants, per això s'inclouen temes com els drets d'autor en música o imatges o l'ètica professional (dret i ètica).
Veure més

Temari del curs

 • Composició i creació visual
 • dret audiovisual
 • Postproducció de vídeo
 • postproducció sonora
 • pràctiques externes
 • Sistema econòmic de l'audiovisual
 • Tecnologia i cultura visual
 • Treball fi de màster

Destinataris


 • Llicenciats i diplomats interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de l'audiovisual.

 • Empresaris i directius d'empresa que necessitin ampliar la seva formació en l'àrea de la postproducció audiovisual.

 • Professionals tècnics de l'audiovisual que aspiren a assumir noves responsabilitats.Requisits

Els candidats al programa màster universitari en Postproducció Audiovisual han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor 's degree en el sistema anglosaxó).Aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en tots els àmbits de la postproducció audiovisual, sinó que pretendre proporcionar una formació integral a l'estudiant, de forma progressiva i eficaç.

Metodologia

El programa d'aquest màster universitari en Postproducció Audiovisual és teòric i pràctic. El curs està dividit en sessions teòriques, on s'introdueixen els conceptes indispensables i sessions pràctiques, on s'experimenta tant amb el coneixement pràctic de la teoria aplicada com amb el propi coneixement de les eines pràctiques. A més, durant tot el curs es realitzaran masterclasses amb professionals reconeguts del medi, sessions on es podrà aconseguir una especialització en aspectes molt concrets i on s'oferiran exemples pràctics explicats pels seus creadors. L'objectiu és en tot moment apropar el màster a la realitat professional.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Horari/Torn

Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 20.00 h. Els dissabtes de 10.00 h a 14.00 h els estudiants tindran lliure disposició de l'Aula d'Edició per treballar projectes.

Durada

D'octubre a juliol

Objectius


 • Estimular la creativitat de l'alumnat per a desenvolupar projectes i / o resoldre problemes propis de la professió de forma original i nova.

 • Educar els estudiants en valors ètics i responsables en l'exercici de la professió.

 • Proporcionar a l'alumnat una formació interdisciplinària en els àmbits jurídic, econòmic, sociològic i humanístic.Perspectives laborals

Els titulats en aquest Màster obtenen la formació necessària per poder-se incorporar als següents àmbits de la postproducció audiovisual:Postproductor de vídeo i àudio
Dissenyador de postproducció
Realitzador audiovisual
Infògraf o grafista per a televisió i/o cinema
Compositor de vídeo
Editor de vídeo

Promocions

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant es pot efectuar de les següents formes:

pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte de l'1,5% de l'import de la matrícula.

pagament fraccionat

50% en formalitzar la matrícula i el 50% al gener.

pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament especial al 0% d'interès * amb el Banc Sabadell.

Altres acords de finançament

Amb el Banc Santander, La Caixa, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte de l'1,5% de l'import de la matrícula.La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un Programa d'Ajudes a l'alumnat del Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, basat en descomptes sobre l'import de la matrícula.

Aquest programa constitueix un ajut per fer front al cost dels estudis de màster i cursos d'especialització. Les dotacions oscil·len entre el 10% i el 30% de l'import total del programa i s'atorguen en funció de l'expedient acadèmic de l'alumnat, de la vinculació amb la Universitat Abat Oliba CEU i de la situació personal de l'estudiant.

Així mateix, aquest Màster compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita. Per ampliar la informació sobre el tràmit de la bonificació per a l'empresa, consultar amb el Servei d'Atenció a l'Estudiant en el moment de formalitzar la matrícula.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya també atorga préstecs preferents per al finançament de matrícules. Els tràmits de sol·licitud es poden a AGAUR.

L'alumnat del Màster pot tramitar la seva sol·licitud de beca i / o ajut un cop abonada la reserva de drets de matrícula, en els termes fixats anualment en el calendari d'admissions.

Preu

6.195 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Postproducció Audiovisual

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Postproducció Audiovisual