Universidad Abat Oliba CEU

Màster Universitari en Postproducció Audiovisual

Universidad Abat Oliba CEU

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits
6.195 €

Descripció

La Universitat Abat Oliba CEU, a través d'aquest màster, pretén aconseguir una alta preparació de l'alumnat en el procés de postproducció audiovisual, capacitant en el maneig de les tècniques i processos creatius.

Per complir aquest objectiu, el màster s'organitza en 8 mòduls, que defineixen els diferents àmbits a tractar, cadascun d'ells amb durades diverses segons les necessitats. Comença amb una definició del mercat audiovisual i una ràpida visió de tots els processos existents (sistema econòmic del sector audiovisual), seguint per l'aprenentatge de tots els conceptes artístics i visuals (tecnologia i cultura visual); continua amb la visió tècnica i pràctica del flux d'informació en tot el procés (postproducció de vídeo) i entra en el món de la composició digital: el retoc de la imatge, la creació d'una imatge gràfica i la composició estereoscòpica (composició i creació visual). De forma transversal, es desenvolupen els mòduls del projecte final, que inclou l'essència de tota la formació (treball final de màster) i les pràctiques en empreses per posar en pràctica els coneixements adquirits (pràctiques en empreses i institucions). També els coneixements de dret i ètica són importants, per això s'inclouen temes com els drets d'autor en música o imatges o l'ètica professional (dret i ètica).
Veure més

Temari del curs

 • Composició i creació visual
 • dret audiovisual
 • Postproducció de vídeo
 • postproducció sonora
 • pràctiques externes
 • Sistema econòmic de l'audiovisual
 • Tecnologia i cultura visual
 • Treball fi de màster

Destinataris


 • Llicenciats i diplomats interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de l'audiovisual.

 • Empresaris i directius d'empresa que necessitin ampliar la seva formació en l'àrea de la postproducció audiovisual.

 • Professionals tècnics de l'audiovisual que aspiren a assumir noves responsabilitats.Requisits

Els candidats al programa màster universitari en Postproducció Audiovisual han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor 's degree en el sistema anglosaxó).Aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en tots els àmbits de la postproducció audiovisual, sinó que pretendre proporcionar una formació integral a l'estudiant, de forma progressiva i eficaç.

Metodologia

El programa d'aquest màster universitari en Postproducció Audiovisual és teòric i pràctic. El curs està dividit en sessions teòriques, on s'introdueixen els conceptes indispensables i sessions pràctiques, on s'experimenta tant amb el coneixement pràctic de la teoria aplicada com amb el propi coneixement de les eines pràctiques. A més, durant tot el curs es realitzaran masterclasses amb professionals reconeguts del medi, sessions on es podrà aconseguir una especialització en aspectes molt concrets i on s'oferiran exemples pràctics explicats pels seus creadors. L'objectiu és en tot moment apropar el màster a la realitat professional.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Horari/Torn

Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 20.00 h. Els dissabtes de 10.00 h a 14.00 h els estudiants tindran lliure disposició de l'Aula d'Edició per treballar projectes.

Durada

D'octubre a juliol

Objectius


 • Estimular la creativitat de l'alumnat per a desenvolupar projectes i / o resoldre problemes propis de la professió de forma original i nova.

 • Educar els estudiants en valors ètics i responsables en l'exercici de la professió.

 • Proporcionar a l'alumnat una formació interdisciplinària en els àmbits jurídic, econòmic, sociològic i humanístic.Perspectives laborals

Els titulats en aquest Màster obtenen la formació necessària per poder-se incorporar als següents àmbits de la postproducció audiovisual:Postproductor de vídeo i àudio
Dissenyador de postproducció
Realitzador audiovisual
Infògraf o grafista per a televisió i/o cinema
Compositor de vídeo
Editor de vídeo

Promocions

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant es pot efectuar de les següents formes:

pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte de l'1,5% de l'import de la matrícula.

pagament fraccionat

50% en formalitzar la matrícula i el 50% al gener.

pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament especial al 0% d'interès * amb el Banc Sabadell.

Altres acords de finançament

Amb el Banc Santander, La Caixa, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte de l'1,5% de l'import de la matrícula.La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un Programa d'Ajudes a l'alumnat del Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, basat en descomptes sobre l'import de la matrícula.

Aquest programa constitueix un ajut per fer front al cost dels estudis de màster i cursos d'especialització. Les dotacions oscil·len entre el 10% i el 30% de l'import total del programa i s'atorguen en funció de l'expedient acadèmic de l'alumnat, de la vinculació amb la Universitat Abat Oliba CEU i de la situació personal de l'estudiant.

Així mateix, aquest Màster compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita. Per ampliar la informació sobre el tràmit de la bonificació per a l'empresa, consultar amb el Servei d'Atenció a l'Estudiant en el moment de formalitzar la matrícula.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya també atorga préstecs preferents per al finançament de matrícules. Els tràmits de sol·licitud es poden a AGAUR.

L'alumnat del Màster pot tramitar la seva sol·licitud de beca i / o ajut un cop abonada la reserva de drets de matrícula, en els termes fixats anualment en el calendari d'admissions.

Preu

6.195 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Postproducció Audiovisual

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Postproducció Audiovisual