Màster Universitari en Postproducció Audiovisual

1104 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.855 €
Sol·licita informació
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Màster Universitari en Postproducció Audiovisual
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 6.855 €

Descripció

La Universitat Abat Oliba CEU, a través d'aquest màster, pretén aconseguir una alta preparació de l'alumnat en el procés de postproducció audiovisual, capacitant en el maneig de les tècniques i processos creatius.
Per complir aquest objectiu, el màster s'organitza en 8 mòduls, que defineixen els diferents àmbits a tractar, cadascun d'ells amb durades diverses segons les necessitats. Comença amb una definició del mercat audiovisual i una ràpida visió de tots els processos existents (sistema econòmic del sector audiovisual), seguint per l'aprenentatge de tots els conceptes artístics i visuals (tecnologia i cultura visual); continua amb la visió tècnica i pràctica del flux d'informació en tot el procés (postproducció de vídeo) i entra en el món de la composició digital: el retoc de la imatge, la creació d'una imatge gràfica i la composició estereoscòpica (composició i creació visual). De forma transversal, es desenvolupen els mòduls del projecte final, que inclou l'essència de tota la formació (treball final de màster) i les pràctiques en empreses per posar en pràctica els coneixements adquirits (pràctiques en empreses i institucions). També els coneixements de dret i ètica són importants, per això s'inclouen temes com els drets d'autor en música o imatges o l'ètica professional (dret i ètica).

Temari

 • Composició i creació visual
 • dret audiovisual
 • Postproducció de vídeo
 • postproducció sonora
 • pràctiques externes
 • Sistema econòmic de l'audiovisual
 • Tecnologia i cultura visual
 • Treball fi de màster

Destinataris

 • Llicenciats i diplomats interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de l'audiovisual.
 • Empresaris i directius d'empresa que necessitin ampliar la seva formació en l'àrea de la postproducció audiovisual.
 • Professionals tècnics de l'audiovisual que aspiren a assumir noves responsabilitats.

Requisits

Els candidats al programa màster universitari en Postproducció Audiovisual han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor 's degree en el sistema anglosaxó).

Aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en tots els àmbits de la postproducció audiovisual, sinó que pretendre proporcionar una formació integral a l'estudiant, de forma progressiva i eficaç.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El programa d'aquest màster universitari en Postproducció Audiovisual és teòric i pràctic. El curs està dividit en sessions teòriques, on s'introdueixen els conceptes indispensables i sessions pràctiques, on s'experimenta tant amb el coneixement pràctic de la teoria aplicada com amb el propi coneixement de les eines pràctiques. A més, durant tot el curs es realitzaran masterclasses amb professionals reconeguts del medi, sessions on es podrà aconseguir una especialització en aspectes molt concrets i on s'oferiran exemples pràctics explicats pels seus creadors. L'objectiu és en tot moment apropar el màster a la realitat professional.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

D'octubre a juliol

Objectius

 • Estimular la creativitat de l'alumnat per a desenvolupar projectes i / o resoldre problemes propis de la professió de forma original i nova.
 • Educar els estudiants en valors ètics i responsables en l'exercici de la professió.
 • Proporcionar a l'alumnat una formació interdisciplinària en els àmbits jurídic, econòmic, sociològic i humanístic.

Perspectives laborals

Els titulats en aquest Màster obtenen la formació necessària per poder-se incorporar als següents àmbits de la postproducció audiovisual: Postproductor de vídeo i àudio Dissenyador de postproducció Realitzador audiovisual Infògraf o grafista per a televisió i/o cinema Compositor de vídeo Editor de vídeo

Promocions

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant es pot efectuar de les següents formes:
pagament únic
La realització del pagament únic comporta un descompte de l'1,5% de l'import de la matrícula.
pagament fraccionat
50% en formalitzar la matrícula i el 50% al gener.
pagament mensual
En 10 quotes a través de finançament especial al 0% d'interès * amb el Banc Sabadell.
Altres acords de finançament
Amb el Banc Santander, La Caixa, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte de l'1,5% de l'import de la matrícula.

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un Programa d'Ajudes a l'alumnat del Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, basat en descomptes sobre l'import de la matrícula.
Aquest programa constitueix un ajut per fer front al cost dels estudis de màster i cursos d'especialització. Les dotacions oscil·len entre el 10% i el 30% de l'import total del programa i s'atorguen en funció de l'expedient acadèmic de l'alumnat, de la vinculació amb la Universitat Abat Oliba CEU i de la situació personal de l'estudiant.
Així mateix, aquest Màster compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita. Per ampliar la informació sobre el tràmit de la bonificació per a l'empresa, consultar amb el Servei d'Atenció a l'Estudiant en el moment de formalitzar la matrícula.
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya també atorga préstecs preferents per al finançament de matrícules. Els tràmits de sol·licitud es poden a AGAUR.
L'alumnat del Màster pot tramitar la seva sol·licitud de beca i / o ajut un cop abonada la reserva de drets de matrícula, en els termes fixats anualment en el calendari d'admissions.

Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 20.00 h. Els dissabtes de 10.00 h a 14.00 h els estudiants tindran lliure disposició de l'Aula d'Edició per treballar projectes.
Màster Universitari en Postproducció Audiovisual
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X