Màster Universitari en Relacions Internacionals

1031 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
IE University (IE)
Màster Universitari en Relacions Internacionals
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Segovia
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Relacions Internacionals (MIR) és un programa multidisciplinari orientat a formar estudiants graduats en temes polítics, econòmics i socials de caràcter internacional. El MIR s'adequa perfectament a les expectatives típiques d'un nivell formatiu de postgrau. En línia amb el enunciat pels descriptors de Dublín, els estudiants del Màster adquireixen coneixements profunds i que ofereixen a la vegada una base per al desenvolupament d'idees originals i innovadores, idees que implementaran en aquest cas en el marc de les relacions internacionals. Les habilitats adquirides han de permetre a l'alumne un ampli domini dels instruments d'anàlisi i els coneixements essencials necessaris per analitzar i extrapolar els problemes actuals de l'àmbit internacional, tant en l'àmbit públic com en el privat.

Al llarg del Màster l'alumne aprèn a integrar coneixements i prendre decisions a través de l'anàlisi dels processos polítics i econòmics de caràcter internacional en els quals es consideren els diferents agents intervinents (estats, organitzacions internacionals, agents socials i econòmics), les xarxes que formen i les institucions i contextos en què aquests agents interactuen.

D'acord amb la metodologia que plantegem, els alumnes adquireixen ràpidament habilitats d'aprenentatge, anàlisi, presa de decisions en entorns incerts i amb dades limitats, etc. que són en gran mesura autònomes, aprenent a més a combinar aquest esforç amb el de treballar en equip.

Temari

Es pretén oferir un programa multidisciplinari d'un any de durada dirigit a la formació de professionals especialitzats en relacions internacionals, que podran ser de gran utilitat en el sector públic, privat o no governamental. L'objectiu és proporcionar als estudiants les eines metodològiques fonamentals i els coneixements regionals bàsics per entendre, analitzar i proposar solucions als desafiaments que confrontar governs, empreses i organitzacions no governamentals a escala internacional.

S'inclou també la intenció de transmetre una sèrie de valors i principis als nostres alumnes, que considerem bàsics per al seu futur professional i desenvolupament humà i que són els que exposem a continuació:

• Preparar tota la comunitat de negocis per competir en un entorn canviant i global, amb la finalitat última de generar progrés i benestar.

• Aconseguir el progrés mutu dels que integren la Comunitat IE (empreses, alumnes, antics alumnes, professors, etc.)

• Donar valor a la societat a través d'activitats específiques com el suport a la creació d'empreses.

• Difondre la importància de l'ètica en l'activitat professional.

Per assolir aquest objectiu el programa proposa desenvolupar una sèrie de competències específiques pròpies a l'àmbit de les relacions internacionals i altres que comparteix amb altres àmbits del coneixement.

Dins de les competències específiques, el programa formarà experts en relacions internacionals combinant assignatures d'economia internacional amb altres pertanyents a altres camps de la teoria de les relacions internacionals. Aquesta formació interdisciplinària permet crear professionals aptes per treballar en diferents camps però que comparteixen un mateix enfocament el que els permet analitzar i comprendre els desafiaments que es presenten en l'entorn internacional i com les institucions a les que representen van a reaccionar.

Durant el desenvolupament del programa els alumnes aprendran a manejar les eines específiques que els permetran adquirir els coneixements, la flexibilitat, la capacitat de síntesi i assimilació de claus històriques per comprendre, analitzar i donar solucions als dilemes en qualsevol tipus de transacció internacional. Per exemple, un alumne del Màster treballant per a una empresa privada, basant-se en els coneixements adquirits en economia internacional, elecció racional, finances i política economia a la Xina, avaluar si la compra d'una empresa privatitzada és un bon negoci o si les circumstàncies i la història de la Xina fan que el risc de nacionalització sigui massa alt.

Dins de les competències transversals del perfil formatiu del programa, es proveirà a l'alumne d'una sèrie d'eines que seran d'aplicació a diferents àmbits del coneixement. Primer, disciplines com els estudis comparats o la de l'elecció racional, dotarà l'alumne d'un marc analític que l'ajudarà a estructurar la seva forma de pensar i de crear un marc de decisió lògica per poder resoldre qüestions no només en el camp de les relacions internacionals sinó en altres camps com els negocis, la història, o els problemes quotidians.

Mitjançant la teoria de l'elecció racional, es força l'alumne a pensar sempre en funció de la reacció de l'altra part, quines han de ser les opcions a considerar en una següent fase, quan es coneix ja la reacció de l'altra part. Mentrestant, els estudis comparats ajuden a veure quines són les diferències i similituds entre diferents fenòmens. Aquest tipus d'estudis permeten a l'alumne entendre que l'important és saber que poden existir diferents solucions a un mateix problema, multiplicant-se per tant les opcions per resoldre'l.

Segon, la introducció de la formació pràctica i, en la mesura del possible, del mètode del cas com a instrument d'estudi, reforçaran el desenvolupament de les qualitats analítiques per a resoldre problemes en qualsevol tipus de circumstàncies, analitzar els riscos de qualsevol transacció ia avaluar qual ha de ser la millor estratègia de negociació.

Finalment, l'accés al coneixement d'altres cultures a través de l'estudi de diverses regions del món donarà als alumnes una nova dimensió per comprendre altres cultures fomentant per tant l'enteniment i la tolerància. Una cosa fonamental per a un adequat desenvolupament personal i professional.

Destinataris

El Màster de Relacions Internacionals (MIR) està dirigit a llicenciats superiors amb experiència professional. No obstant això, en el MIR també es consideraran els expedients de candidats sense experiència professional però que tinguin excel · lents qualificacions acadèmiques i / o que, en opinió del comitè admissions, tinguin un gran potencial de desenvolupament professional dins del camp de les relacions internacionals. La intenció del Comitè d'Admissions és crear un cos estudiantil heterogeni i internacional, per aquesta raó no hauria d'existir cap tipus de perfil específic per poder accedir al programa.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Màster Universitari en Relacions Internacionals
IE University (IE)
Campus i seus: IE University (IE)
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de Comunicación (Campus Segovia)
Campus de Santa Cruz la Real: Cardenal Zúñiga, 12 40003 Segovia
Sol·licita informació
X