Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social (UOC)

1077 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
La responsabilitat social representa una gestió integral i integrada de les cinc dimensions d'impacte de les organitzacions (econòmica, social, mediambiental, laboral i de bon govern), tant a nivell intern com extern, i tant a curt com mitjà i llarg termini. Contribueix a un desenvolupament totalment sostenible, que garanteix l'equilibri entre el creixement econòmic, el benestar social i la preservació del medi ambient.
Estudiant el màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social, adquiriràs les capacitats i competències necessàries per donar resposta a les demandes de les organitzacions en relació amb aquest gran repte.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Sostenibilitat i responsabilitat social 4
• Estratègia i funció directiva 4
• Organització i bon govern 4
• Sistemes i eines de gestió responsable 4
• Reptes socioambientals i organitzacions 4
• Cooperativisme i economia col·laborativa 4
• Direcció responsable de persones 4
• Cadena de subministrament i economia circular 4
• Finances responsables 4
• Màrqueting responsable 4
• Comunicació responsable 4
• Treball final de màster 4
Assignatures optatives - Crèdits
• Gestió de la diversitat i la inclusió 4
• Certificació i reporting de la gestió responsable(*) 4
• Consum responsable 4
• Canvi climàtic i empremta de carboni 4
• Habilitats per a la direcció 4
• Direcció de la innovació4
• Disseny de recerca 4
• Mètodes de recerca qualitativa 4
• Mètodes de recerca quantitativa 4
• Pràctiques 8

Destinataris

Perfil d'ingrés recomanat
Per cursar el màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
Titulacions universitàries dels àmbits inclosos a les branques de coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques, així com de l'Enginyeria i l'Arquitectura, amb menció especial als graus d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Dret, Psicologia, Ciències Ambientals i Enginyeria .
Titulacions universitàries daltres branques de coneixement que vulguin ampliar o consolidar les seves habilitats en sostenibilitat i gestió de la responsabilitat social.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per a l'estudiantat titulat a la branca de coneixement d'Economia i Empresa.
L'estudiantat que no provingui d'aquesta branca de coneixement ha de fer complements formatius.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

L'objectiu del màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social és formar professionals amb la capacitat i les competències necessàries per gestionar la responsabilitat de les organitzacions a les diferents etapes del model de gestió (compromís, avaluació, definició, implementació, seguiment i comunicació ) i des de les diferents perspectives (interna, externa, integral i integrada), tenint en consideració les cinc dimensions dimpacte (econòmica, social, mediambiental, laboral i de bon govern) i contribuint amb això a la millora contínua i la sostenibilitat.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa a altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

L'àmbit de treball dels titulats i les titulades del màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social de la UOC és molt ampli. Entre altres, està enfocat als perfils relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social: Àmbit professional. Professionals i personal directiu de grans empreses, pimes o microempreses, així com autònoms i emprenedors. Professionals de l´assessoria i la consultoria. Responsables de lAdministració pública, dentitats del tercer sector i deconomia solidària. Àmbit de recerca. Persones que vulguin fer una carrera acadèmica i investigació en làmbit de la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X