Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d´Informació Geogràfica

1116 Persones estan visitant aquest curs
entre 5.000 € i 10.000 €
Sol·licita informació
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (UAB)
Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d´Informació Geogràfica
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Bellaterra (Barcelona)
60 crèdits
entre 5.000 € i 10.000 €

Descripció

La Universitat Autònoma de Barcelona, a través de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera juntament amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i el Departament de Geografia organitzen el Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica per al curs 2016-2017.
Les tècniques de Teledetecció i els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG o GIS) han esdevingut imprescindibles per estudiar la Terra, els seus recursos i els fenòmens antròpics que han impactat en el territori i l'han anat transformant en el decurs del temps.
Trobem mostres d'aquest paper central en àmbits com la innovació en instruments d'observació de la Terra, la creixent presència d'informació geogràfica gratuïta a Internet, la consolidació d'estàndards de metadades i la seva catalogació en Infraestructures de Dades Espacials o en el desenvolupament de software especialitzat amb iniciatives com l'actual gratuïtat del programari MiraMon per a administracions i estudiants que ha impulsat la Generalitat de Catalunya, i les diferents alternatives de programari lliure. Es fa palesa, doncs, la necessitat de professionals ben formats en aquestes disciplines.

Temari

El Màster Universitari en Teledetecció i SIG es compon d'un total de 7 mòduls, que permeten cobrir els 60 crèdits ECTS. D'aquests 7 mòduls, 4 són troncals (M1, M2, M3, M4, un total de 36 ECTS), i els mòduls M5 i M6 permeten a l'alumne triar entre dos blocs de 9 crèdits per aprofundir en els vessants de SIG o de Teledetecció. Finalment, cal realitzar obligatòriament un Projecte Final de Màster de 15 crèdits (M7).

Els continguts de cada mòdul es detallen a continuació:

M1: Ciència de la Informació Geogràfica: Teledetecció i SIG
- Fonaments de SIG
- Composició i impressió de documents cartogràfics
- Fotogrametria
- Principis de cartografia
- Visió sinòptica de la Teledetecció
- Plataformes i sensors
- Geodèsia i Sistemes de Posicionament

M2: Processament d'imatges de Teledetecció
- Rectificació geomètrica d'imatges aèries i de satèl·lit
- Principis físics
- Correcció radiomètrica d'imatges

M3: Anàlisi espacial
- Anàlisi en SIG
- Models Digitals del Terreny
- Interferometria

M4: Mètodes d'obtenció d'informació geogràfica
- Mètodes estadístics
- Fotointerpretació

M5: Formació avançada en SIG
- Bases de dades relacionals. SQL
- Casos d'ús en implementacions SIG
- Estàndards per a geoserveis distribuïts
- Publicació de cartografia a Internet

M6: Formació avançada en Teledetecció
- TD i Meteorologia. Tècniques i exemples
- TD i Oceanografia. Tècniques i exemples
- TD i Geologia. Tècniques i exemples
- TD i Vegetació i usos del sòl. Tècniques i exemples

M7: Projecte Final de Màster

Destinataris

Llicenciats, graduats i diplomats interessats en els fonaments i les aplicacions de la Teledetecció i/o els SIG (Geògrafs, Biòlegs, Ambientòlegs, Físics, Geòlegs, Geodestes, Topògrafs, o d'altres disciplines relacionades amb la gestió ambiental i del territori).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Totes les classes del Màster Universitari en Teledetecció i SIG són presencials i s?imparteixen a l?aula que el CREAF disposa amb ordinadors amb la millor connexió a Internet a través de l?Anella Científica. L?aula disposa del software especialitzat més utilitzat en el món acadèmic i professional (MiraMon, Envi, ArcGIS, Definiens (eCognition), etc).

Idiomes en els quals s'imparteix

Bona part de la bibliografia del Màster és en llengua anglesa. Seguint els criteris de la UAB, el professorat usa a les classes indistintament el català i el castellà segons la seva preferència

Durada

28/09/2016 - 03/06/2017

Objectius

L'objectiu del Màster Universitari en Teledetecció i SIG és proporcionar una sòlida formació científica en les tècniques d'observació de la Terra i la generació i anàlisi d'informació per a l'estudi del territori i la gestió dels seus recursos a través dels SIG. Té, doncs, una orientació científico-tècnica centrada en els coneixements en profunditat dels continguts, i en l'establiment de bases sòlides per a la natural continuïtat de formació de l'alumnat. Per aconseguir-ho, el Màster proporcionarà a l'estudiant coneixements, eines i experiències que possibilitin el desenvolupament de les competències necessàries per una ocupació professional en el context actual o el desenvolupament de la seva carrera científica a través d'un programa de doctorat.

Titulació obtinguda

?Màster Universitari en Teledetecció i SIG?.

Perspectives laborals

Tècnic en Teledetecció i SIG en empreses privades (tant del sector aeroespacial com en consultories ambientals, per exemple) o en administracions públiques (en departaments dedicats a la gestió del medi ambient, la planificació territorial, etc.), on l'ús dels SIG es troba molt estès i es requereix personal amb coneixements avançats per a la gestió diària de dades geoespacials. Investigador tant en mètodes com en aplicacions en Teledetecció i SIG en universitats i centres de recerca públics i privats.

Promocions

Tipus de pagament:
 
- Pagament únic: s'aplicarà un 3% de descompte al total de la matrícula.
- Pagament fraccionat (sense recàrrec) en dos terminis: 60% i 40%.
- Finançament bancari sense interesos amb SABADELL FINCOM: 3,5 o 9 terminis.
  
Deduccions en el preu de matrícula*:
 
- Becaris Ministeri d´Educació, Cultura i Esports (MECD). Descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats.
- Família Nombrosa (no inclou família monoparental) : Descompte del 50% del preu públic dels crèdits matriculats.
- Minusvalidesa: Descompte del 100% del preu públic dels crèdits a partir del 33% de minusvalidesa.
* Recordeu que aquestes deduccions no s'apliquen a la part privada del preu.
 

Preu

entre 5.000 € i 10.000 €
5700?(inclou taxes del Màster i assegurança escolar) + Import taxes de sol·licitud d'admissió (30.21 ?)

Horari

Dilluns - Dijous: 17 - 21h i Divendres: 15 - 19h
Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d´Informació Geogràfica
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (UAB)
Campus i seus: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (UAB)
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (UAB)
Edifici Blanc, Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Barcelona)
Sol·licita informació
X