Descripció del centre

El model d'ensenyament en turisme i hoteleria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pioner i únic a l'Estat espanyol, es va iniciar amb la creació, el 1993, de l'Escola Superior d'Hoteleria de Catalunya, un centre universitari d'ensenyament superior vinculat a la UAB. Quatre anys més tard, aquest model es completava amb el naixement de l'Escola Universitària de Turisme, adscrita a la UAB. L'any 1999 ambdues escoles es van unificar sota una única direcció i l'any 2000 es van unir per crear una nova escola: l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Els estudiants de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera treballen des del primer moment en un entorn telemàtic amb l'ajut de les noves tecnologies de la comunicació, que poden aplicar als seus estudis:
  • Adreça pròpia de correu electrònic
  • Tutories electròniques dels seus professors
  • Simuladors per a la gestió d'agències de viatges i d'hotels
  • Aules amb equipament multimèdia
  • Lliure accés general als serveis d'Internet
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació s'entenen com a veritables eines de gestió i generen valor afegit als estudis, a més de facilitar l'aprenentatge. Els estudiants tenen accés als programes amb què treballen la majoria de les empreses turístiques i hoteleres, com ara el Savia/Amadeus de gestió de reserves (del qual l'Escola és centre autoritzat), i els de gestió hotelera integral, com els programes Optims, RA2000 i altres de forta implantació sectorial. El rigor en els estudis ha impulsat l'adaptació de les dinàmiques docents al repte de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a través d'una unitat dedicada al desenvolupament d'estratègies per al coneixement. En aquest sentit, en l'àmbit de la formació continuada, ja s'ofereixen cursos de postgrau que combinen l'activitat presencial i a distància en un format docent bimodal.

Cursos més populars

Campus i seus

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (UAB)
Edifici Blanc, Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (UAB)
X