Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Máster universitario en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
1 Anys

Descripció

El màster universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) té com a objectiu formar, de manera flexible o dirigida a l'especialització, en la recerca i la innovació o en el projecte contemporani d'arquitectura, els futurs professionals i/o docents, des de l'expertesa, l'erudició, la tradició, la pràctica professional i l'enfocament integral de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.

Temari del curs

Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica
Fomentar la recerca en el camp de la planificació i la gestió de la ciutat i del territori, abordant la problemàtica territorial, urbana i immobiliària des d'una perspectiva transdisciplinària que té en compte els aspectes tècnics, jurídics, econòmics i socials de la gestió i la valoració urbana.

Urbanisme
Formar investigadors altament qualificats en el camp de la recerca urbanística. Planteja l'estudi i la reflexió acadèmica sobre temes centrals de la història de l'urbanisme i la urbanística contemporània, de les formes d'anàlisi i intervenció tant a escala territorial com urbana.


Projecte, Procés i Programació
Formar en les tècniques d'investigació sobre la teoria i la pràctica del projecte. Incideix en els elements bàsics per investigar sobre la poètica, l'ètica i l'epistemologia del disseny arquitectònic, i aprofundeix en el coneixement de l'obra d'autors de referència, tot recuperant la idea de funció per restaurar-la en el centre del projecte.

 

Teoria, Història i Cultura
Proporcionar l'especialització i els coneixements d'excel·lència necessaris per a l'exercici professional en el camps de la gestió cultural i de museus, la gestió del patrimoni arquitectònic i urbà, la mediació en processos de participació i l'elaboració de documentació històrica i patrimonial per a tots tipus d'institucions públiques i privades.

 

Arquitectura, Energia i Medi Ambient
Adquirir i desenvolupar la capacitat i l'habilitat investigadores en els àmbits de l'avaluació energètica de l'arquitectura i les estructures urbanes; la valoració mediambiental de projectes arquitectònics i urbanístics, i l'aplicació de les tècniques naturals i artificials de condicionament ambiental.
 

Estructures a l'Arquitectura
Dotar dels coneixements necessaris per al desenvolupament de tasques d'anàlisi, de projecte i d'investigació en l'àmbit de les estructures arquitectòniques.
 

Innovació Tecnològica a l'Arquitectura
Formar especialistes en l'àmbit de la innovació tecnològica, amb els coneixements avançats i les habilitats tècniques suficients per aplicar-los en el projecte i treballar en equips d'investigació i innovació.
 

Restauració i Rehabilitació Arquitectònica
Impartir coneixements que siguin aplicables per al desenvolupament de tasques d'anàlisi, projecte i recerca en els àmbits de la rehabilitació i la restauració arquitectònica
 

Contemporary Project
Expansió, investigació i difusió de la manera de projectar a la ciutat de Barcelona, referent mundial del disseny arquitectònic i urbà, amb un èmfasi especial en el paper de la materialitat i l'execució de diferents escales del projecte arquitectònic. S'imparteix íntegrament en anglès.

Veure més

Competències per a les que et prepara el cursEn acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.
Competències específiques

Capacitat per adquirir una perspectiva global equilibrada i raonada, des del punt de vista del medi ambient i la tecnologia arquitectònica, de l'estat de la qüestió dels temes d'actualitat, els coneixements i investigacions de les diverses especialitats, podent després discernir i debatre sobre la línia triada.
Capacitat per adquirir una perspectiva global equilibrada i raonada de l'estat de la qüestió, des del punt de vista de l?urbanisme i el p

Places

200

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Máster universitario en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Máster universitario en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)