Máster universitario en Arquitectura (ETSAV)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Descripció

El màster universitari en Arquitectura t'habilita per a l'exercici professional de l'arquitectura i que té com a objectiu principal aportar coneixements avançats i complementaris als ensenyaments rebuts en el grau en Estudis d'Arquitectura o equivalents. El màster proporciona una formació sòlida que pot intensificar-se en tres temàtiques concretes: hàbitat, patrimoni i ciutat, a partir del treball en tallers multidisciplinaris amb projectes vinculats al territori que aborden problemàtiques contemporànies amb criteris sostenibilistes.

Competències per a les quals et prepara el curs

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de: Competències transversals Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació. En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de: Concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació. Concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada. Concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Máster universitario en Arquitectura (ETSAV)
També et recomanem aquests cursos
X