Màster Universitari en Dret Públic

Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
Barcelona
60 crèdits
5295 €

Descripció

El Màster Universitari en Dret Públic és un programa oficial avançat que té com a objectiu habilitar els alumnes en un coneixement específic del Dret Públic (fonamentació i principis) habilitant per al posterior accés a un programa de doctorat en Dret.
El Màster aporta tota la formació metodològica necessària per al desenvolupament posterior d'una investigació rigorosa, resultant el curs acadèmic idoni per elaborar i defensar una tesi en l'àmbit de les disciplines jurídiques.
Experiència:
La Universitat Abat Oliba CEU va iniciar els seus estudis en Dret l'any 1973, fet que la converteix en la primera escola privada (posteriorment Universitat) en la formació de juristes a Catalunya.
La llarga trajectòria de la institució, l'acreditació de solvència acadèmica dels seus professors i l'experiència professional dels nombrosos col·laboradors garanteixen la qualitat de la seva oferta acadèmica.

Temari

 • Qüestions actuals de dret administratiu.
 • Qüestions actuals de dret constitucional.
 • Qüestions actuals de dret financer i tributari.
 • Qüestions actuals de dret penal econòmic.
 • Qüestions actuals de dret europeu i internacional.
 • Qüestions actuals del procés.
 • Fiscalitat internacional.
 • Fonaments dogmàtics del dret processal.
 • Fonaments històrics i filosòfics del dret penal.
 • Introducció al mètode del dret comparat.
 • Metodologia de la investigació en ciències jurídiques.
 • Protecció internacional de menors i persones vulnerables.
 • Teoria de l'argumentació jurídica.
 • Treball de fi de màster.

Destinataris

Llicenciats o graduats en Dret o Ciències Polítiques, nacionals i internacionals, interessats en el coneixement dels fonaments en Dret Públic, així com els titulats interessats a accedir a un programa de doctorat.

Requisits

Els candidats al Màster Universitari en Dret Públic han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor's degree al sistema anglosaxó).
Està dirigit especialment a Llicenciats o graduats en Dret o Ciències Polítiques a qui cal un màster universitari per accedir a un programa de doctorat.

Metodologia

El màster s'imparteix mitjançant un sistema combinat que inclou quatre metodologies simultànies: Lliçons magistrals (presencials i gravades) Seminaris de discussió de casos pràctics, basats en supòsits reals Tallers virtuals Desenvolupament tutoritzat del Treball Final de Màster El programa s'imparteix en modalitat sempre-sencial-sincrònica, cosa que permet als estudiants internacionals assistir en directe a les classes connectant-se pel Campus virtual de la Universitat. La llarga experiència dels docents i la qualitat dels sistemes de informació permeten la participació activa dels alumnes a la classe, mantenint viu el debat de les qüestions fonamentals al si del grup. Els estudiants que tinguin la disponibilitat podran fer la defensa del Treball Final de Màster presencialment a Barcelona en una visita de 5 dies que inclourà la visita a les principals institucions judicials de la ciutat i altres activitats complementàries jurídiques.

Durada

9 mesos

Objectius

El propòsit del màster universitari en Dret Públic és transmetre els elements capitals que defineixen aquesta branca jurídica fonamental per analitzar-los posteriorment. Així mateix, el Màster tenen per objecte dotar els estudiants de les eines necessàries per a la posterior realització d'una tesi doctoral en l'àmbit jurídic, sense que aquesta preparació hagi d'interferir en l'exercici professional habitual dels juristes en actiu.

Titulació obtinguda

L'alumne que obté el títol oficial de màster universitari en dret públic per la Universitat Abat Oliba CEU. L'alumne que obté el títol oficial de Màster Universitari en Dret Públic per la Universitat Abat Oliba CEU disposen de les eines necessàries per exercir-se professionalment a l'assessoria jurídica a l'àmbit públic, a Espanya o altres països, ja sigui en càrrecs de l'administració com a l'assessoria privada de despatxos i empreses.

Promocions

Ajuts als estudis de postgrau.

Professorat

Direcció acadèmica del màster: Pau Nou. Professor titular de Dret Constitucional de la Universitat Abat Oliba CEU. Secretari General de la UAO CEU
Màster Universitari en Dret Públic
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X