Curs de Metodologia 6 Sigma, Nivell Green Belt

Preu 780 €
Sol·licita informació
Profit Control
Curs de Metodologia 6 Sigma, Nivell Green Belt
Sol·licita informació
Curs
On-line
100 hores
Preu 780 €

Descripció

El curs pretén donar a conèixer als participants la Metodologia 6 Sigma i subministrar les eines per liderar projectes de millora d'èxit.

Temari

Mòdul 1: Eines de la Qualitat
1. Introducció a la Millora Contínua. Metodologia PDCA.
2. Les eines bàsiques de la qualitat:
a. histogrames
b. Gràfics de Pareto
c. Full de recollida de dades
d. Diagrames de Flux
e. Diagrames causa-efecte. Brainstorming. Diagrama d'arbre i diagrama d'afinitat.
f. Gràfics de control
g. Diagrames de dispersió i correlació.
3. Les eines avançades de la qualitat:
a. Els 5 per què s,
b. AMFE
c. QFD.
4. Exemples pràctics d'aplicació de les eines.

Mòdul 2: Metodologia Six Sigma
1. Principis de la millora contínua.
2. Les eines bàsiques de la Qualitat i el Lean Management com a complementaris.
3. Metodologia 6 Sigma. Què vol dir?
4. Organització d'un Projecte 6 Sigma.
5. La Metodologia DMAIC pas a pas. Subfases de cada etapa.
6. Check list de peguntas per avançar en cada etapa.
7. Eines útils en cada etapa
8. Identificació i selecció de Projectes de Millora.
9. Reporting
10. Estudi de 7 Projectes Six Sigma

Mòdul 3: Control Estadístic de Processos, nivell 1
1. Introducció als conceptes de probabilitat i variable aleatòria discreta i contínua.
2. Conceptes estadístics bàsics: mesures de tendència central i de dispersió.
3. Interval de confiança.
4. La distribució normal i la distribució binomial. Ús de fórmules Excel i Minitab.
5. La variabilitat dels processos: Causes comuns i causes assignables.
6. Experiment de Deming.
7. Estudis de la capacitat dels processos.
8. Els gràfics de control. Disseny i aplicació. Límits de control i toleràncies.
9. Interpretació dels gràfics de control.
10. Implantació del control estadístic de processos en l'empresa.
11. La prevenció davant de la detecció.
12. Els gràfics de control de variables aleatòries contínues. Gràfic de X (Valors individuals).
13. Els gràfics de control per a variables aleatòries discretes o per atributs:
a. Gràfic "p" de fracció d'unitats no conformes,
b. Gràfic "np" de nº d'unitats no conformes,
c. Gràfic "o" de disconformitats per unitat
d. Gràfic "c" de nº de disconformitats.
14. Exemples pràctics d'aplicació dels conceptes en Excel.

Mòdul 4: Contrast d'hipòtesis
1. Concepte d'hipòtesis estadística. Hipòtesi nul·la (H0) i alternativa (H1). Diferències significatives. Estadístic de prova.
2. Tipus d'errors.
3. Definició del p-valor.
4. Metodologia del contrast d'hipòtesis.
5. Comparació d'una proporció amb un valor. Comparació de dues o més proporcions.
6. Comparació d'una mitjana amb un valor. Comparació de dues o més mitjanes. Cas d'experiment bloquejat: mostres aparellades.
7. Comparació de dues o més variàncies.
8. Contrast d'hipòtesis amb dos factors.
9. Exemples pràctics d'aplicació de cada un dels apartats en Minitab. Interpretació de resultats. Total 17 exercicis complets resolts pas a pas.


Mòdul 5: Projecte de Millora: Descarrega't el Workbook que podràs utilitzar com a full de ruta per liderar tots els teus projectes de millora. Desenvolupa el Projecte de Millora proposat i compara els teus resultats amb els d'un equip de millora experimentat.

Destinataris

Dirigit a totes les àrees i personal amb responsabilitat en la Millora, ja sigui de Petites, Mitjanes o Grans Empreses.

Requisits

Equip informàtic amb un navegador d'Internet instal·lat i en perfecte funcionament. El navegador ha de tenir instal·lat l'última versió d'Adobe Flash Player
Connexió a Internet de banda ampla per a poder visualitzar els vídeos de forma correcta: Un programa editor / visor que pugui obrir documents de "Office" de Microsoft i un programa / visor de documents PDF (per exemple, Adobe Reader).
Auriculars per seguir les presentacions (o altaveus a l'ordinador si no).
S'aconsella utilitzar doble pantalla en mode extensió per a un millor seguiment dels exercicis resolts.
Programa Minitab instal·lat. Es pot descarregar del web del fabricant la versió per a 30 dies o podem facilitar-li el fitxer d'instal·lació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia en línia a través de: Documentació: L'alumne pot descarregar-se la documentació teòrica del curs i les plantilles necessàries per desenvolupar un Projecte de Millora d'èxit. Videos: L'alumne podrà visualitzar les vegades que cregui convenient els vídeos inserits corresponents a les explicacions de les presentacions descarregades i dels exercicis resolts. Exercicis: Podrà també l'alumne visualitzar els vídeos de tots exercicis resolts, perquè després pugui realitzar-los de forma autònoma.

Objectius

Amb aquest curs aprendràs a:
Comprendre els passos a seguir per aplicar la Metodologia 6 Sigma
Com afrontar problemes complexos en l'àmbit dels serveis, industrial o administratiu.
Organitzar un equip de millora eficient en la teva Organització.
Afrontar el procés d'Optimització dels processos que configuren la Cadena de Valor de la teva Organització.
A partir d'aquí podràs triar les eines necessàries per liderar el Projecte de Millora d'èxit, garantint així la competitivitat i supervivència de la teva Organització.

Titulació obtinguda

En finalitzar el curs, l'alumne rebrà el certificat acreditatiu del mateix de Metodologia Six Sigma, Nivell Green Belt complint amb els requisits de la Norma ISO_EN_UNE13053, parts 1 i 2: 2012 Mètodes quantitatius en la millora de processos. Sis Sigma. Amb Projecte de Millora incorporat.
Curs de Metodologia 6 Sigma, Nivell Green Belt
Profit Control
Campus i seus: Profit Control
Profit Control
Ctra de Cànoves, 86 08302 Cardedeu (Barcelona)
Sol·licita informació
X