Curs Monogràfic sobre Prevenció de blanqueig de capitals en el sector financer

1094 Persones estan visitant aquest curs
Preu 225 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic sobre Prevenció de blanqueig de capitals en el sector financer
Sol·licita informació
Curs
On-line
1 mes
Preu 225 €

Descripció

La prevenció del blanqueig de capitals té com a finalitat impedir, en els diferents sectors de l'activitat econòmica, blanquejar els capitals procedents de qualsevol tipus de participació en la comissió d'un delicte.
La normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme és molt exigent per a les entitats financeres, és aplicable a totes elles no només als bancs, sinó també a les societats d'assegurances, empreses de serveis d'inversió, gestores o entitats de pagament .
L'objectiu d'aquest curs és que l'alumne conegui la normativa de blanqueig de capitals, en concret la Llei 10/2010 (Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme) i el RD 304/2014 i que pugui posar en pràctica el compliment de la mateixa en la seva entitat.
En aquest curs es realitzarà un estudi detallat del blanqueig de capitals, que començarà per una anàlisi dels conceptes essencials i de les seves característiques bàsiques de manera que l'alumne tingui una visió completa del blanqueig i conegui el marc legal internacional, la seva tipologia i les seves tècniques . Està orientat des d'un punt de vista pràctic, perquè mitjançant el coneixement dels punts bàsics i l'aplicació d'una sèrie de procediments essencials, l'interessat pugui conèixer i complir amb la legislació de forma adequada per a actuar en conseqüència ajudant a la prevenció de blanqueig de capitals.
Les entitats han de tenir en compte que l'article 29, sobre formació d'empleats, de la Llei 10/2010 estableix que els subjectes obligats han d'adoptar les mesures oportunes perquè els seus empleats tinguin coneixement de les exigències derivades de la Llei 10/2010. Així mateix, l'òrgan de control intern ha d'aprovar un pla anual de formació havent de quedar acreditada la participació dels empleats en cursos de formació.
El curs està adaptat a l'exigència de formació que imposa la Llei 10/2010 de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Mitjançant l'estudi i participació en el mateix es considerarà degudament acreditat el requisit legal de formació.

Temari

Capítol 1 Conceptes fonamentals sobre blanqueig de capitals
Capítol 2 La normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals
Capítol 3 Els subjectes obligats
Capítol 4 Obligacions bàsiques per a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
Capítol 5 L'estructura de control intern dels subjectes obligats
Capítol 6 La regulació particular d'alguns subjectes obligats
Capítol 7 El règim sancionador
Capítol 8 Les millors pràctiques en prevenció del blanqueig de capitals
Capítol 9 Les estructura institucional de prevenció del blanqueig de capitals a Espanya

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Inici: 20 d'abril de 2020. S'inicien promocions en els mesos de febrer i octubre de cada any.

Objectius

• Introduir l'alumne en el concepte de blanqueig de capitals, comprenent els diferents conceptes jurídics i legislatius.
• Conèixer les diferents tècniques de blanqueig de capitals i les seves etapes.
• Identificar les obligacions de prevenció de blanqueig de capitals establertes per llei per als subjectes obligats.
• Saber que subjectes estan obligats a realitzar la prevenció.
• Diferenciar aquells subjectes que veuen reduïdes les seves obligacions per aplicació del Reglament de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
• Tenir present el règim sancionador en el blanqueig de capitals, coneixent les diferents infraccions, i les seves sancions corresponents.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. L'estratègia formativa implica la resolució de nombrosos supòsits pràctics per part de l'alumne que compta amb els recursos documentals necessaris per al seu estudi i comprensió adequats. Dins d'aquests destaca el material en vídeo, que serveix de suport i és especialment destacat per aquells alumnes que aborden aquesta matèria per primer cop, tota vegada que el seu visionat facilita la comprensió dels conceptes bàsics necessaris per realitzar un adequat aprofitament de l'acció formativa .
Curs Monogràfic sobre Prevenció de blanqueig de capitals en el sector financer
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X