Oposició Mossos d'Esquadra

1036 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CODEF Consultors de formació
Oposició Mossos d'Esquadra
Sol·licita informació
Oposicions
Presencial
Girona
Consulteu el preu

Descripció

Si compleixes els requisits i la teva vocació és ser policia, i et vegada amb la suficient decisió i coratge per afrontar tot el que has llegit, pots aconseguir el que altres fa temps ja han aconseguit, que és formar part del cos de funcionaris dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, tenir un sou aproximat de 2000 euros / mes, ja i lloc de treball estables, excel · lents possibilitats de promoció interna en les diferents escales de comandament i unitats especials del cos, excedències, triennis, 15 pagues anuals, etc...
Proves / exàmens d'ingrés a l'acadèmia de Policia de Catalunya (Mollet):
Primera prova
  • A) Resoldre 60 preguntes tipus test relatives al temari Àmbits
  • B) Realitzar bateria de test (avaluar capacitat intel · lectual i raonaments de l'aspirant)
  • C) Avaluació dels trets de la personalitat i adaptació personal i social
Segona prova
  • Prova Exercicis Físics
Tercera prova
  • Català (convalida nivell B)
  • Revisió mèdica
Quarta prova (2 subproves)
  • A) prova psicotècnica (avaluar l'adequació de les característiques de l'aspirant amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball)
  • B) Entrevista personal (el tribunal determinarà, ampliarà i contrastarà els resultats de les proves psicotècniques)

Temari

Àmbit de les ciències socials i coneixement de l'entorn i Història de Catalunya ...
Àmbit institucional, Constitució, Estatut, Organització territorialde l'Estat, Unió Europea.
Àmbit de la seguretat i la Policia, funcionament Mossos, codi deontològic policial,
Àmbit actualitat coneixement de l'entorn polític econòmic, nacional i internacional ..,
Temaris per Psicotècnics
Temari de la Constitució Espanyola
Temari de l'Estatut D'Autonomia de Catalunya

Preparació per a les proves físiques:
Piscina Olimpica
Camp de futbol de gespa artificial
Pista d'atletisme oficial
Gimnàs Fitness
Pista de tennis

Competències per a les quals et prepara el curs

Funcions de policia de seguretat ciudadana.Funcions de policia judicial i administrativa. protecció de persones i béns, protecció d'edificis, escortes de personalitats, investigació, patrulles...

Requisits

A) Tenir la nacionalitat espanyola.
B) Estar en possessió del títol de l'ESO, Graduat Escolar, FPGM o un altre equivalent o cualquer de nivell superior.
C) Haver complert 18 anys i tenir menys de 35 en termini de presentació d'instàncies.
D) tenir una alçada mínima d'1, 65 els homes i d'1, 60 les dones.
E) no haver estat condemnat per cap delicte, no estar inhabilitat per al'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
F) Satisfer la taxa establerta a les bases de la convocatòria, mitjançant ingrés directe, gir postal o telegràfic o transferència bancària a l'entitat bancària i número de compte.
G) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B segons el Reial Decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors, o classe B1 de la legislació anterior.
H) declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Preu

Consulteu el preu
Preu per mensualitat (90 euros) + matrícula a consultar.
Oposició Mossos d'Esquadra
CODEF Consultors de formació
Campus i seus: CODEF Consultors de formació
CODEF.cat Consultors de formació
C/ Marquès de Caldes de Montbui,123 bxs 17005 Girona
Sol·licita informació
X