Curs de Nutrició Deportiva

1055 Persones estan visitant aquest curs
entre 500 € i 1.000 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
ANEF, Formación de Técnicos del Fitness
Curs de Nutrició Deportiva
Sol·licita informació
Curs
Presencial | Distància
Barcelona
entre 500 € i 1.000 €

Descripció

El curs de Nutrició Esportiva Avançada i Modificació de la Composició Corporal està orientat tant a estudiants i professionals relacionats amb la fisiologia i la dietètica de l'esport com als esportistes i tots aquells interessats en els aspectes més pràctics de l'alimentació esportiva. El curs abasta la pràctica totalitat de conceptes teòrics eines pràctiques necessaris per a l'establiment de pautes nutricionals enfocades a la millora del rendiment de l'esportista, així com per a qualsevol individu que vulgui millorar la seva composició nutricional i la seva salut.

Temari

Material del curs

El curs consta d'un llibre en format paper i un Cd amb material del curs . El llibre en format paper , forma part del material de consulta addicional i complementari . El Cd incorpora el temari del curs, que està subdividit en 2 Mòduls principals :


Mòdul 1 - Nutrició esportiva avançada , que consta de 14 temes

- Introducció Nutrició Esportiva

- Fitxa del Client

- Antropometria

- Energia Humana

- Glúcids

- Proteïnes

- Greixos

- Fibra

- Vitamines

- Minerals

- Aigua

- Confecció de Sistemes d'Alimentació

- Poblacions Especials

- Intoleràncies i Combinacions Alimentàries

Mòdul 2 - Modificació de la composició corporal , que consta de 8 temes o sessions

- Ciència i Experiència

- Entrevista Inicial i Valoracions

- El Teixit Muscular

- El Teixit Gras

- Fisiologia de l'Exercici

- Nutrició

- Suplementació

- Corol · lari


Avaluació

Per a cada mòdul s'ha establert un examen final que l'alumne haurà de completar i enviar per a la seva posterior correcció al tutor del curs . De la superació amb èxit d'aquests exàmens juntament amb un treball final que es comenta en un document annex , dependrà l'obtenció del certificat i títol acreditatiu del curs .

Eines

El Cd conté un apartat d'eines per poder treballar amb clients que necessitin assessorament nutricional . Aquest apartat consta del programa de ANEF per dissenyar dietes personalitzades amb els seus possibles equivalències i una fitxa de client on valorar la seva situació inicial i la progressió en diferents aspectes antropomètrics .

Recursos Complementaris

El Cd incorpora un apartat Extra on l'alumne pot trobar material de suport addicional , com el Llibre Blanc de la Nutrició , revisions científiques , articles divulgatius , webinars i ponències en relació a la nutrició i l'exercici físic .

L'alumne / a tindrà a la seva disposició durant la realització del curs tutors especialistes de cada matèria per a qualsevol tipus de consulta que desitgi.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Preu

entre 500 € i 1.000 €
El precio del curso es de 365¤ que se debe abonar en un solo pago mediante transferencia bancaria en el momento de realizar la matrícula.
Curs de Nutrició Deportiva
ANEF, Formación de Técnicos del Fitness
Campus i seus: ANEF, Formación de Técnicos del Fitness
ANEF, Formación de Técnicos del Fitness
Martínez de la Rosa, 11 08041 Barcelona
Sol·licita informació
X