Descripció


El curs de Nutrició Esportiva Avançada i Modificació de la Composició Corporal està orientat tant a estudiants i professionals relacionats amb la fisiologia i la dietètica de l'esport com als esportistes i tots aquells interessats en els aspectes més pràctics de l'alimentació esportiva. El curs abasta la pràctica totalitat de conceptes teòrics eines pràctiques necessaris per a l'establiment de pautes nutricionals enfocades a la millora del rendiment de l'esportista, així com per a qualsevol individu que vulgui millorar la seva composició nutricional i la seva salut.


Veure més

Temari del curs

Material del curs

El curs consta d'un llibre en format paper i un Cd amb material del curs . El llibre en format paper , forma part del material de consulta addicional i complementari . El Cd incorpora el temari del curs, que està subdividit en 2 Mòduls principals :


Mòdul 1 - Nutrició esportiva avançada , que consta de 14 temes

- Introducció Nutrició Esportiva

- Fitxa del Client

- Antropometria

- Energia Humana

- Glúcids

- Proteïnes

- Greixos

- Fibra

- Vitamines

- Minerals

- Aigua

- Confecció de Sistemes d'Alimentació

- Poblacions Especials

- Intoleràncies i Combinacions Alimentàries

Mòdul 2 - Modificació de la composició corporal , que consta de 8 temes o sessions

- Ciència i Experiència

- Entrevista Inicial i Valoracions

- El Teixit Muscular

- El Teixit Gras

- Fisiologia de l'Exercici

- Nutrició

- Suplementació

- Corol · lari


Avaluació

Per a cada mòdul s'ha establert un examen final que l'alumne haurà de completar i enviar per a la seva posterior correcció al tutor del curs . De la superació amb èxit d'aquests exàmens juntament amb un treball final que es comenta en un document annex , dependrà l'obtenció del certificat i títol acreditatiu del curs .

Eines

El Cd conté un apartat d'eines per poder treballar amb clients que necessitin assessorament nutricional . Aquest apartat consta del programa de ANEF per dissenyar dietes personalitzades amb els seus possibles equivalències i una fitxa de client on valorar la seva situació inicial i la progressió en diferents aspectes antropomètrics .

Recursos Complementaris

El Cd incorpora un apartat Extra on l'alumne pot trobar material de suport addicional , com el Llibre Blanc de la Nutrició , revisions científiques , articles divulgatius , webinars i ponències en relació a la nutrició i l'exercici físic .

L'alumne / a tindrà a la seva disposició durant la realització del curs tutors especialistes de cada matèria per a qualsevol tipus de consulta que desitgi.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Nutrició Deportiva

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Nutrició Deportiva