Curs Bàsic treballs a Altura (Curs of Basic)

Descripció

En aquest curs aprendràs a conèixer els criteris i normes de seguretat bàsiques que s'han d'aplicar durant el desenvolupament dels treballs sobre paraments verticals.
També et conscienciaràs sobre la importància d'adquirir hàbits de conducta que garanteixin l'auto-protecció individual i col·lectiva. 

Temari

• Els equips de protecció individual (E.P.I.) en els treballs d'altura: característiques, tipologia, conservació i maneig. Normativa CE aplicable.
• Seguretat i Prevenció en els treballs verticals.
• Elements bàsics de la física aplicada al comportament del material durant el seu ús.
• Verificació de l'Equip.
• Maneig del Material.
• Nusos fonamentals.
• Progressió per cordes, descensos i ascensos normalitzats.
• Utilització de  material per evitar caigudes en ascens i descens.
• Sistema de treball.
• Senyalització i proteccions materials davant del frec i aresta.
• Pas de fraccionaments i Canvis de línia.
• Pas de Nusos.
• Manipulació de càrregues en altura.
• Maniobres bàsiques de rescat de persones accidentades en suspensió.
• Coneixement de les mesures de seguretat davant condicions meteorològiques

Destinataris

  Persones amb poca o sense experiència en tècniques d'accés i posicionament per corda.

Metodologia

Treballem per a diferents serveis de prevenció amb els que programem accions formatives a mesura que impartim de manera periòdica per formar els equips humans exposats a riscos en alçada. Aquestes accions formatives les podem organitzar en les nostres instal?lacions, o bé desplacem al nostre equip amb el material i impartim el curs a les instal?lacions del client.

Durada

5 jornades

Objectius

Adquirir els coneixements tècnics bàsics per a la progressió per cordes.
Conèixer l'aplicació pràctica de la normativa sobre equips de protecció individual i Prevenció de Riscos Laborals.

Conèixer les normes d'utilització, manteniment i conservació dels diferents dispositius i equips de protecció.

Titulació obtinguda

Tècnics Titulats amb tècniques protocol.litzades per l'Associació Nacional A.N.E.T.V.A avalades per l'única entitat Internacional E.C.R.A (European Committee for Rope Access).
Campus i seus: ACCÉS SEGURIDAD VERTICAL - Centro Formación Trabajos en Altura
ACCÉS SEGURIDAD VERTICAL - Centro Formación Trabajos en Altura
Polígono Masia d'en Frederic - Camí Ral (nave 1) 08907 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Cursos més populars
X