Curs Bàsic treballs a Altura (Curs of Basic)

Curs
Presencial
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
40 hores
Consulteu el preu

Descripció

En aquest curs aprendràs a conèixer els criteris i normes de seguretat bàsiques que s'han d'aplicar durant el desenvolupament dels treballs sobre paraments verticals.
També et conscienciaràs sobre la importància d'adquirir hàbits de conducta que garanteixin l'auto-protecció individual i col·lectiva. 

Temari

• Els equips de protecció individual (E.P.I.) en els treballs d'altura: característiques, tipologia, conservació i maneig. Normativa CE aplicable.
• Seguretat i Prevenció en els treballs verticals.
• Elements bàsics de la física aplicada al comportament del material durant el seu ús.
• Verificació de l'Equip.
• Maneig del Material.
• Nusos fonamentals.
• Progressió per cordes, descensos i ascensos normalitzats.
• Utilització de  material per evitar caigudes en ascens i descens.
• Sistema de treball.
• Senyalització i proteccions materials davant del frec i aresta.
• Pas de fraccionaments i Canvis de línia.
• Pas de Nusos.
• Manipulació de càrregues en altura.
• Maniobres bàsiques de rescat de persones accidentades en suspensió.
• Coneixement de les mesures de seguretat davant condicions meteorològiques

Destinataris

  Persones amb poca o sense experiència en tècniques d'accés i posicionament per corda.

Metodologia

Treballem per a diferents serveis de prevenció amb els que programem accions formatives a mesura que impartim de manera periòdica per formar els equips humans exposats a riscos en alçada. Aquestes accions formatives les podem organitzar en les nostres instal?lacions, o bé desplacem al nostre equip amb el material i impartim el curs a les instal?lacions del client.

Durada

5 jornades

Objectius

Adquirir els coneixements tècnics bàsics per a la progressió per cordes.
Conèixer l'aplicació pràctica de la normativa sobre equips de protecció individual i Prevenció de Riscos Laborals.

Conèixer les normes d'utilització, manteniment i conservació dels diferents dispositius i equips de protecció.

Titulació obtinguda

Tècnics Titulats amb tècniques protocol.litzades per l'Associació Nacional A.N.E.T.V.A avalades per l'única entitat Internacional E.C.R.A (European Committee for Rope Access).

Lloc on s'imparteix el curs

C. Cobalt, 87 08907 L'Hospitalet de Llobregat BARCELONA
Curs Bàsic treballs a Altura (Curs of Basic)
ACCÉS SEGURIDAD VERTICAL - Centro Formación Trabajos en Altura
Campus i seus: ACCÉS SEGURIDAD VERTICAL - Centro Formación Trabajos en Altura
ACCÉS SEGURIDAD VERTICAL - Centro Formación Trabajos en Altura
Polígono Masia d'en Frederic - Camí Ral (nave 1) 08907 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X